ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

NyugdíjGuru News szolgáltatások

2022. augusztus 31.

 

Jelen Általános Felhasználási Feltételek (ÁSZF) határozzák meg a Farkas és Társa Pénzügyi Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemeltetésében működő és a szakmai tartalmat szolgáltató Dr.Farkas András e.v. “NyugdíjGuru” által nyújtott szolgáltatásokat közzétevő www.nyugdijguru.hu honlap (a továbbiakban: honlap vagy NyugdíjGuru News) felhasználásának feltételeit. Az ÁSZF kiegészíti a honlapon található Jogi Nyilatkozat, Szerzői Jogi Nyilatkozat, valamint az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

A honlap, illetve egyes tartalmi elemeinek megnyitása, s bármely szolgáltatás igénybevétele a www.nyugdijguru.hu honlap használatára és szolgáltatásaira vonatkozó említett nyilatkozatok és jelen ÁSZF elolvasását és elfogadását jelenti.

1. Üzemeltetői adatok

Név: Farkas és Társa Pénzügyi Tanácsadó Kft.

Székhely: 1173 Budapest, Esztena utca 18.

Adószám: 23816071-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-979365

Bejegyezve: 2012.01.11.

Szerződés nyelve: magyar

Szervezet elérhetősége: nyugdijguru@gmail.com

Honlap: www.nyugdijguru.hu : NyugdíjGuru News

Leiratkozás a hírlevélről: info@nyugdijguru.hu

A nyugdíjszakmai tartalomszolgáltatást (ingyenes és fizetős írásbeli és videós összefoglalók készítése, ingyenes és fizetős cikkek, publicisztikák, jogértelmezések, javaslatok írása, kapcsolódó videók készítése, nyugellátásokkal és hasonló ellátásokkal kapcsolatos konkrét kérdések díjazás ellenében történő személyre szabott megválaszolása) Dr.Farkas András e.v., a NyugdíjGuru News alapítója nyújtja, a honlapot a Farkas és Társa Pénzügyi Tanácsadó Kft. ingyenesen üzemelteti, az oldal fejlesztését és technikai karbantartását a Feki Webstudio Kft. az Üzemeltető által fizetett díjazás ellenében végzi.

A honlaphoz kapcsolódó Facebook-oldal:

www.facebook.com/nyugdijguru

A honlaphoz kapcsolódó Facebook-csoport: https://www.facebook.com/groups/369261843175962/

A honlaphoz kapcsolódó You Tube-csatorna:

https://www.youtube.com/channel/UCPCoSgHxRqnSTnrYm9Mca0A

Az oldalon keresztül történő elektronikus fizetés (adomány, fizetős tartalom, kérdés megválaszolása díjazás ellenében) minden esetben a Barion Payment Zrt. ( https://www.barion.com/hu/ ) által üzemeltetett elektronikus fizetési rendszeren keresztül történik, amelyhez sem az Üzemeltető, sem Dr.Farkas András e.v. nem fér hozzá.

Az adományok esetében az Üzemeltetővel kötött Barion-szerződés van hatályban, a fizetős tartalmak és a díjazás ellenében történő válaszadások tekintetében Dr.Farkas András e.v.-vel kötött Barion-szerződés van hatályban.

A fizetős tartalmak és a díjazás ellenében történő válaszadások esetében a díjfizetésről elektronikus számlát állít ki Dr.Farkas András e.v., amelyhez a Billingo számlázási rendszerét használja.

A nyugdíjszakmai tartalomszolgáltató főbb adatai:

Név: Dr.Farkas András e.v.

Székhely: 1173 Budapest, Esztena utca 18.

Adószám: 76156838-1-42

Nyilvántartási szám: 51784333

2. Fogalmak

Jelen ÁSZF alkalmazásában:

Adomány (anyagi támogatás): Az anyagi támogató (a továbbiakban: Támogató) által az Üzemeltető számára a NyugdíjGuru News honlap és kapcsolódó közösségi média felületei fenntartása, továbbá a honlap fejlesztése érdekében ellenszolgáltatás nélkül, pénzeszközben nyújtott támogatás.

Beszámoló: Az adott pénzügyi évben befolyt adományokról és felhasználásukról, az adományokkal kapcsolatos adózási kötelezettségek teljesítéséről az Üzemeltető által a honlapon közzétett beszámoló a tárgyévet követő évben, a tárgyévi pénzügyi év lezárását követően 15 napon belül.

