Rendben hagyjunk itt mindent

Rendben hagyjunk itt mindent

2023. 08. 03.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Rengeteg életbevágóan fontos döntést azért nem hozunk meg időben, mert úgy véljük, rengeteg időnk van arra, hogy az adott kérdést rendezzük. És későn döbbenünk rá arra, hogy nem jól gondoltuk. Pedig nem ördöngösség időben cselekedni.

K Küldés K Nyomtatás

 

 

Ha személyes kérdése van az időskorra való anyagi felkészülés lehetőségeivel, vagy a nyugdíjával, a nők kedvezményes nyugdíjával, a nyugdíjigénylés időzítésével, a nyugdíjak megállapításával, számításával, vagy a nyugdíjak emelésével kapcsolatban, akkor azt ide kattintva fölteheti, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 

 

Harmadik élet tervező

 

Mottó: "Túl korainak tűnik mindaddig, amíg túl késő nem lesz"

It always seems too early until it's too late.

(National Healthcare Decisions Day amerikai jelmondata)

 

A legtöbb ember hatalmas kuplerájt hátrahagyva hagyja itt az árnyékvilágot, nagyon megnehezítve a túlélő hozzátartozók, örökösök, cégtársak, vagy akár a háziállatok dolgát. E gond megoldására szolgál az életvégi tervezés, vagy tágabb értelemben a harmadik élet tervező. Az élet utolsó évtizedei, évei, és különösen az utolsó hónapok alakulása minden érintett számára megnyugtató, egyértelmű, áttekinthető módon előre elrendezhető - ha erről időben intézkedik.

Nyilván a legtöbb embert aggasztja, mi történne vele és legközelebbi hozzátartozóival, ha súlyosan megbetegedne, tartós ápolásra szorulna, vagy meggyöngülne az ítélőképessége, fokozatosan kihunyna a memóriája, és már nem tudná tudatosan meghozni azokat a döntéseket, amelyek  a gyógykezelésével, az életét fenntartó orvosi eljárásokkal kapcsolatosak, nem is beszélve azokról az előzetes döntésekről, amelyek az élet lezárásával kapcsolatban elkerülhetetlenül szükségessé válnak.

Az életünk végével, azon belül is az utolsó hetekkel és napokkal kapcsolatos döntések meghozatalát mindaddig halogatjuk, amíg egyszercsak képtelenné válunk dönteni, mert az egészségi vagy a mentális állapotunk azt már nem teszi lehetővé.

Magyarországon ez az általános tapasztalat: senki nem foglalkozik azokkal a súlyos, nehéz, érzelmileg elviselhetetlennek tűnő kérdésekkel, amelyek megoldása révén biztosítható lenne az élet utolsó harmadának harmóniája és végének rendezettsége. Természetesen ennek a halogatásnak az a következménye, hogy a hozzátartozóinkra, szeretteinkre, örököseinkre terheljük azokat a súlyos döntéseket, amelyeket nekünk kellett volna meghoznunk, amíg volt rá lehetőségünk.

Az életvégi tervezés központi része a biztosítások és a hitelek, tartozások rendbetételétől az özvegyi nyugdíjjogosultságok és árvaellátási feltételek tisztázásán át a végrendeleti és egyéb halál esetére szóló rendelkezésekig (hagyomány, meghagyás, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás, végrendeleti végrehajtó jelölése, háziállatokról történő gondoskodás elrendezése), a temetkezési hely és mód kiválasztásáig rengeteg elem.

Élő végrendelet

Az életvégi tervezés az anyagi vonatkozások mellett elsősorban az életvégi egészségügyi kérdéseket öleli fel (ide tartozik az összes olyan nyilatkozat, amelyről az emberek többségének fogalma sincs, pl. hogy meddig tartsák életben, kér-e újraélesztést, felhasználhatják-e a szerveit, és így tovább).

Ez a "living testament", élő végrendelet tárgyköre, ideértve a kezelésekbe való beleegyezés/visszautasítás jogát a páciens helyett gyakorló hozzátartozó/meghatalmazott kijelölését is.

