Van-e még védett kor?

Van-e még védett kor?

2023. 08. 21.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Az érintettek aggódva érdeklődnek, hogy egyáltalán létezik-e még védett kor az idősebb munkavállalók részére.

K Küldés K Nyomtatás

 

 

Ha személyes kérdése van a nyugdíjával, a nők kedvezményes nyugdíjával, a nyugdíjigénylés időzítésével, a nyugdíjak megállapításával, számításával, vagy a nyugdíjak emelésével kapcsolatban, akkor azt ide kattintva fölteheti, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 

Van-e védett kor?

 

Továbbra is sok kérdést kapok a nyugdíjazást megelőző védett korral kapcsolatban, az érintettek aggódva érdeklődnek, hogy egyáltalán létezik-e még ez a védelem az idősebb munkavállalók részére.

A védett kor jogintézménye a Munka Törvénykönyvében továbbra is védi azt a munkavállalót, akinek a rá vonatkozó nyugdíjkorhatár betöltéséig kevesebb, mint 5 év van hátra.

A védelmi időszak csak az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt évre vonatkozik.

Ebben az öt évben a munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállalója határozatlan időtartamú munkaviszonyát munkáltatói felmondással csak akkor szüntetheti meg, ha a munkavállaló

- a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, illetőleg

- egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

A munkaviszony megszüntetésének megalapozottságát és indokait a munkáltatónak kell bizonyítania.

Megszüntethető továbbá a munkaviszony a munkavállaló képességével összefüggő vagy a munkáltató működésével összefüggő okból is. Ennek feltétele, hogy a munkaszerződésben meghatározott munkahelyen - ennek hiányában azon a munkahelyen, ahol a munkavállaló munkáját szokás szerint végzi - nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja. A képesség magában foglalja az eredményes tevékenység személyes feltételeit, azaz a munkavállalónak mindazon feltételekkel rendelkeznie kell, amelyek szükségesek munkaköri feladatainak teljesítéséhez.

A Munka Törvénykönyve szabályozza a többlet-végkielégítés mértékét is abban az esetben, ha a munkavállaló munkaviszonya a munkáltató felmondása vagy jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül. A többlet-végkielégítés mértéke a munkáltatónál eltöltött időtartamhoz igazodik.

A végkielégítés mértéke

a) legalább három év esetén egyhavi,

b) legalább öt év esetén kéthavi,

c) legalább tíz év esetén háromhavi,

d) legalább tizenöt év esetén négyhavi,

e) legalább húsz év esetén öthavi,

f) legalább huszonöt év esetén hathavi

távolléti díj összege.

A végkielégítés

a) a)–b) pontban meghatározott mértéke egyhavi,

b) c)–d) pontban meghatározott mértéke kéthavi,

c) e)–f) pontban meghatározott mértéke háromhavi

távolléti díj összegével emelkedik (ez a többlet-végkielégítés), ha a munkaviszony munkáltatói felmondással a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül szűnik meg.

Nem jár azonban végkielégítés, ha a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége.

A védett kor tehát nem ad teljeskörű védelmet a 60 éves vagy idősebb, még nem nyugdíjas munkavállalók részére, de jelentősen megnehezíti a munkáltatók számára a munkaviszony (vagy hasonló foglalkoztatási jogviszony) megszüntetését.

 

Ha még nem tette meg, ide kattintva iratkozzon föl az ingyenes heti hírlevelemre, hogy a nyugdíjakat és hasonló ellátásokat érintő minden fontosabb fejleményről időben értesüljön.

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...