Felhasználó: a honlap Látogatója, Fizetős Látogatója, Támogatója, a honlapon díjfizetés ellenében Kérdező, a NyugdíjGuru Roadshow címen meghirdetett országos előadókörutak rendezvényein Résztvevő, valamint a NyugdíjGuru News Hírlevél Feliratkozója.

Feliratkozó: A honlapon az ingyenes NyugdíjGuru News Hírlevélre feliratkozó személy.

Honlap: Az Üzemeltető által ingyenesen üzemeltetett www.nyugdijguru.hu internetes oldal.

Kampány: A NyugdíjGuru News oldalon adható adomány, az oldalon megismerhető ingyenes és fizetős tartalmak, továbbá az oldalon díjfizetés ellenében történő kérdésfeltevés lehetőségének megismertetése és elősegítése érdekében végzett tevékenységek összessége.

Kérdező: A honlapon a nyugdíjjal és hasonló egyéb ellátásokkal kapcsolatban személyes kérdést feltevő személy, aki ezért a válaszadást végző Dr.Farkas András e.v. részére a honlapon meghatározott összegű díjat fizet.

Látogató: A honlap, illetőleg a honlaphoz kapcsolódó közösségi média felületek tartalmát részben vagy egészben megismerő személy.

Fizetős Látogató: A honlapon közzétett fizetős összefoglalót díjfizetés ellenében megismerő személy.

Megosztás: A Kérdező, a Látogató, a Fizetős Látogató, a Résztvevő, a Feliratkozó, illetőleg a Támogató által a NyugdíjGuru News, illetőleg egyes közzétett anyagai közösségi média csatornákon keresztül történő terjesztése, népszerűsítése.

Megosztó: az a Kérdező, Látogató, Fizetős Látogató, Résztvevő, Feliratkozó, illetőleg Támogató, aki a NyugdíjGuru News honlapot, illetőleg egyes közzétett anyagait népszerűsíti saját közösségi média csatornáin a honlapon vagy a NyugdíjGuru News közösségi média felületein keresztül.

Résztvevő: A honlapon a NyugdíjGuru Roadshow címen meghirdetett országos előadókörutak rendezvényeire regisztráló érdeklődő.

Szolgáltatás:

(1) A NyugdíjGuru News honlapon, valamint a hozzá kapcsolódó közösségi média felületeken Dr.Farkas András e.v. által írt, összeállított, szerkesztett és megjelentetett ingyenes és fizetős tájékoztató anyagok, információk, cikkek, összefoglalók, tanulmányok a nyugdíjjal és hasonló egyéb ellátásokkal kapcsolatban, valamint

(2) a NyugdíjGuru News oldal és a hozzá kapcsolódó közösségi média felületek látogatói által – nyugdíjjal és hasonló egyéb ellátásokkal kapcsolatban – feltett személyes kérdések elektronikus úton, díjfizetés ellenében, Dr.Farkas András e.v. által történő megválaszolása, továbbá

(3) Dr.Farkas András e.v. részéről az ingyenes heti NyugdíjGuru News hírlevél elkészítése és kiküldése a hírlevél feliratkozók részére, valamint

(4) a Dr.Farkas András e.v. által tartott, NyugdíjGuru Roadshow címen meghirdetett országos előadókörutak szervezése.

 

Támogatás: jelen ÁSZF elfogadásával nyújtott Adomány (anyagi támogatás).

Támogató: az Üzemeltető számára a NyugdíjGuru News honlap fenntartásának, tovább a honlap fejlesztésének érdekében ellenszolgáltatás nélkül, pénzeszközben nyújtott támogatást – Adományt - nyújtó személy vagy szervezet, amely elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.

3. Alapvető feltételek, az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF tartalmazza az Üzemeltető és a Felhasználók közötti szolgáltatási viszonyban a felek jogait és kötelezettségeit.

A Felhasználók jelen ÁSZF rendelkezéseit a szolgáltatások igénybevételének ideje alatt kötelesek teljesíteni.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználók tevékenységéért. A Támogatók sem az Üzemeltető tekintetében, sem - rajta keresztül vagy bármely egyéb úton – a nyugdíjszakmai tartalomszolgáltatást nyújtó Dr.Farkas András e.v. tekintetében nem érvényesíthetnek jogokat.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatások igénybevételét ne engedélyezze.

Az Üzemeltető érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen - de nem kizárólagosan - e-mail cím törlése, elérhetetlensége, kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása) az Üzemeltetőt felelősség nem terheli és kizár mindennemű kártérítési igényt. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Az Üzemeltető vállalja, hogy vitás kérdésekben kölcsönös megegyezésre törekszik, és együttműködést tanúsít a vita kölcsönösen elfogadható rendezése érdekében.

