Nyugdíj

Megváltozott munkaképességű emberek munkaszerzése EU támogatással 2014-ben

  A szociális segélyrendszer szolgáltatásainak igénybe vétele helyett (mert ez csak végső menedék lehet, ha már valóban nincs más esély) minden kedves megváltozott munkaképességű Olvasómnak, aki képesnek érzi magát arra, hogy dolgozzon, azt javaslom, próbáljon munkát keresni a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által nyújtott európai uniós támogatások segítségével. Aki megváltozott munkaképessége ellenére nem részesül rehabiliátációs ellátásban, az kérjen hatósági bizonyítványt a megváltozott munkaképességének hatósági igazolására, majd ennek felhasználásával járjon el a munkahelykeresés során.   I. Első lépés: Hatósági bizonyítvány kérése (aki nem részesül rehabilitációs ellátásban, noha megváltozott a munkaképessége és rehabilitálható lenne) Az ügyfél kérelmére a megváltozott munkaképesség fennállásának hatósági igazolása céljából hatósági bizonyítvány... Tovább

Idén második félévben és jövőre az első félévben nyugdíjba vonuló 1952-esek figyelmébe

  A nyugdíjkorhatár Miután a nyugdíjkorhatár az 1952-esek esetében nem egész év, hanem a 62 év után még egy fél évet is várniuk kell, ezért a nyugdíjba vonulásuk lehetséges időpontja is két naptári évre esik. Az 1952. első félévében (1952. január 1. és július 1. között) születettek esetében az öregségi nyugdíjra való jogosultságot 2014. július 3. és december 31. között szerzik meg. Az 1952. második félévében (1952. július 2. és december 31. között) születettek esetében az öregségi nyugdíjra való jogosultságot 2015. január 1. és július 2. között szerzik meg.   A nyugdíjhoz szükséges előfeltételek összefoglalása:   Mielőtt az öregségi teljes nyugdíj összegének meghatározására sor kerülhetne, a nyugdíjigénylőnek teljesítenie kell az öregségi nyugdíjra való jogosultság törvényi előfeltételeit, amelyek a következők:   (1) a nyugdíjigénylő a születési évének megfelelő... Tovább

Ha nem figyelsz, elszáll a idő s vissza sose reppen

Az 1997. december 31-ét követő felsőfokú tanulmányok ideje nem szolgálati idő az öregségi nyugdíj szempontjából, bármennyire is tiltakozik az igazságérzetünk e megkülönböztetés ellen. Mit lehet tenni ez ellen egy mai egyetemistának, főiskolásnak? Tovább

Méltányossági kérelmek a nyugdíjrendszerben

Kivételes méltányosságból háromféle ellátás kérelmezhető: a) kivételes nyugellátás, b) kivételes nyugellátás-emelés, c) egyszeri segély.   I. Kivételes nyugellátás   Előfeltétel: Kivételes nyugellátás megállapításának engedélyezésére csak a törvényes ellátásra való jogosultság iránti igény jogerős elutasítását követően van lehetőség.   Aki kérheti a kivételes nyugellátást: Kivételes nyugellátás kizárólag a következő személyek kérelme esetén engedélyezhető: - Az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy (aki egyébként nem jogosult öregségi nyugdíjra, mert nem szerezte meg az ehhez szükséges minimális szolgálati időt: legalább 20 évet a teljes nyugdíjhoz vagy legalább 15 évet a rész-nyugdíjhoz). Az ilyen személy kivételes öregségi nyugdíj iránti kérelmet terjeszthet elő. - A megváltozott munkaképességű özvegy (aki egyébként nem jogosult özvegyi nyugdíjra). Az ilyen özvegy... Tovább

Tudnivalók a nyugdíj előtti álláskeresési segélyről

  1) A nyugdíj előtti álláskeresési segély (NYES) folyósításának a kormányzat által megfogalmazott célja, hogy azok az álláskeresők, akik korábban már részesültek álláskeresési járadékban, de annak időtartama elérte a törvényben meghatározott maximális időtartamot, az öregségi nyugdíjra való jogosultságuk időpontjának eléréséig ellátásban részesüljenek, ha addig legfeljebb 5 évük van hátra. A NYES-re azért van valóban nagy szükség, mert a nyugdíjhoz közel álló álláskeresők a munkaerőpiacon rendkívül hátrányos helyzetben vannak, elhelyezkedési esélyeik összehasonlíthatatlanul rosszabbak, mint a fiatalabb álláskeresőké. Az ellátás legalább minimális segítséget nyújt számukra a megélhetéshez, amíg a rájuk vonatkozó nyugdíjkorhatárt be nem töltik. A NYES összege nem túl magas, de azért életmentő lehet sok ember számára. Az összeg főszabályként a kérelem benyújtásának időpontjában... Tovább

