Nagyszülői gyed

Nagyszülői gyed

2019. 12. 10.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Elfogadták a nagyszülői gyermekgondozási díjról szóló törvényt. Gyorselemzés a 2020. január 1-jétől igényelhető új ellátásról.

K Küldés K Nyomtatás

 

Ha Önnek személyes kérdése van a jövőbeni vagy a már meglévő nyugdíjával kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA teheti azt föl, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 

 

Nagyszülői gyed

 

 

2019. december 10-én megszavazták, így 2020. január 1-jén hatályba lép a nagyszülői gyed bevezetéséről szóló törvény, amely a kormányzati családvédelmi akcióterv részét képezi.

A törvény szerint a nagyszülői gyed alapfeltételei: 

- az a nagyszülő igényelheti a nagyszülői gyermekgondozási díjat, aki az unoka születését megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt (dolgozott), 

- a gyermek szülei mindketten (vagy egyedülálló szülő esetén a gyermeket nevelő szülő) dolgoznak (kivéve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állást),

- a szülők (vagy az egyedülálló szülő) saját háztartásukban nevelik a gyermeket, ahonnan a gyermek a nagyszülőhöz csak átmeneti jelleggel, napközbeni időszakra kerül ki,

- a szülők (vagy az egyedülálló szülő) nyilatkoznak arról, hogy egyetértenek a gyermekgondozási díj nagyszülő általi igénylésével (ha további gyermekek esetében is ezt a megoldást választanák, akkor csak ugyanannak a nagyszülőnek a javára nyilatkozhatnak, viszont ez a nagyszülő természetesen több - nem azonos várandósságból származó - gyermek után is jogosult lehet nagyszülői gyed-re), és

- arra a gyermekre tekintettel, aki után a nagyszülői gyed-et megállapították, nem folyósítanak gyermekgondozást segítő ellátást.

A nagyszülői gyed révén a még nem nyugdíjas nagymama vagy nagypapa folyamatos bébiszitter-szolgáltatást nyújt az unokája szülei számára, amíg a szülők dolgoznak - vagyis inkább ő marad ki a munkából, minthogy a szülők valamelyike kényszerüljön erre.

 

A törvény egy sor kizáró okot is meghatároz, ezek szerint nem állapítható meg a nagyszülői gyed, ha

- a nagyszülő keresőtevékenységet folytat - kivéve, ha azt kizárólag az otthonában végzi,

- az unokát napközbeni ellátást biztosító intézményben (például bölcsődében) helyezték el,

- a nagyszülő rendszeres pénzellátásban - például nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, rokkantsági ellátásban, stb. - részesül, kivéve az otthonában végzett keresőtevékenysége után járó táppénzt, baleseti tápppénzt, a csecsemőgondozási díjat, valamint a különböző korú gyermekek (unokák) után járó gyermekgondozást segítő ellátást és gyermekgondozási díjat,

- a nagyszülő letartóztatásban van, vagy szabadságvesztést, elzárást tölt,

- a szülő(k) gyermekgondozási díjra való jogosultsága megszűnik,

- a szülők visszavonják azt a nyilatkozatukat, amelyben egyetértettek a nagyszülő gyed megállapításával.

 

A nagyszülői gyed összegét ugyanúgy kell megállapítani, mint a szülői gyed összegét, vagyis

a naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a lehet a nagyszülői gyed összege.

(Ha jövőre várhatóan 161 ezer forintra emelkedik a minimálbér, akkor a nagyszülői gyed maximális összege havonta 161.000 Ft x 2 x 0,7 = 225.400 Ft lehet 2020 folyamán.)

A gyermekgondozási díj naptári napi alapját a táppénzre vonatkozó rendelkezések alapján kell megállapítani: 

- ha a biztosítási idő a nagyszülői gyed-re való jogosultság kezdő napját megelőzően folyamatos, a naptári napi alapot a nagyszülői gyed-re való jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakban az időszak utolsó napjához időben legközelebb eső 180 naptári napra jutó jövedelem alapján kell megállapítani, azzal, hogy a folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén a nagyszülői gyed alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni, 

- ha a nagyszülő nem rendelkezik ilyen 180 naptári napi jövedelemmel, de ugyanabban az időszakban annak az utolsó napjához időben legközelebb eső időszakában rendelkezik legalább 120 naptári napi jövedelemmel, akkor ennek alapján kell számolni,  

- ha ilyen jövedelme sincs a nagyszülőnek, de a nagyszülői gyed-re való jogosultság első napját megelőzően van legalább 180 napnyi folyamatos biztosítási jogviszonya, akkor a nagyszülői gyed naptári napi alapját a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme alapján kell megállapítani,

- ha ilyen jövedelem sem állapítható meg, akkor a naptári napi alap a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része azzal, hogy ha a biztosított naptári napi jövedelme a minimálbér kétszeresének harmincad részét nem éri el, akkor a nagyszülői gyermekgondozási díj összegének megállapításánál a biztosított tényleges jövedelmét kell figyelembe venni. Tényleges jövedelem hiányában a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni, 

- a maximális összegben megállapított nagyszülői gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.

Amint megjelenik a Magyar Közlönyben a törvény hivatalos szövege, részletes elemzést is készítek a nagyszülői gyedről és arról, hogy kinek, mikor és milyen esetekben éri meg ez az új ellátás.

Ha Önnek személyes kérdése van a jövőbeni vagy a már meglévő nyugdíjával kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA teheti azt föl, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...