ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

NyugdíjGuru News szolgáltatások

2016. március 31.

Jelen Általános Felhasználási Feltételek (ÁSZF) határozzák meg a Farkas és Társa Pénzügyi Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemeltetésében működő és Dr.Farkas András “NyugdíjGuru” által nyújtott ingyenes szolgáltatásokat közzétevő www.nyugdijguru.hu honlap (a továbbiakban: honlap vagy NyugdíjGuru News) felhasználásának feltételeit. Az ÁSZF kiegészíti a honlapon található Jogi Nyilatkozat, Szerzői Jogi Nyilatkozat és Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap, illetve egyes tartalmi elemeinek megnyitása, s bármely szolgáltatás igénybevétele a www.nyugdijguru.hu honlap használatára és szolgáltatásaira vonatkozó említett nyilatkozatok és jelen ÁSZF elolvasását és elfogadását jelenti.

1. Üzemeltetői adatok

Név: Farkas és Társa Pénzügyi Tanácsadó Kft.

Székhely: 1095 Budapest, Mester utca 5. III/28.

Adószám: 23816071-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-979365

Bejegyezve: 2012.01.11.

Szerződés nyelve: magyar

Ügyfélszolgálat: info@nyugdijguru.hu

Szervezet elérhetősége: nyugdijguru@gmail.com

Honlap: www.nyugdijguru.hu : NyugdíjGuru News

A szolgáltatást Dr.Farkas András “NyugdíjGuru” pro bono nyújtja, a honlapot a Farkas és Társa Pénzügyi Tanácsadó Kft. ingyenesen üzemelteti, az oldal fejlesztését és technikai karbantartását a Feki Webstudio Kft. az Üzemeltető által fizetett díjazás ellenében végzi.

A honlaphoz kapcsolódó Facebook-oldal: www.facebook.com/nyugdijguru

Az oldalon keresztül történő elektronikus Adomány-fizetés minden esetben a Barion Payment Zrt. által üzemeltetett elektronikus fizetési rendszeren keresztül történik, amelyhez az Üzemeltető nem fér hozzá.

2. Fogalmak

Jelen ÁSZF alkalmazásában:

Adomány (anyagi támogatás): Az anyagi támogató (a továbbiakban: Támogató) által az Üzemeltető számára a NyugdíjGuru News ingyenes (pro bono) szolgáltatásai és ingyenes üzemeltetése fenntartása, továbbá a honlap fejlesztése érdekében ellenszolgáltatás nélkül, pénzeszközben nyújtott támogatás.

Beszámoló: Az adott pénzügyi évben befolyt adományokról és felhasználásukról, az adományokkal kapcsolatos adózási kötelezettségek teljesítéséről az Üzemeltető által a honlapon közzétett beszámoló a tárgyévet követő évben, a tárgyévi pénzügyi év lezárását követően 15 napon belül.

Felhasználó: a honlap Látogatója, illetőleg Támogatója, a honlapon vagy az ahhoz kapcsolódó Facebook-oldalon Kérdező, a NyugdíjGuru Roadshow országos előadókörút rendezvényein Résztvevő, valamint a NyugdíjGuru Hírlevél Feliratkozója.

Feliratkozó: A honlapon a NyugdíjGuru Hírlevélre feliratkozó személy.

Honlap: Az Üzemeltető által ingyenesen üzemeltetett www.nyugdijguru.hu internetes oldal.

Kampány: A NyugdíjGuru News oldalon adható adományok megismertetése és elősegítése érdekében végzett tevékenységek összessége.

Kérdező: A honlapon, illetőleg a honlaphoz kapcsolódó Facebook-oldalon nyugdíjjal és hasonló egyéb ellátásokkal kapcsolatban személyes kérdést feltevő személy.

Látogató: A honlap, illetőleg a honlaphoz kapcsolódó Facebook-oldal tartalmát részben vagy egészben megismerő személy.

Megosztás: A Látogató, a Résztvevő, a Feliratkozó, illetőleg a Támogató által a NyugdíjGuru News, illetőleg egyes közzétett anyagai közösségi média csatornákon keresztül történő terjesztése, népszerűsítése.

Megosztó: Az a Látogató, Résztvevő, Feliratkozó, illetőleg Támogató, aki a NyugdíjGuru News honlapot, illetőleg egyes közzétett anyagait népszerűsíti saját közösségi média csatornáin a honlapon keresztül.

