Újraszámítják-e a szünetelést követően ismét folyósított nyugdíj összegét?

Újraszámítják-e a szünetelést követően ismét folyósított nyugdíj összegét?

2020. 08. 25.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

A közszolgálati típusú jogviszonyokban dolgozó nyugdíjasokat megillető illetmény és a nyugdíj egyidejűleg nem vehető föl, vagyis az érintett személy nyugdíja szünetel, amíg dolgozik. Hogyan folyósítható újra a szünetelő nyugdíj?

K Küldés K Nyomtatás

 


Ha Önnek személyes kérdése van a nyugdíjjal vagy hasonló ellátásokkal kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA teheti föl a kérdését, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.
 

 


Újraszámítják-e a szünetelést követően ismét folyósított nyugdíj összegét?


A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény rendelkezései szerint a közszolgálati típusú jogviszonyokban dolgozó nyugdíjasokat megillető illetmény és a nyugdíj egyidejűleg nem vehető föl, vagyis az érintett személy nyugdíja a közszolgálati típusú jogviszony tartama alatt szünetel. 

Az öregségi nyugdíj folyósítását a törvény szerint az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, vagy öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási szolgálati, honvédelmi alkalmazotti, kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosi, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban, vagy bírói, igazságügyi alkalmazotti, ügyészségi szolgálati viszonyban, illetőleg rendvédelmi vagy honvédségi szolgálati jogviszonyban áll.

A nyugdíjhatóság az öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetéséről az érintett bejelentése és a NAV adatközlése alapján hivatalból dönt.

Az érintett közszolga a nyugdíja szünetelésének időtartama alatt nyugdíjasnak minősül. Emiatt a szünetelés időtartama alatt végzett keresőtevékenységével szolgálati időt már nem szerezhet és a nyugdíjjárulék alapját képező illetménye az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során pótlólagosan nem vehető figyelembe, vagyis a nyugdíj újraszámítása nem kérhető. Ennek oka az a két rendelkezés a nyugdíjtörvényben, amelyek szerint egyrészt a saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe, másrészt az ilyen keresőtevékenységgel szerzett, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset összege az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során nem vehető figyelembe.

A nyugdíj csak akkor folyósítható újból, ha a nyugdíjas igazolja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság számára a közszolgálati típusú jogviszonya megszűnését. Vagyis a nyugdíj csak az érintett nyugdíjas kérelmére folyósítható újból - ha igazolta a közszolgálati jellegű jogviszonya megszűnését -, mert a nyugdíjhatóság hivatalból nem  kezdi meg a nyugdíj újbóli folyósítását. Ez esetben az ismételten meginduló nyugdíjfolyósítás kezdő napja a jogviszony megszűnése hónapját követő hónap első napja.

A nyugdíj újbóli folyósítása esetén a nyugdíjast a nyugdíja szüneteltetést megelőző összegének az időközi rendszeres (inflációs) nyugdíjemelések mértékével megemelt összege illeti meg. Emellett a 2020. június 30-áig szerzett, nyugdíjjárulék-köteles illetménye alapján nyugdíjnövelésre is jogosult az érintett közszolga, amelyet a nyugdíjhatóság hivatalból (nem kérelemre) állapít meg.

 

A nyugdíjas közszolga által 2020. július 1-jét követően szerzett illetmény (ahogyan a nyugdíj mellett bármely jogviszonyban szerzett kereset, jövedelem) járulékmentessé vált, így a keresetalapú nyugdíjemelés lehetősége is megszűnt. 

A nyugellátás szünetelése alatt 2020. június 30-áig szerzett, nyugdíjjárulék-köteles illetmény összege egytizenketted részének fél százalékával, vagyis az éves illetmény 1/2400-ad részével az illetmény megszerzését követő naptári év január 1-jétől növelni kell a nyugdíj összegét. A nyugdíjnövelés kiszámítása során az az illetmény vehető figyelembe, amely után az előírt nyugdíjjárulékot megfizették. A 2019-ben kapott illetmények utáni emelést 2020. szeptember 30-áig, a 2020. első félévében kapott illetmények utáni emelést 2021. szeptemberéig 30-áig kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak megállapítania.

Vagyis ha az érintett közszolga részére a nyugdíját újból folyósítani kezdik, akkor a nyugdíj összegének nem csak a szünetelés időtartama alatt végrehajtott rendszeres (inflációs) nyugdíjemelések mértékével, hanem a 2020. június 30-áig szerzett illetmények alapján a keresetalapú nyugdíjnövelések mértékével is emelkednie kell. 

 

Ide kattintva iratkozzon föl a NyugdíjGuru News ingyenes heti hírlevelére, hogy a nyugdíjakat érintő minden fontos fejleményről időben értesüljön!​

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...