Újraszámítják-e 2023-ban a szünetelést követően ismét folyósított nyugdíj összegét?

Újraszámítják-e 2023-ban a szünetelést követően ismét folyósított nyugdíj összegét?

2023. 06. 26.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

A közszolgálati jellegű jogviszonyokban dolgozó nyugdíjasok számára jellemzően szünetel a nyugdíj. Ha a jogviszony megszűnésével újraindul a nyugdíj folyósítása, a nyugdíj összegét újra lehet-e számoltatni?

K Küldés K Nyomtatás

 

 

Ha személyes kérdése van a nyugdíjával, a nők kedvezményes nyugdíjával, a nyugdíjak megállapításával, számításával, vagy a nyugdíjak emelésével kapcsolatban, akkor azt ide kattintva fölteheti, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 

Újraszámítják-e 2023-ban a szünetelést követően ismét folyósítani kezdett nyugdíj összegét?

 

 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény rendelkezései szerint a közszolgálati típusú jogviszonyokban dolgozó nyugdíjasokat megillető illetmény és a nyugdíj egyidejűleg nem vehető föl, vagyis az érintett személy nyugdíja a közszolgálati típusú jogviszony tartama alatt szünetel.

Ez alól kivételt csak az az öt ágazat képez, amelyet a kormány külön mentesített e korlátozás alól (gyermekjólét, gyermekvédelem, szociális szféra, köznevelés, szakképzés).
 
Az öregségi nyugdíj folyósítását a törvény szerint az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, vagy öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas
- közalkalmazotti jogviszonyban,
- egészségügyi szolgálati jogviszonyban,
- rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,
- honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,
- kormányzati szolgálati jogviszonyban,
- adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban,
- politikai szolgálati jogviszonyban,
- biztosi jogviszonyban,
- köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban,
- bírói szolgálati viszonyban,
- igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban,
- ügyészségi szolgálati viszonyban,
- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy
- a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.

A pedagógusok új életpálya törvényének tervezete szerint ilyen jogviszonynak fog minősülni 2024. január 1-jétől a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony is. (Ami már csak azért is meglepő, mert a kormányzat külön mentesítette a köznevelésben dolgozó nyugdíjasokat a nyugdíj szünetelése alól.)

A nyugdíjhatóság az öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetéséről az érintett bejelentése és a NAV adatközlése alapján hivatalból dönt.
 
Az érintett közszolga (ideértve tehát az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozót is, illetve 2024. január 1-jétől a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban dolgozót is) a nyugdíja szünetelésének időtartama alatt nyugdíjasnak minősül.

Emiatt a szünetelés időtartama alatt végzett keresőtevékenységével

- szolgálati időt már nem szerezhet és

- a nyugdíjjárulék alapját képező illetménye az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során pótlólagosan nem vehető figyelembe, vagyis

- a nyugdíj újraszámítása nem kérhető.
 
Ennek oka az a két rendelkezés a nyugdíjtörvényben, amelyek szerint
- egyrészt a saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe,
- másrészt az ilyen keresőtevékenységgel szerzett, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset összege az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során nem vehető figyelembe.
 
A nyugdíj csak akkor folyósítható újból, ha a nyugdíjas igazolja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság számára a közszolgálati típusú jogviszonya megszűnését.
 
Vagyis a nyugdíj csak kérelemre folyósítható újból, a nyugdíjhatóság hivatalból nem  kezdi meg a nyugdíj újbóli folyósítását.
 
Az ismételten meginduló nyugdíjfolyósítás kezdő napja a jogviszony megszűnése hónapját követő hónap első napja.
 
A nyugdíj újbóli folyósítása esetén a nyugdíjast a nyugdíja szüneteltetést megelőző összegének az időközi rendszeres (inflációs) nyugdíjemelések mértékével megemelt összege illeti meg.
 
A szüneteltetés megszűnésével azonban a nyugdíj újraszámítása nem kérhető.

 

 

 

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...