Résztvevő: A honlapon a NyugdíjGuru Roadshow országos előadókörút rendezvényeire regisztráló érdeklődő.

Szolgáltatás:

(1) A NyugdíjGuru News oldalon, valamint a hozzá kapcsolódó Facebook-oldalon Dr.Farkas András által írt, összeállított, szerkesztett és megjelentetett ingyenes tájékoztató anyagok, információk, cikkek, összefoglalók, tanulmányok a nyugdíjjal és hasonló egyéb ellátásokkal kapcsolatban, valamint

(2) a NyugdíjGuru News oldal és a hozzá kapcsolódó Facebook-oldal látogatói által – nyugdíjjal és hasonló egyéb ellátásokkal kapcsolatban – feltett személyes kérdések elektronikus úton, Dr.Farkas András által történő ingyenes megválaszolása, továbbá

(3) Dr.Farkas András részéről az ingyenes heti NyugdíjGuru News hírlevél elkészítése és kiküldése a hírlevél feliratkozók részére, valamint

(4) a Dr.Farkas András által tartott NyugdíjGuru Roadshow országos előadókörút szervezése, amelynek rendezvényei a regisztrált résztvevők számára ingyenesek.

Támogatás: Jelen ÁSZF elfogadásával nyújtott Adomány (anyagi támogatás).

Támogató: Az Üzemeltető számára a NyugdíjGuru News ingyenes szolgáltatása és működése fenntartásának, tovább a honlap fejlesztésének érdekében ellenszolgáltatás nélkül, pénzeszközben nyújtott támogatást – Adományt - nyújtó személy vagy szervezet, amely elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.

3. Alapvető feltételek, az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF tartalmazza az Üzemeltető és a Felhasználók közötti szolgáltatási viszonyban a felek jogait és kötelezettségeit.

A Felhasználók jelen ÁSZF rendelkezéseit a szolgáltatások igénybevételének ideje alatt kötelesek teljesíteni.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználók tevékenységéért. A Támogatók sem az Üzemeltető tekintetében, sem - rajta keresztül vagy bármely egyéb úton - az ingyenes szolgáltatást nyújtó Dr.Farkas András tekintetében nem érvényesíthetnek jogokat.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatások igénybevételét ne engedélyezze.

Az Üzemeltető érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen - de nem kizárólagosan - e-mail cím törlése, elérhetetlensége, kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása) az Üzemeltetőt felelősség nem terheli és kizár mindennemű kártérítési igényt. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Az Üzemeltető vállalja, hogy vitás kérdésekben kölcsönös megegyezésre törekszik, és együttműködést tanúsít a vita kölcsönösen elfogadható rendezése érdekében.

4. Szolgáltatások és igénybevételük, díjazás

A NyugdíjGuru News valamennyi szolgáltatása (tájékoztató anyagok közzététele, hírlevelek készítése és küldése, személyes kérdések megválaszolása, a NyugdíjGuru Roadshow rendezvényeinek szervezése, lebonyolítása) ingyenes.

A honlapon minden szolgáltatás magyar nyelven érhető el.

A kérdés feltevése során a kérdés kategóriájának megjelölése mellett a következő adatok megadása kötelező a kérdező személy részéről: neve, e-mail címe, telefonszáma, továbbá kötelező az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása.

A hírlevél-feliratkozás során a feliratkozó személy részéről kötelező a név és az e-mail cím megadása, valamint a kérdező lakhelyéhez legközelebbi nagyváros megjelölése, továbbá az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása, illetőleg opcionális a telefonszám megadása.

A NyugdíjGuru Roadshow rendezvényeire történő regisztráció során a regisztráló személy részéről kötelező a név és az e-mail cím megadása, továbbá az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása, illetőleg opcionális a telefonszám megadása.

Adomány nyújtása esetén a Támogató részéről a Barion Payment Zrt. mint e-pénz kibocsátó által a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kért adatok megadása kötelező.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a honlapon és egyéb kommunikációs csatornákon - ideértve különösen a közösségi médiumokat – a Szolgáltatásokat népszerűsítse, továbbá a honlapon hirdetéseket, felhívásokat, illetve támogatói üzeneteket elhelyezzen.

Támogatási tevékenység a honlapon kizárólag jelen ÁSZF elfogadásával, annak szabályai szerint történhet.

