Megváltozott munkaképességűek utazási kedvezménye

Megváltozott munkaképességűek utazási kedvezménye

A megváltozott munkaképességű személyek utazási kedvezményéről - kinek jár az ellátottak utazási utalványa - szóló összefoglalóm.

K Küldés K Nyomtatás

 

 

A hozzám intézett üzenetek többségében panaszkodtak az érintettek, hogy nem kaptak ilyen utazási utalványt, noha korábban jogosultak voltak rá.

A hatályos rendelkezések szerint az Ellátottak utazási utalványa elnevezésű okirat alapján igénybe vehető utazási kedvezményekre az utalvány kiküldésének évében 65. életévét be nem töltött megváltozott munkaképességű személyek közül jogosultak

- azok a rokkantsági ellátásban részesülő személyek, akik  2011. december 31-éig 57. életévüket betöltötték (1954-ben vagy korábban születtek) és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugellátásra vagy rendszeres szociális járadékra voltak jogosultak,

- azok a rokkantsági ellátásban részesülő személyek, akik (életkoruktól függetlenül) 2011. december. 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági nyugellátásra voltak jogosultak, illetve akiknek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota 30%-os vagy kisebb mértékű,

- a rokkantsági járadékban részesülők (életkoruktól függetlenül).

E rendelkezéseket a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet tartalmazza. Eszerint:

4. § (1) Az „Ellátottak utazási utalványa” alapján évente 16 alkalommal az 1. mellékletben meghatározott kedvezményes menetjegy (50% kedvezmény) igénybevételére jogosult a 65. életévét be nem töltött:

a) személy, aki ...

ad) rokkantsági ellátásban részesül, és 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű,

ae) rokkantsági ellátásban részesül, amennyiben 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra volt jogosult,

af) rokkantsági járadékban ... részesül...

 (2) A kedvezményre jogosult választása szerint két 50%-os kedvezményes utazási lehetőség összevonásával 90%-os magasabb kedvezményt is igénybe vehet.

(3) Az „Ellátottak utazási utalványa” 16 kedvezményének felhasználását követően az (1) bekezdésben meghatározott személy még két alkalommal jogosult 90%-os kedvezménnyel utazni.

(4) Az (1) bekezdés a)-c) pontban meghatározott, kedvezményre jogosult személy az őt megillető kedvezményt házastársával (élettársával) megoszthatja, ha házastársa (élettársa) az öregségi nyugdíjkorhatárt ... már elérte.

(5) A házastárs (élettárs) az igényjogosulttal együtt történő vagy önálló utazása esetén is igénybe veheti a kedvezményt.

Amint a fentiekből is kiderül,

- az 1954. december 31-ét követően született azon rokkantsági ellátott, aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra volt jogosult, illetőleg

- a rehabilitációs ellátott

NEM jogosult az Ellátottak utazási utalványára. Sajnos.

Kérem, osszák meg ezt a tájékoztatót érintett barátaikkal, és persze kérjék meg őket is, hogy osszák tovább és lájkolják a NyugdíjGurut :-)

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...