4. Szolgáltatások és igénybevételük, díjazás

A NyugdíjGuru News szolgáltatásai ingyenesek vagy díjfizetés ellenében vehetők igénybe. Az általános tájékoztató anyagok közzététele és a hírlevelek készítése, küldése főszabályként ingyenes. A konkrét tájékoztatást nyújtó anyagok megismerése, valamint a személyes kérdések megválaszolása, továbbá a NyugdíjGuru Roadshow rendezvényein való részvétel jellemzően díjfizetéshez kötött. Díjfizetéshez kötött tartalom esetében a díjat a honlap minden esetben feltünteti.

A honlapon minden szolgáltatás magyar nyelven érhető el.

A kérdés feltevése során a kérdés kategóriájának és típusának megjelölése mellett a következő adatok megadása kötelező a kérdező személy részéről: neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási adatai (ország, irányítószám, város, utca és házszám), továbbá kötelező az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása. A kérdésfeltevő a díjfizetéssel elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

Kérdés feltevése a honlapon főszabályként csak díjfizetés ellenében lehetséges.

A díjfizetésre a Barion Payment Zrt. által üzemeltetett, a honlapon elérhető felületen nyílik lehetőség a kérdező Barion-tárcája vagy bankkártyája (American Express, Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro) révén. A Kérdező a fizetési felületen a jogszabályokkal összhangban kért adatokat köteles megadni a díj utalásához. A Kérdező bankkártya-adatai sem az Üzemeltetőhöz, sem a tartalomszolgáltatást végző Dr.Farkas András e.v.-hez nem jutnak el, azokhoz nem férhetnek hozzá, azok kezelése a Barion Payment Zrt. rendszerében történik. A Barion Payment Zrt. mint e-pénz kibocsátó MNB engedélyszáma: H-EN-I-1064/2013

A kérdés megválaszolásának díja a kérdés típusától függ.

A válaszadás átalánydíja kérdésenként huszonötezer forint, ha a válaszhoz csak a magyar feltételeket kell a választ adó Dr.Farkas András e.v.-nek megvizsgálnia. A válaszadás átalánydíja kérdésenként ötvenezer forint, ha a válaszhoz a nemzetközi nyugdíjmegállapítás szabályainak áttekintése és az érintett külföldi állam vagy államok nyugdíjrendszerének vizsgálata is szükséges. A válaszadó fenntartja azt a jogát, hogy egyrészt az átalánydíjak összegét a körülmények változása esetén módosítsa, másrészt indokolt esetben az átalánydíjaktól eltérő összegű díjakat is meghatározzon (ez esetben a Kérdezővel történő előzetes egyedi megállapodás alapján). Ha a személyre szabott írásbeli tájékoztatáson túl a Kérdező személyes ügyintézési segítségre is igényt tart, annak díja az elektronikus válaszadás díján felül egyedi megállapodás kérdése.

A válaszadásra a díj beérkezése után legkésőbb 15 napon belül kerül sor.

A kérdés díjának kifizetésől a Kérdező a magyar jogszabályoknak mindenben megfelelő elektronikus számlát kap a válaszadást végző Dr.Farkas András e.v.-től a Billingo ( https://www.billingo.hu ) online számlázó rendszerén keresztül.

A válaszadás tekintetében is érvényesül a NyugdíjGuru News honlapon található Jogi Tájékoztató Nyilatkozat (https://www.nyugdijguru.hu/jogi-nyilatkozat).

A válaszok jogi aktualitása és megfelelősége minden esetben az érintett jogszabályok válaszadó legjobb ismerete szerint hatályos rendelkezésein alapul, mindazonáltal a válaszok alapján a Kérdező által esetleg megtett vagy kezdeményezett intézkedések eredményességéért és eredményéért a válaszadó semmilyen felelősséget nem vállal. A válaszok személyre szabott, egyedi tájékoztatásul szolgálnak, azokra az öregségi nyugdíjjal és hasonló nyugdíjszerű, illetőleg egészségbiztosítási és szociális ellátásokkal kapcsolatos hatósági eljárások során jogforrásként nem hivatkozhatnak, a válaszokban megadott jogszabályi hivatkozásokat és érvelést azonban természetesen felhasználhatják. Hazai és nemzetközi űrlapok kitöltésére az elektronikus válaszadási szolgáltatás nem terjed ki.

