Kérdése van?

Tegye fel, megválaszolom!

Szükség szerint csatolhat dokumentumokat a kérdéshez.

Kérem, adja meg számlázási adatait.

A díjfizetéssel elfogadja a NyugdíjGuru News Általános Szerződési Feltételeit, amelyeket ide kattintva olvashat el.
A fizetésről elektronikus számlát állítunk ki, amelyet a megadott e-mail címre küldünk

Minden jövőbeni kérdésére is választ kaphat, ha feliratkozik a hírlevelemre. Minden fontos változásról, megoldási lehetőségről és a NyugdíjGuru programjairól is első kézből értesülhet. Iratkozzon fel a “Hírlevél” rovatban!

Kérdés küldése ({{ selectedOption.price_label }})

Ha a saját nyugellátásával - korbetöltött öregségi nyugdíjával és a nők kedvezményes nyugdíjával -, valamint hozzátartozói nyugellátásával - özvegyi nyugdíjával, árvaellátásával, szülői nyugdíjával -, vagy egyéb társadalombiztosítási ellátásával kapcsolatban bármilyen személyes kérdése merül föl, itt fölteheti, kérdését pontos jogi érveléssel és hivatkozásokkal együtt közérthető nyelven e-mailben megválaszoljuk.

A válaszadás átalánydíja kérdésenként huszonötezer forint, ha a válaszhoz csak a magyar feltételeket kell megvizsgálnunk.
A válaszadás átalánydíja kérdésenként ötvenezer forint, ha a válaszhoz a nemzetközi nyugdíjmegállapítás szabályait és az érintett külföldi állam vagy államok nyugdíjrendszerét is meg kell vizsgálnunk.

Hasonlóképpen teheti föl kérdéseit az új "ŐRANGYAL - Az életvégi rendező" szolgáltatásunk Önt érintő területein, amelyek jelenleg az egészségügyi önrendelkezéssel, a végintézkedéssel, a digitális hagyaték rendezésével, valamint - az érintettek javaslatára kiemelt kérdésként - az élettársak özvegyi nyugdíjával kapcsolatos jogterületeket ölelik föl.

Több ezer ügyfelünk megelégedésére végzett nyugdíjtanácsadási munkánk során nagyon sokan jelezték a nyugdíjas helyzetüktől független aggodalmaikat is az életük alakulása és lezárulta kapcsán. Új szolgáltatásunk ezért arra irányul, hogy azon eljárásokat és eszközöket, amelyek révén az élet utolsó évtizedei, különösen az utolsó hónapok alakulása minden érintett számára megnyugtató, egyértelmű, áttekinthető módon előre elrendezhető, ügyfeleinkkel megismertessük. Nyilván mindannyiunkat aggodalommal tölt el, mi történik velünk és legközelebbi hozzátartozóinkkal, ha betegség vagy baleset miatt meggyöngülne az ítélőképességünk, fokozatosan kihunyna a memóriánk, és már nem tudnánk tudatosan meghozni azokat a döntéseket, amelyek a gyógykezelésünkkel, az életünket fenntartó orvosi eljárásokkal kapcsolatosak, nem is beszélve azokról az előzetes döntésekről, amelyek az élet lezárásával kapcsolatban elkerülhetetlenül szükségessé válnak mindannyiunk életében - és amelyeket jellemzően nem hozunk meg addig, amíg módunkban áll.

Új szolgáltatásunk három olyan kérdéskörrel indul, amelyek rendezését felméréseink szerint a legtöbben kívánják ügyfeleink közül:

Élő végrendelet
Ebben az okiratban az egészségügyi önrendelkezési jogunkat gyakorolhatjuk, vagyis előre rendelkezhetünk arról, hogy betegségünk vagy balesetünk esetén milyen orvosi eljárások alkalmazásához járulunk hozzá és melyekhez nem. Ebben az okiratban jelölhetjük meg azt is, hogy vészhelyzetben ki lehet a helyettes döntéshozónk, aki így előzetesen felkészülhet erre a szerepkörre. Ha nem készítünk ilyen élő végrendeletet, az egészségünkkel kapcsolatos legnehezebb, túlzás nélkül életbevágó döntéseket könyörtelenül áthárítjuk az erre fel nem készített szeretteinkre.

