Nyugdíjkorlátozás külföldi munkavégzés esetén

Nyugdíjkorlátozás külföldi munkavégzés esetén

A külföldi munkavégzés a nyugdíjkorhatár betöltése előtti nyugdíjban (nők kedvezményes nyugdíja) vagy korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban és hasonló ellátásokban részesülők esetében befolyásolhatja a nyugdíjuk, ellátásuk folyósítását.

K Küldés K Nyomtatás

 

Iratkozzon föl az INGYENES heti hírlevelemre, ha időben akar értesülni a nyugellátásokat érintő bármely fejleményről!

 

Munkavégzés az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térség más államaiban és Svájcban

 

Ha a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő hölgy vagy

- a korhatár előtti ellátásban vagy 

- a szolgálati járandóságban vagy

- a táncművészeti életjáradékban vagy 

- az átmeneti bányászjáradékban vagy

- a bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személy

valamelyik EU/EGT-tagállam vagy Svájc területén a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 5. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyok valamelyikének megfelelő jogviszonyban áll,

akkor a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet (uniós rendelet) 5. cikkében foglaltakra tekintettel az e jogviszonyból származó keresetét, jövedelmét a Tny. 83/B. § rendelkezéseinek alkalmazása során figyelembe kell venni, vagyis ha a külföldön szerzett kereset vagy jövedelem meghaladja a tárgyév első napján Magyarországon érvényes kötelező legkisebb munkabér bruttó havi összegének tizennyolcszorosát (2017-ben a 127.500 forint x 18 = 2.295.000 forintot), akkor a nyugdíj, a korhatár előtti ellátás vagy a szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni kell.

 

Munkavégzés olyan nem EU-tagállamban, amellyel Magyarországnak kétoldalú szociális egyezménye van

 

Ha a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő hölgy szociálpolitikai vagy szociális biztonsági kétoldalú egyezményben részes tagállam területén áll a Tbj. 5. § szerinti biztosítási jogviszonyban, akkor az e jogviszonyból származó keresetét, jövedelmét a Tny. 83/B. § rendelkezéseinek alkalmazása során az alábbiak szerint kell figyelembe venni:

a) az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában, Japánban, Kanadában, Québecben, a volt Jugoszláv utódállamok közül Koszovóban, és Montenegróban szerzett keresetek/jövedelmek vonatkozásában a Tny. 83/B. §-ban foglaltak nem alkalmazhatók (vagyis bármennyit kereshet, ez a nyugdíja folyósítását nem érinti),

b)  azonban a volt Szovjetunió azon utódállamaiban, amelyek vonatkozásában a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény jelenleg is alkalmazandó – Orosz Föderáció és Ukrajna - , valamint az Albán Köztársaságban, Bosznia és Hercegovinában, Dél-Koreában, Indiában, Macedón Köztársaságban, Moldovai Köztársaságban, Mongóliában, Szerbiában fennálló biztosítási jogviszonyban elért keresetek/jövedelmek esetén – az egyezményekben foglalt, az ellátások egybeesésére, illetve a tények elismerésére és figyelembevételére vonatkozó rendelkezések miatt – a Tny. 83/B. §-ban foglalt korlátozást szintén figyelembe kell venni.

 

A korhatár előtti ellátásra és a szolgálati járandóságra [2011. évi CLXVII. törvény 11. § (1) bekezdése], az átmeneti bányászjáradékra [1993. évi XLVIII. törvény 49/C. § (2) bekezdése], a táncművészeti életjáradékra [2008. évi XCIX. törvény 43/B. § (2) bekezdése], illetőleg a bányászok egészségkárosodási járadékára [23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 5/K. § (2) bekezdése] (együttesen e bekezdésben: korhatár előtti ellátásokra) vonatkozó jogszabályok a keresőtevékenység miatti szüneteltetés vonatkozásában a Tny. 83/B. § (1) és (2) bekezdésére hivatkoznak vissza.

Ezen ellátások folyósítása mellett külföldön folytatott keresőtevékenység esetén is a fent leírtak alkalmazandók azzal az eltéréssel, hogy az uniós rendelet, illetve a magyar-szovjet egyezmény kivételével a szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmények tárgyi hatálya nem terjed ki a korhatár előtti ellátásokra, ezért ez utóbbiak esetében a Tny. 83/B § nem alkalmazható.

 

Bejelentési kötelezettség

 

A külföldi keresetek, jövedelmek tekintetében az ellátásban részesülő ügyfélnek bejelentési kötelezettsége van a Tny. 97. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján, vagyis tizenöt napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság) minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a nyugellátásra jogosultságát vagy a nyugellátás folyósítását érinti, így a külföldi munkavállalását is

A külföldi pénznemben megszerzett keresetet, jövedelmet a Tny. 83/B. § (1) bekezdésében meghatározott összeghatár elérésének vizsgálatához a megszerzés, kifizetés időpontjában az adott pénznemre érvényes MNB valutaárfolyamon kell forintra átszámítani.