A honlapon az ingyenes tartalmak mellett olyan tartalmak is szerepelnek, amelyek csak díjfizetés ellenében, a Fizetős Látogatók által ismerhetők meg.

Ilyen esetben az ingyenes bevezetőt követően a cikk folytatását - amely jellemzően a kérdéskör részletes bemutatását, a jogszabályi háttér megvilágítását, a kapcsolódó igény(ek) érvényesítésének lehetőségeit, vagyis minden olyan információt tartalmazhat, amely a Fizetős Látogató jogérvényesítéséhez vagy lehetőségei kiaknázásához szükséges lehet - a cikkhez meghatározott díj megfizetése esetén olvashatja el.

A cikk folytatását a díj beérkezését követően a Fizetős Látogató által megadott e-mail címre haladéktalanul megküldött válasz e-mailben található hivatkozásra kattintva olvashatja el a Fizetős Látogató.

A cikkek tekintetében is érvényesül a NyugdíjGuru News honlapon található Jogi Tájékoztató Nyilatkozat (https://www.nyugdijguru.hu/jogi-nyilatkozat).

A cikkek jogi aktualitása és megfelelősége minden esetben az érintett jogszabályoknak a nyugdíjszakmai tartalmat szolgáltató szerző, Dr.Farkas András e.v. legjobb ismerete szerint hatályos rendelkezésein alapul, mindazonáltal a cikkek alapján a Fizetős Látogató által esetleg megtett vagy kezdeményezett intézkedések eredményességéért és eredményéért a szerző semmilyen felelősséget nem vállal. A cikkek általános tájékoztatásul szolgálnak, azokra az öregségi nyugdíjjal és hasonló nyugdíjszerű, illetőleg egészségbiztosítási és szociális ellátásokkal kapcsolatos hatósági eljárások során jogforrásként nem hivatkozhatnak, a cikkekben szereplő jogszabályi hivatkozásokat és érvelést természetesen felhasználhatják.

A Fizetős Látogató részére a tartalom megismeréséhez szükséges díjfizetésre a Barion Payment Zrt. által üzemeltetett, a honlapon elérhető felületen nyílik lehetőség a Fizetős Látogató Barion-tárcája vagy bankkártyája (American Express, Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro) révén. A Fizetős Látogató a fizetési felületen a jogszabályokkal összhangban kért adatokat köteles megadni a díj utalásához. A Fizetős Látogató bankkártya-adatai sem az Üzemeltetőhöz, sem a tartalomszolgáltatást végző Dr.Farkas András e.v.-hez nem jutnak el, azokhoz nem férhetnek hozzá, azok kezelése a Barion Payment Zrt. rendszerében történik. A Barion Payment Zrt. mint e-pénz kibocsátó MNB engedélyszáma: H-EN-I-1064/2013

A tartalom megismerése díjának kifizetésől a Fizetős Látogató a magyar jogszabályoknak mindenben megfelelő elektronikus számlát kap a tartalomszolgáltatást végző Dr.Farkas András e.v.-től a Billingo (https://www.billingo.hu ) online számlázó rendszerén keresztül.

A hírlevél-feliratkozás során a feliratkozó személy részéről kötelező a név és az e-mail cím megadása, valamint a kérdező lakhelyéhez legközelebbi nagyváros megjelölése, továbbá az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása, illetőleg opcionális a telefonszám megadása és annak az országnak a megjelölése, amelyben a kérdező él.

A NyugdíjGuru Roadshow rendezvényeire történő regisztráció során a regisztráló személy részéről kötelező a név és az e-mail cím megadása, továbbá az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása, illetőleg opcionális a telefonszám megadása.

Adomány nyújtása esetén a Támogató részéről a Barion Payment Zrt. mint e-pénz kibocsátó által a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kért adatok megadása kötelező.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a honlapon és egyéb kommunikációs csatornákon - ideértve különösen a közösségi médiumokat – a Szolgáltatásokat népszerűsítse, továbbá a honlapon hirdetéseket, felhívásokat, illetve támogatói üzeneteket elhelyezzen.

Támogatási tevékenység a honlapon kizárólag jelen ÁSZF elfogadásával, annak szabályai szerint történhet.

Adomány nyújtására bármely természetes vagy jogi személy, vagy egyéb szervezet jogosult a Barion Payment Zrt. által üzemeltetett, a honlapon elérhető adományozó felület révén.