Adomány nyújtására bármely természetes vagy jogi személy, vagy egyéb szervezet jogosult a Barion Payment Zrt. által üzemeltetett, a honlapon elérhető adományozó felület révén.

Adomány nyújtása Barion-tárcával vagy bankkártyával (American Express, Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro) lehetséges. A Támogató az adományozó felületen a jogszabályokkal összhangban kért adatokat köteles megadni az Adomány utalásához. A Támogató bankkártya-adatai az Üzemeltetőhöz nem jutnak el, azokhoz nem férhet hozzá, azok kezelése a Barion Payment Zrt. rendszerében történik. A Barion Payment Zrt. mint e-pénz kibocsátó MNB engedélyszáma: H-EN-I-1064/2013

Az Adomány összege egy alkalommal 1.000 Ft, 2.000 Ft, 5.000 Ft vagy a Támogató által adományozni kívánt összeg lehet.

Az Adomány nyújtását követően a Támogató köszönőüzenetet kap.

Ha a Támogató az Adomány nyújtásáról saját közösségi csatornáin posztot tesz közzé, a Támogató által ilyen módon nyilvánosságra hozott támogatói üzenetet – amelyet a honlapon is megoszthat - az Üzemeltető felhasználhatja a honlap népszerűsítésére.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy egyedi feltételekkel szerződjön szponzorokkal, akik a Szolgáltatások támogatását vállalati társadalmi felelősségvállalási (CSR) vagy egyéb karitatív programjuk részeként kívánják támogatni. A szponzorok a honlapot és a Szolgáltatásokat egyedi feltételekkel támogathatják.

A szponzorok támogatási tevékenységét jelen ÁSZF nem szabályozza, ezek szabályozására egyedi szerződést köt az Üzemeltető. A szponzorok anyagi támogatásai vagy ezzel kapcsolatos üzenetei - választásuk szerint - megjelenhetnek a honlapon, illetőleg a NyugdíjGuru Facebook-oldalán.

5. Adatkezelés

Az Üzemeltető kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak, illetve a jelen ÁSZF és a honlapon közétett Adatvédelmi Nyilatkozat keretei között rögzíti és használja a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során tudomására jutott személyes adatokat.

6. Felek egyéb jogai és kötelezettségei

Panaszkezelés: A Látogatók, Feliratkozók, Résztvevők és Támogatók panaszaikat, észrevételeiket e-mailben a nyugdijguru@gmail.com vagy az info@nyugdijguru.hu e-mailcímre küldhetik. A panaszokat az Üzemeltető 30 napon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről a megadott e-mail címen értesíti a bejelentőt.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF vagy a honlapon közzétett jogi, szerzői jogi, adatvédelmi Nyilatkozatok rendelkezéseivel ellenkező, jogszabályba ütköző, illetve egyoldalú megítélése szerint a Támogatókat, a NyugdíjGuru News honlap vagy a NyugdíjGuru Facebook-oldal Látogatóit, a NyugdíjGuru hírlevél Feliratkozóit, a NyugdíjGuru Roadshow rendezvény Résztvevőit vagy az Üzemeltetőt, illetőleg Dr.Farkas András “NyugdíjGurut” hátrányosan érintő hozzászólásokat, kommentárokat és hasonló posztokat vagy megosztásokat a honlapról vagy a NyugdíjGuru Facebook-oldaláról eltávolítsa. Az eltávolítás miatt semmilyen módon és jogcímen semmilyen személy vele szemben emiatt követelést nem érvényesíthet.

7. Kapcsolattartás

Kapcsolattartás az Üzemeltető részéről: nyugdijguru@gmail.com

Az Üzemeltető, illetőleg Dr.Farkas András “NyugdíjGuru” a Látogatókkal, a Kérdezőkkel, a Feliratkozókkal, a Résztvevőkkel és a Támogatókkal a honlapon, valamint a hozá kapcsolódó Facebook-oldalon keresztül kommunikál.

Az Üzemeltető, illetőleg Dr.Farkas András “NyugdíjGuru” a Kérdezőkkel, a Feliratkozókkal, a Résztvevőkkel és a Támogatókkal az általuk megadott e-mail címen is tarthatja a kapcsolatot.

8. Záró rendelkezések

Az Üzemeltető jogosult jelen ÁSZF-et az új változat honlapon való közzétételével módosítani.

Kérem, várjon... Kérem, várjon...