 

Összefoglalás, hogy mire ügyeljen!

 

Vagyis külföldi munkavégzés esetén a következőkre kell ügyelnie:

a) ha a nők kedvezményes nyugdíjában részesül, az alábbi szabályokat kell figyelembe vennie:

- ha Ön bármely EU/EGT-tagállam vagy Svájc területén a Tbj. 5. §-ban meghatározott biztosítási jogviszonyok valamelyikének megfelelő jogviszonyban áll (azaz keresőtevékenységet folytat, ilyen pl. a takarítás vagy az idősgondozás is), akkor a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet 5. cikkében foglaltakra tekintettel az e jogviszonyból származó keresetét, jövedelmét a Tny. 83/B. § rendelkezéseinek alkalmazása során figyelembe kell venni, vagyis ha a külföldön szerzett bruttó keresete meghaladja a tárgyév első napján Magyarországon érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (2017-ben a 127.500 Ft x 18 = 2.295.000 Ft-ot), akkor a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell a következő hónaptól az év végéig.

- Ha a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő hölgy szociálpolitikai/szociális biztonsági egyezményben részes tagállam területén áll a Tbj. 5. § szerinti biztosítási jogviszonyban, akkor az e jogviszonyból származó keresetét, jövedelmét a Tny. 83/B. § rendelkezéseinek alkalmazása során szintén figyelembe kell venni a következők szerint:

= az USÁ-ban, Ausztráliában, Japánban, Kanadában, ezen belül külön Québecben, a volt jugoszláv utódállamok közül Koszovóban és Montenegróban szerzett keresetek vonatkozásában a Tny. 83/B. §-ban foglaltak nem alkalmazhatók, vagyis ezekben az országokban bármennyit kereshet, az nem érinti a nyugdíj folyósítását,

= azonban a volt Szovjetunió azon utódállamaiban, amelyek vonatkozásában a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény jelenleg is alkalmazandó (Oroszország és Ukrajna), valamint az Albán Köztársaságban, Bosznia és Hercegovinában, Dél-Koreában, Indiában, a Macedón Köztársaságban, a Moldovai Köztársaságban, Mongóliában, illetve Szerbiában fennálló biztosítási jogviszonyban elért keresetek/jövedelmek esetén a Tny. 83/B. §-ban foglalt korlátozást szintén figyelembe kell venni.

A külföldi keresetek, jövedelmek tekintetében az ellátásban részesülő ügyfélnek bejelentési kötelezettsége van a Tny. 97. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján, vagyis tizenöt napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság) minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a nyugellátásra jogosultságát vagy a nyugellátás folyósítását érinti, így a külföldi munkavállalását is.

A külföldi pénznemben megszerzett keresetet, jövedelmet a Tny. 83/B. § (1) bekezdésében meghatározott összeghatár elérésének vizsgálatához a kifizetés időpontjában az adott pénznemre érvényes MNB valutaárfolyamon kell forintra átszámítan.

 

b) ha Ön korbetöltött öregségi nyugdíjas, akkor NINCS korlátozás a külföldön szerzett keresetei tekintetében, de a külföldi munkavállalás és a 90 napot meghaladó külföldi tartózkodás bejelentésének kötelezettségét teljesítenie kell.

 

c) ha Ön korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesül, akkor a következő szabályokat kell figyelembe vennie:

- ha Ön bármely EU/EGT-tagállam vagy Svájc területén, továbbá az Orosz Föderáció vagy Ukrajna területén a Tbj. 5. §-ban meghatározott biztosítási jogviszonyok valamelyikének megfelelő jogviszonyban áll (azaz keresőtevékenységet folytat), akkor a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet 5. cikkében foglaltakra tekintettel az e jogviszonyból származó keresetét, jövedelmét a Tny. 83/B. § rendelkezéseinek alkalmazása során figyelembe kell venni, vagyis ha a felsorolt országokban szerzett bruttó keresete meghaladja a tárgyév első napján Magyarországon érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (2017-ben a 127.500 Ft x 18 = 2.295.000 Ft-ot), akkor a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell a következő hónaptól az év végéig.

- Ha a fentieken kívül bármely más államban dolgozik, a külföldön szerzett keresetét nem kell figyelembe venni, bármennyit kereshet, az ellátása folyósítását ez nem érinti.

Ha a tájékoztatóimat és válaszaimat hasznosnak találja, kérem, adományával támogassa, hogy a NyugdíjGuru szolgáltatásai ingyenesek maradhassanak!

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...