Nyugdíjas bejelentési kötelezettségei 2020-ban

Nyugdíjas bejelentési kötelezettségei 2020-ban

2020. 05. 08.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

A nyugdíjasok bejelentési kötelezettségeit a nyugdíjtörvény írja elő. Eszerint a nyugdíjas 15 napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek minden olyan tényt, amely a nyugdíját vagy annak folyósítását érintheti.

K Küldés K Nyomtatás

 

 

Ha Önnek személyes kérdése van a nyugdíjával vagy a nyugdíjjogosultságával kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA teheti föl a kérdését, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 

A nyugdíjasok bejelentési kötelezettségeit a nyugdíjtörvény írja elő. Eszerint a nyugdíjas – hatósági felhívás hiányában is – tizenöt napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a nyugellátásra való jogosultságát vagy a nyugdíja folyósítását érinti. A gondnokság vagy gyámság alatt álló személy adataiban bekövetkezett változásokat a gondnok vagy gyám köteles bejelenteni.

A bejelentések közvetlenül a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél (a nyugdíj folyósítását érintő bármely változás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál) postai úton vagy szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevételével – a kormányzati Ügyfélkapun keresztül – teljesíthetők. Más elektronikus úton, például sima e-mail-ben nem lehet teljesíteni a bejelentési kötelezettségeket. A bejelentés teljesítésére megszabott határidő szempontjából az illetékes szervhez történő beérkezés időpontja az irányadó. Postai úton történő teljesítés esetén – ha a postára adást feladóvevénnyel (postakönyvvel) igazolják – a postára adás időpontja az irányadó.

Röviden: a nyugdíjas az adott változás bekövetkezését követő 15 napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjhatóságnak minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a nyugellátásra való jogosultságát vagy a nyugdíj folyósítását érintheti. A bejelentést a folyósítási törzsszámra hivatkozással kell teljesíteni. A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetben célszerű minden bejelentést a kormányzati Ügyfélkapun keresztül megtenni.

A cikk folytatását - benne a legfontosabb bejelentendő körülmények ismertetését - IDE KATTINTVA olvashatja el.

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...