Hogyan igényeljünk szerb és magyar nyugdíjat?

Hogyan igényeljünk szerb és magyar nyugdíjat?

Ha valaki Szerbiában és Magyarországon is nyugdíjjogosultságot szerzett, akkor a két ország közötti szociális biztonsági egyezmény alapján igényelhet nyugdíjat mindkét államtól. Ennek főbb szabályait foglaltam össze.

K Küldés K Nyomtatás

 

Iratkozzon föl a NyugdíjGuru News INGYENES heti hírelevelére, hogy ne maradjon le a nyugellátásokat érintő  semmilyen fontos fejleményről!

 

A magyar-szerb szociális biztonsági  egyezményt Magyarországon a 2013. évi CCXXXIV. törvénnyel hirdették ki, amely 2014. december 1-jén lépett hatályba.

Általános szabály szerint mindkét, az egyezménnyel érintett állam nyugdíjbiztosítási szerve a saját államának területén szerzett beszámítható idő figyelembevételével és a saját belső jogszabályai szerint bírálja el a nyugdíjigényeket.

Ha az ellátásra való igényjogosultság fennáll, a nyugdíjat kizárólag az adott államban érvényes jogszabályok alapján állapítják meg.

Vagyis ha az igénylőnek van legalább 20 év szolgálati ideje, amelyet Magyarországon szerzett, akkor az itthoni jogosultság alapján állapítják meg a magyar teljes nyugdíját. (Ha legalább 15 éve van, de nincs 20 éve, akkor is ez a szabály alkalmazandó, ilyen esetben a magyar résznyugdíjat kell megállapítani.)

Ugyanígy jár el a szerb hatóság a szerb jogszabályok alapján, ha az ottani feltételek szerint az igénylő szerb nyugellátásra való jogosultsága a Szerbiában (Jugoszláviában) szerzett szolgálati ideje alapján önállóan fennáll.

Ha valamelyik ország nyugdíjbiztosítási hatósága megállapítja, hogy az általános szabály szerint a nyugdíjjogosultság az adott országban szerzett szolgálati idő hiánya miatt nem áll fenn, akkor ez a nyugdíjbiztosítási szerv a két ország területén szerzett beszámítható idők figyelembevételével bírálja el a kérelmet.

Vagyis ha a nyugdíjigénylő az összeszámítást követően rendelkezik csak a magyar (illetve a szerb) jogszabályok szerint a jogosultsághoz szükséges szolgálati idővel, akkor az összeszámított beszámítható idők figyelembevételével kell az úgynevezett elméleti nyugdíj összegét kiszámítani.

Az így kiszámított összegből a magyar szolgálati idő és az összes beszámítható idő arányának megfelelően kell a magyar felet terhelő nyugdíjrész összegét meghatározni, és ezt az összeget folyósítják magyar nyugellátásként. A szerb fél ilyen esetben ugyanígy jár el.

A magyar nyugellátás megállapítása során kizárólag a Magyarországon elért keresetek/ jövedelmek vehetők figyelembe - és vice versa.

Az egyezménnyel érintett esetekben az egyezményben részes egyik ország a másik egyezményben részes országban szerzett szolgálati időt kizárólag az erre a célra rendszeresített nyomtatványon közölt adatok alapján veheti figyelembe az eljárásaik során.

Vagyis NEM az igénylőnek kell intézkednie (adategyeztetéási eljárást indítania, hatósági bizonyítványt kérnie), hanem az igénybejelentése alapján az adott ország nyugdíjhatósága köteles intézkedni a másik ország illetékes hatósága tekintetében.

 

Az illetékes magyar hatóság:

Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala (1081 Budapest Fiumei út 19/a.).

Az illetékes szerb hatóság:

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Cím: Dr. Aleksandra Kostica 9.

11 000 Belgrad

SZERBIA

www.pio.rs

e-mail: proffice@pio.rs

 

A kérelmet befogadó hatóság kéri fel a másik hatóságot, hogy küldje meg azt az egyezménytárgyalások során elfogadott nyomtatványt, amely tartalmazza a nyugdíjjogosultságnál figyelembe vehető összes, a másik egyezményes országban szerzett szolgálati időt.

Az Egyezmény alapján Magyarországon előterjesztett öregségi nyugellátás iránti igény esetén a K57 számú nyomtatványt kell kitölteni. Az igény benyújtásához az ONYF 3515-332 számú (Pótlap a szerb öregségi nyugdíj vagy korhatár előtti öregségi nyugdíj iránti igény előterjesztéséhez) pótlap kitöltése is szükséges.

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...