Gyakran ismételt kérdések (GYIK) 1.: Közalkalmazottként dolgozó hölgy jogviszonyának megszüntetése, ha a hölgy igényli a nők kedvezményes nyugdíját

2015. 02. 22.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!
K Küldés K Nyomtatás

Kérdés:

Közalkalmazottként az egészségügyben dolgozó nejem részére 2015. november 7-étől esedékes lenne a nők kedvezményes nyugdíja. A munkáltatójának a vezetője nem akar hozzájárulni a 2015. november 6-i felmondáshoz. Őszerinte le kell dolgozni a novemberi hónapot, azaz csak november 30-ával járul hozzá a felmondáshoz. Ez ügyben kérem a jogi tanácsát.

Válasz:

Ez esetben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30.§ (4)-(5) bekezdéseinek rendelkezéseit kell alkalmazni:

(4) A közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi. (Ez a nők kedvezményes nyugdíjára vonatkozó kitétel) E rendelkezés alapján a munkáltatónak nincs joga halasztani a felmentési idő végét.

(5)A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel megállapításához szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni.

Ezt a határozatot a legegyszerűbben úgy szerezheti meg a felesége, ha kér egy hatósági bizonyítványt a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító idejéről a következő nyomtatvány beadásával:

http://www.onyf.hu/m/pdf/nyomtatvany/Krelem%20-%20hatsgi%20bizonytvny%20kiadsra.pdf

 

Összefoglalva:

ha felesége közalkalmazottként kéri a nők kedvezményes nyugdíját, akkor a munkáltatója köteles a közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel megszüntetni úgy, hogy legkésőbb a felmentési idő utolsó napján a felesége megszerezze a 40 évi jogosultsági idejét.

Ilyen esetben tehát jár neki a felmentési idő (amelynek a fele a "sétálóidő", vagyis a munkavégzés alóli kötelező mentesítési idő), továbbá jár a jubileumi jutalom is. Mindkettő mértéke attól függ, hány év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. Nem jár viszont végkielégítés.

Ideidézem a vonatkozó rendelkezéseket a Kjt.-ből:

A felmentési időről:

33. § (1) Felmentés esetén a felmentési idő legalább hatvan nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg. ...

(2) Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak meg és a kollektív szerződés sem ír elő ilyet, a hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött

a) öt év után egy hónappal;

b) tíz év után két hónappal;

c) tizenöt év után három hónappal;

d) húsz év után négy hónappal;

e) huszonöt év után öt hónappal;

f) harminc év után hat hónappal

meghosszabbodik. Kollektív szerződés 8 hónapnál hosszabb felmentési időt nem állapíthat meg.

(3) A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. A munkavégzés alól a közalkalmazottat - a mentesítési idő legalább felének megfelelő időtartamban a kívánságának megfelelő időben és részletekben kell felmenteni.

A jubileumi jutalomról:

78. § (1) A huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.

(2) A jubileumi jutalom:

a) huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,

b) harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi,

c) negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg.

(4) Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya ... megszűnik és ... felmentésére a 30. § (4) bekezdése alapján kerül sor (vagyis a nők kedvezményes nyugdíjának igénylése miatt), továbbá legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni.

Arról, hogy nem jár végkielégítés:

37.§ (2) ... Nem jár továbbá végkielégítés a közalkalmazottnak, ha

...

b) felmentésére a 30. § (4) bekezdése alapján kerül sor.

Összességében tehát visszafelé kell számolni az ügyintézés kezdő idejének meghatározásához.

Ha a feleségének 2015. november 7-én lesz meg a 40 év jogosultsági ideje, és mondjuk 37 évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, akkor 8 havi felmentési idő jár neki (és a fele idejére, 4 hónapra a munkavégzés alól is fel kell őt menteni), ezt kell visszafelé számolni november 7-étől, vagyis a felmentési idejét legkésőbb március 7-én kell megkezdenie, így legkésőbb februárban be kell jelentenie a munkáltatójának, hogy igényelni fogja a nők kedvezményes nyugdíját, ezért őt fel kell a munkáltatónak mentenie.

A példánál maradva 37 év közalkalmazotti jogviszony után a feleségének a 78.§ (4) bekezdése alapján a 40 év után járó jubileumi jutalmat kell megkapnia (öthavi illetmény).

Még egy dologra felhívom a felesége szíves figyelmét: egészségügyi dolgozóként a TB nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 43/A. § (1) bekezdése szerint az általános szabályok (a 43. § (1) bekezdés) szerint számított szolgálati időn túl az egészségügyi dolgozók esetében kiegészítő szolgálati időként kell figyelembe venni a külön törvényben meghatározott, a heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésnek - a munkáltató által munkaórában igazolt - 2004. május 1-jét követő, - napi 8 óra alapulvételével átszámított - időtartamát.

(2) Az (1) bekezdés és a 43. § (1) bekezdés szerint külön-külön számított szolgálati idő együttes időtartamát a 20. § alkalmazásánál kell figyelembe venni. (Vagyis a nyugdíj összegének kiszámításánál).

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

www.nyugdijguru.hu

https://www.facebook.com/nyugdijguru?fref=ts

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...