Mire ügyeljen a korhatár előtti ellátása vagy szolgálati járandósága mellett dolgozó személy?

Mire ügyeljen a korhatár előtti ellátása vagy szolgálati járandósága mellett dolgozó személy?

2021. 07. 30.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

A korhatár előtti ellátás összegét ugyanolyan módon számítják, mint az öregségi nyugdíj összegét. Emiatt a korhatár előtti ellátás a korhatár betöltésével változatlan összegben öregségi nyugdíjjá alakul át.

K Küldés K Nyomtatás

 

 

Ha kérdése van a korhatár előtti ellátásával vagy szolgálati járandóságával, vagy a korhatár betöltése előtti és utáni lehetőségeivel kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA tegye föl a kérdését, és méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszolom. 

 

Mire ügyeljen a korhatár előtti ellátása mellett dolgozó személy?

 

A szervezet fokozott igénybevételével járó, továbbá az egészségre különösen ártalmas munkát végzők 2014. december 31-éig korkedvezményre jogosító időt szerezhettek, s az ennek alapján járó korkedvezményt időkorlát nélkül felhasználhatják, vagyis korhatár előtti ellátás megállapítását igényelhetik az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárnál annyi évvel alacsonyabb életkorban, ahány év korkedvezményt szereztek.

A jogosult így nem öregségi nyugdíj, hanem korhatár előtti ellátás megállapítását igényelheti az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárnál annyi évvel alacsonyabb életkorban, ahány év korkedvezményt szerzett. 

Ha valaki például három év korkedvezményt szerzett és a rá irányadó nyugdíjkorhatár 65 év, akkor 62 éves életkorát betöltve igényelheti a korhatár előtti ellátást.

A korhatár előtti ellátás összegét ugyanolyan módon számítják, mint az öregségi nyugdíj összegét.

1.

Újraszámítás

Emiatt a korhatár előtti ellátás a korhatár betöltésével változatlan összegben öregségi nyugdíjjá alakul át. (Ha esetleg terhelte levonás az ellátás összegét - ez egyes, 2011. december 31-éig kedvezményes nyugdíjban részesült országgyűlési képviselők ellátása esetében lehet így -, akkor az ellátás a levonás nélküli teljes összegben alakul át öregségi nyugdíjjá.)

Az összeg újraszámítását csak akkor kérheti - a korhatára betöltését követő hat hónapon belül - az érintett személy, ha a korhatár előtti ellátásban részesülés időtartama alatt legalább 365 nap plusz szolgálati időt szerzett az ellátás mellett folytatott keresőtevékenysége révén. 

Az öregségi nyugdíj összegét - az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától kezdődően - abban az esetben lehet ismételten megállapítani, ha az így megállapított öregségi nyugdíj magasabb lenne a korhatár előtti ellátás öregségi nyugdíjként továbbfolyósított összegénél.

Ugyanez a szabály vonatkozik a szolgálati járandóságra a korhatár betöltésével - ez esetben a szolgálati járandóság a mindenkori szja mértékével megegyező levonás nélkül, teljes összegben alakul át öregségi nyugdíjjá. Az újraszámítási lehetőségre ugyanaz a szabály vonatkozik, mint a korhatár előtti ellátás esetében. 

Ha az újraszámítás más lehetőségét is meg kívánja ismerni, erre irányuló kérdését IDE KATTINTVA teheti föl.

2.

Szüneteltetés

A korhatár előtti ellátás mellett végzett keresőtevékenységgel szerzett kereset tekintetében változatlanul érvényesül az éves keretösszeg korlátozása - annak ellenére, hogy az új társadalombiztosítási törvény 2020. július 1-jei hatályba lépésével ez a korlátozás megszűnt  a nők kedvezményes nyugdíja tekintetében, az erre vonatkozó rendelkezések ki is kerültek a nyugdíjtörvényből, viszont nem tűntek el a jogrendszerből, hanem átkerültek a korhatár előtti ellátásról és szolgálati járandóságról szóló törvénybe.  

E korlátozás szerint annak a korhatár előtti ellátásban részesülőnek a számára,  akinek az ellátása mellett végzett munkájából származó, társadalombiztosítási járulék alapját képező keresete az év első napjától számolva meghaladja a minimálbér havi összegének tizennyolcszorosát (ez az éves keretösszeg), az annak elérését követő hónap első napjától az adott év december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a korhatár előtti ellátás folyósítását szüneteltetni kell. (Idén az éves keretöszeg 18 x 167.400 Ft = 3.013.200 Ft.)

Ha a fizetendő társadalombiztosítási járulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, akkor az ellátás folyósítását nem kell szüneteltetni, viszont a tárgyév december havi korhatár előtti ellátást vissza kell fizetni.  A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a folyósítás szüneteltetéséről és újbóli folyósításáról a NAV adatközlése alapján hivatalból dönt, de az éves keretösszeg átlépését a korhatár előtti ellátottnak is be kell jelentenie 15 napon belül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére.

Az éves keretösszegbe nem számít bele a közszférához kapcsolódó jogviszonyból származó, a szünetelés időtartama alatt szerzett kereset.

3.

Amire figyelni kell

Ha a korhatár előtti ellátása mellett dolgozik valaki, akkor a fentiek alapján ügyeljen arra, hogy 

- egyrészt az ellátását az adott év végéig szüneteltethetik, ha az adott évben valamely hónapban az addig elért bruttó keresete meghaladná a minimálbér 18-szorosát, 

- másrészt a nyugdíjkorhatára betöltésével csak akkor kérheti a nyugdíja újraszámítását, ha a korhatár előtti ellátása mellett végzett munkája révén legalább 365 nap szolgálati időt szerzett, vagyis az ellátás melletti ennél rövidebb tartamú munkavégzés nem alapozza meg az újraszámítás iránti igény benyújtását. Az újraszámítás iránti igényt a korhatár betöltését követő hat hónapon belül lehet benyújtani.

Ha az újraszámítás más lehetőségét is meg kívánja ismerni, erre irányuló kérdését IDE KATTINTVA teheti föl.

4.

Egyéb ellátások, amelyekre szintén vonatkoznak ezek a korlátozások

A korhatár előtti ellátás mellett végzett keresőtevékenységre vonatkozó szabályok

- a szolgálati járandóság,

- a táncművészeti életjáradék,

- az átmeneti bányászjáradék és

- a bányászok egészségkárosodási járadéka

mellett végzett munka tekintetében is érvényesülnek.

5.

Külföldi munkavégzés

Ha a korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, bányászok egészségkárosodási járadékába részesülő személy EU- vagy EGT-állam, Svájc vagy az Egyesült Királyság területén a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 6. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyban áll (vagyis munkavégzésre irányuló bármely jogviszonyban dolgozik), akkor az e jogviszonyból származó keresetét a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet 5. cikkében foglaltakra tekintettel az éves keretösszegben figyelembe kell venni (be kell számítani).

Hasonlóképpen az Ukrajnában fennálló, keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonyból származó keresetet is figyelembe kell venni.

A többi szociális biztonsági egyezmény tárgyi hatálya nem terjed ki a korhatár előtti és hasonló ellátásokra, ezért ezek esetében nem kell figyelembe venni a külföldön szerzett keresetet.

 

Ha még nem tette meg, IDE KATTINTVA iratkozzon föl a NyugdíjGuru News ingyenes heti hírlevelére!

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...