Adomány nyújtása Barion-tárcával vagy bankkártyával (American Express, Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro) lehetséges. A Támogató az adományozó felületen a jogszabályokkal összhangban kért adatokat köteles megadni az Adomány utalásához. A Támogató bankkártya-adatai az Üzemeltetőhöz nem jutnak el, azokhoz nem férhet hozzá, azok kezelése a Barion Payment Zrt. rendszerében történik. A Barion Payment Zrt. mint e-pénz kibocsátó MNB engedélyszáma: H-EN-I-1064/2013

Az Adomány összege egy alkalommal 20.000 Ft, 50.000 Ft, 100.000 Ft vagy a Támogató által adományozni kívánt összeg lehet.

Az Adomány nyújtását követően a Támogató köszönőüzenetet kap.

Ha a Támogató az Adomány nyújtásáról saját közösségi csatornáin posztot tesz közzé, a Támogató által ilyen módon nyilvánosságra hozott támogatói üzenetet – amelyet a honlapon is megoszthat - az Üzemeltető felhasználhatja a honlap népszerűsítésére.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy egyedi feltételekkel szerződjön szponzorokkal, akik a Szolgáltatások támogatását vállalati társadalmi felelősségvállalási (CSR) vagy egyéb karitatív programjuk részeként kívánják támogatni. A szponzorok a honlapot és a Szolgáltatásokat egyedi feltételekkel támogathatják.

A szponzorok támogatási tevékenységét jelen ÁSZF nem szabályozza, ezek szabályozására egyedi szerződést köt az Üzemeltető. A szponzorok anyagi támogatásai vagy ezzel kapcsolatos üzenetei - választásuk szerint - megjelenhetnek a honlapon, illetőleg a NyugdíjGuru Facebook-oldalán.

5. Adatkezelés

Az Üzemeltető és a tartalomszolgáltatást végző Dr.Farkas András e.v. kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak, illetve a jelen ÁSZF és a honlapon közzétett Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (https://www.nyugdijguru.hu/adatvedelem) keretei között rögzíti és használja a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során tudomására jutott személyes adatokat.

6. Felek egyéb jogai és kötelezettségei

Panaszkezelés: a Kérdezők, Látogatók, Fizetős Látogatók, Feliratkozók, Résztvevők és Támogatók panaszaikat, észrevételeiket e-mailben a nyugdijguru@gmail.com e-mail címre küldhetik. A panaszokat az Üzemeltető 30 napon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről a megadott e-mail címen értesíti a bejelentőt.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF vagy a honlapon közzétett jogi, szerzői jogi, adatvédelmi Nyilatkozatok és Szabályzatok rendelkezéseivel ellenkező, jogszabályba ütköző, illetve egyoldalú megítélése szerint a Támogatókat, a NyugdíjGuru News honlap vagy az ahhoz kapcsolódó közösségi média felületek Látogatóit, Fizetős Látogatóit, Kérdezőit, a NyugdíjGuru News hírlevél Feliratkozóit, a NyugdíjGuru Roadshow rendezvény Résztvevőit vagy az Üzemeltetőt, illetőleg a tartalomszolgáltató Dr.Farkas András e.v.-t hátrányosan érintő hozzászólásokat, kommentárokat és hasonló posztokat vagy megosztásokat a honlapról vagy az ahhoz kapcsolódó közösségi média felületekről eltávolítsa. Az eltávolítás miatt semmilyen módon és jogcímen semmilyen személy vele szemben emiatt követelést nem érvényesíthet.

7. Kapcsolattartás

Kapcsolattartás az Üzemeltető részéről: nyugdijguru@gmail.com

Az Üzemeltető, illetőleg a nyugdíjszakmai tartalomszolgáltató Dr.Farkas András e.v. a Látogatókkal, a Fizetős Látogatókkal, a Kérdezőkkel, a Feliratkozókkal, a Résztvevőkkel és a Támogatókkal a honlapon, valamint a hozzá kapcsolódó közösségi média felületeken keresztül kommunikál.

Az Üzemeltető, illetőleg Dr.Farkas András e.v. a Fizetős Látogatókkal, a Kérdezőkkel, a Feliratkozókkal, a Résztvevőkkel és a Támogatókkal az általuk megadott e-mail címen is tarthatják a kapcsolatot.

8. Záró rendelkezések

Az Üzemeltető jogosult jelen ÁSZF-et az új változat honlapon való közzétételével módosítani.

 

Kelt Budapesten, 2022. augusztus 31-én

 

 

 

 

 

 

 

Kérem, várjon... Kérem, várjon...