Végintézkedés
Ügyfeleinktől nagyon sok esetben hallunk arról, hogy egy haláleset után mint közeli hozzátartozók elveszítették az örökségük egy részét vagy csak évekkel később juthattak ahhoz hozzá a lassú hagyatéki ügyintézés és a szükséges információk beszerzésének akadályai miatt - milyen hálásak lettek volna, ha az elhunyt rokonuk időben végrendelkezett volna, és ezzel egyértelművé, gyorsan végrehajthatóvá tette volna a végkaratát. Élettársak részére a végintézkedés megtétele túlzás nélkül életbevágóan fontos.

Digitális hagyaték
Ki tudja a minket érintő vészhelyzet esetére a belépési neveinket és a jelszavainkat a számítógépünkhöz, az okostelefonunkhoz, a bankszámláinkhoz, a befektetési számláinkhoz, a biztosításainkhoz? Az ügyfélkapunkhoz, az adó-folyószámlánkhoz? Életünk egyre nagyobb része zajlik a virtuális világban, amelyben így mindannyian rengeteg egyéb nyomot is hagyunk. Közösségi média profilok és posztok, fényképek, videók ezrei: mi lesz velük, ha mi már nem leszünk? Ha nem rendelkezünk biztonságos, védett módon előre, mi történjék a digitális hagyatékunkkal, a szeretteink képtelenül nehéz helyzetbe kerülhetnek, ha bármely okból elveszítenénk a cselekvőképességünket.

Ha az ŐRANGYAL szolgáltatásunkat választja, akkor kérdése feltevését követően felmérjük az igényeit, majd az igényfelmérő alapján részletes tájékoztatást kap az elkészítendő okiratok tartalmáról, az alkalmazandó jogszabályokról és az operatív teendőkről.

A kérdésre adandó válasz induló átalánydíja megegyezik a nyugdíjkérdésekre adandó válaszok átalánydíjával.

Ha a személyre szabott írásbeli tájékoztatáson túl személyes konzultációra is igényt tart, annak díja az elektronikus válaszadás díján felül egyedi megállapodás kérdése.

A válaszadásra a díj beérkezése után legkésőbb 15 napon belül kerül sor. A díjfizetésről a kérdező a magyar jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát kap. A válaszadás tekintetében is érvényesül a NyugdíjGuru News honlapon található Jogi Tájékoztató Nyilatkozat. A válaszok jogi aktualitása és megfelelősége minden esetben az érintett jogszabályok válaszadó legjobb ismerete szerint hatályos rendelkezésein alapul, mindazonáltal a válaszok alapján a kérdező által esetleg megtett vagy kezdeményezett intézkedések eredményességéért és eredményéért a válaszadó semmilyen felelősséget nem vállal. A válaszok személyre szabott, egyedi tájékoztatásul szolgálnak, azokra az öregségi nyugdíjjal és hasonló nyugdíjszerű, illetőleg egészségbiztosítási és szociális ellátásokkal kapcsolatos hatósági eljárások során jogforrásként nem hivatkozhatnak, a válaszokban megadott jogszabályi hivatkozásokat és érvelést azonban természetesen felhasználhatják. Hazai és nemzetközi űrlapok kitöltésére az elektronikus válaszadási szolgáltatás nem terjed ki.

ŐRANGYAL szolgáltatásunk keretében a részletes tartalmi tájékoztatás megadását követően az operatív intézkedések körében szükséges lehet a közjegyzői vagy ügyvédi közreműködés igénybevétele is, a szolgáltatás körében kapott részletes instrukciók alapján

Kérem, várjon... Kérem, várjon...