Az élő végrendeletben így előre rendelkezhetünk arról, hogy betegségünk vagy balesetünk esetén milyen orvosi eljárások alkalmazásához járulunk hozzá (újraélesztés, gépi lélegeztetés, mesterséges táplálás, tudatot módosító fájdalomcsillapítás, kórházba szállítás, és így tovább). Ebben az okiratban jelölhetjük meg azt is, hogy vészhelyzetben ki lehet a helyettes döntéshozónk, aki így előzetesen felkészülhet erre a szerepkörre.

Ha nem készítünk ilyen élő végrendeletet, az egészségünkkel kapcsolatos legnehezebb, túlzás nélkül életbevágó döntéseket könyörtelenül áthárítjuk az erre fel nem készített szeretteinkre.

Végrendelet, végintézkedések

Egy haláleset után akár a közeli hozzátartozók is elveszíthetik az örökségük egy részét vagy csak évekkel később juthattak ahhoz hozzá a lassú hagyatéki ügyintézés és a szükséges információk beszerzésének akadályai miatt - milyen hálásak lettek volna, ha az elhunyt rokonuk időben végrendelkezett volna, és ezzel egyértelművé, gyorsan végrehajthatóvá tette volna a végkaratát.

Ez a gond minden élettársi viszonyban élő számára elkerülhetetlenül megoldandó probléma, hiszen az élettársak egymás után a törvényes öröklés rendjében semmire sem jogosultak.

Nyilatkozatok, instrukciók

Az életvégi rendezés része az összes olyan, időben nem megtett nyilatkozat pótlása is,  mint pl. a bankszámlák haláleseti kedvezményezettjének megjelölése, a számlákra történő belépéshez és a házi/banki széf(ek) nyitásához szükséges kódok biztonságos elmentése, amelyhez csak a túlélő házastárs, a haláleseti kedvezményezett, annak hiányában az örökös férhet hozzá. Ezzel kapcsolatban a digitális hagyaték rendezése is külön tárgykör (közösségi médiumokon különösen).

További tárgykör az üzletrészek, részvények, egyéb értékpapírok öröklésével vagy ajándékozásával kapcsolatos kérdések rendbetétele, az ingatlantulajdon(ok) átörökítésének elrendezése, ideértve az elhunyt személyes vagy céges banki hiteleinek és egyéb tartozásainak (adótartozás, baráti kölcsönök, stb.) elrendezésével kapcsolatos lehetőségek feltárása és biztosítása.

Az ingatlanok örökítésével kapcsolatban a lakóingatlan, üzleti ingatlan, mezőgazdasági ingatlan, hétvégi ingatlan, külföldi ingatlan, stb. kérdéskörét is rendezni kell. E tekintetben rendbe kell tenni az összes ingatlan vonatkozásában a tulajdoni lapokat, adásvételi, ajándékozási, bérleti vagy hasonló szerződéseket, az ingatlanokat terhelő jelzálogkölcsönökre vonatkozó okiratokat, a tartozások hátralévő összegét, a törlesztésre vonatkozó adatokat.

A céges tulajdonrészek biztonságos átörökítésével és a cég működőképességének biztosításával kapcsolatos kérdések külön intézkedéseket igényelnek.

Hátramaradottak tájékoztatása

A hátramaradottak részére szóló edukáció kulcsfontosságú: mit és hogyan kell tenniük a haláleset bekövetkeztekor (halotti anyakönyvi kivonat intézése, temetés szervezése, a temetkezései lehetőségekről való tájékozódás, az özvegyi nyugdíj és árvaellátás iránti igények bejelentése, biztosítók és bankok részére történő bejelentések), hol találják meg az elhunyt életvégi rendezőjét, és így tovább.

A fenti témákról a Trend FM Délutáni Monitor című műsorában Érczfalvi András szerkesztővel folytatott  beszélgetésemet az alábbi hangfálj elindításával hallgathatja meg.

 

 

 

Dr.Farkas András az életvégi tervezésről


K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...