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

Első rész: A komplex minősítésről http://www.drfarkasandras.hu/elveszett-paradicsom/a-komplex-minositesrol Második rész: A korábban rokkantsági nyugdíjban és hasonló ellátásban részesülő személyekre vonatkozó rendelkezések http://www.drfarkasandras.hu/elveszett-paradicsom/rokkantsag-rehabilitacio-atmenet Harmadik rész: Az ellátások előfeltételeiről és a rehabilitációs ellátásról http://www.drfarkasandras.hu/elveszett-paradicsom/a-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-ellatasainak-elofelteteleirol-es-a-rehabilitacios-ellatasrol Negyedik (záró) rész: A rokkantsági ellátásról http://www.drfarkasandras.hu/elveszett-paradicsom/a-rokkantsagi-ellatasrol Lelki támaszként ajánlom a könyvemet, amely a legnehezebb időkben is segítséget nyújthat eddigi olvasói egybehangzó véleménye szerint: http://drfarkasandras.hu/legyozhetetlen/     Tovább

A nők kedvezményes nyugdíjához beszámítható szolgálati idő kategóriái

A nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 évi jogosultsági időbe beszámít:  Keresőtevékenységgel szerzett szolgálati idő: A keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszony időtartama (ennek kell alapesetben legalább 32 évnek lennie). Kiemelek néhány olyan tételt, amelyekkel kapcsolatban már sok kérdést kaptam és amelyek beszámíthatók a keresőtevékenységgel szerzett szolgálati időbe: -  a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján a prémiumévek programban való részvétel időtartama (függetlenül attól, hogy a résztvevőt munkavégzésre kötelezték vagy sem), -  az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás ideje, vagyis az ezen időszakban végzett alkalmi munkavállalói napok, -  az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény hatálya alá tartozó munkavégzés időtartama, - a gyermekgondozási... Tovább

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak előfeltételeiről, és a rehabilitációs ellátásról

2012 óta az új minősítési rendszerben nem az egészségkárosodás százalékos mértékét, hanem az egészségi állapot százalékos mértékét állapítják meg.    Egészségi állapoton az egyén fizikai, mentális, szociális jóllétének  - betegség, illetve sérülés után kialakult vagy  - veleszületett rendellenesség következtében fennálló  tartós vagy végleges kedvezőtlen változásait figyelembe véve meghatározott állapotát kell érteni.    Az egészségi állapot vizsgálata mellett az új rendszerben a rehabilitálhatóság foglalkoztatási és szociális szempontú vizsgálatát is elvégzik a szakértők.   A rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy (1) rehabilitálható, ezen belül a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható és akinek az egészségi állapota 51–60% között van (B1 kategória), b) tartós foglalkozási... Tovább

Rokkantság, rehabilitáció, átmenet

Talán a legtöbb kérdést azzal kapcsolatban kapom kedves Olvasóimtól, hogy mi történik a korábban rokkantsági nyugdíjként, 2012 óta rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásként kapott járandóságukkal az esedékes, bár a komplex minősítést végző rehabilitációs hatóság késlekedése miatt hosszú ideje késő felülvizsgálatukat követően. A választ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvénynek (Mmtv.) a 2011. december 31-én már rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban részesülő személyekre vonatkozó rendelkezései rejtik, az alábbiakban ezeket ismertetem - a lehető legérthetőbben... :-)   Kiindulópont: 2012. január 1-jétől rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási... Tovább

A komplex minősítésről

A komplex minősítésről   A következő összefoglalót elsősorban azon kedves Olvasóim figyelmébe ajánlom, - akik megváltozott munkaképességű személyek, - 2011. december 31-én is azok voltak, - de még nem hívták be őket felülvizsgálatra, hogy az új komplex minősítésük eredményétől függően állapítsák meg részükre az ellátásukat. Miután még közel 130 ezer ilyen személy vár a felülvizsgálatára, mindenekelőtt nekik szeretném összefoglalni, mire számíthatnak a komplex minősítési eljárás során. Természetesen minden olyan megváltozott munkaképességű Olvasóm figyelmébe is ajánlom ezt az írásomat, akik már átestek a felülvizsgálaton vagy újonnan állapították meg nekik a rehabilitációs vagy a rokkantsági ellátásukat, és szertnék tudni, mi miért és hogyan történik az ellátásuk megállapítása során, s milyen jogaik vannak a jogorvoslati lehetőségek igénybe vételére.   Rövid összefoglalás   1. A... Tovább

Kérem, várjon... Kérem, várjon...