Érkezik a 13. havi nyugdíj 2024. február 12-étől

Érkezik a 13. havi nyugdíj 2024. február 12-étől

2024. 02. 07.

Február 12-én utalják a 13. havi nyugdíjat a bankszámlákra. A Posta is aznap kezdi meg a nyugdíjak kézbesítését.

K Küldés K Nyomtatás

 

Ha kérdése van a nyugdíjával vagy a jövőben várható nyugdíjával kapcsolatban, akkor azt ide kattintva fölteheti, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.
Ha nem akar lemaradni a nyugdíjrendszert, a nyugdíjakat és a nyugdíjas életre való felkészülés lehetőségeit érintő változásokról, akkor ide kattintva iratkozzon föl az ingyenes heti hírlevelemre!

 

13. havi nyugdíj érkezik 2024. február 12-étől

 

A tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet alapján 2024. februárban minden jogosultat egységesen megilleti 13. havi nyugdíjként vagy ellátásként a 2024. januári (6%-kal megemelt összegű) nyugdíja vagy jogosító ellátása teljes összege plusz havi juttatásként.

A jogszabály azért fogalmazza meg kétféle módon (13. havi nyugdíj, illetve 13. havi ellátás) ezt a juttatást, mert a nyugdíjtörvény nagyon szűk korlátok között jogosít a plusz egyhavi nyugdíjra - ez a 13. havi nyugdíj -, a kormányzat azonban kiterjesztette a jogosultságot kéttucatnyi egyéb ellátásban részesülőre is - akik tehát nem a nyugdíjtörvény, hanem a kormány rendelete alapján jogosultak plusz egyhavi ellátásra -, és ennek a juttatásnak lett 13. havi ellátás a neve.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6/A. §-a alapján 2024-ben tizenharmadik havi nyugdíjra az jogosult, aki 2023 legalább egy napjára, valamint 2024. januárban

- öregségi nyugdíjban (ideértve természetesen a Nők40-et is),

- özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban, vagy

- mezőgazdasági járadékban részesül.

Ha a nyugdíjas a felsoroltak közül több nyugellátásban is részesül, akkor a tizenharmadik havi nyugdíj nyugellátásonként illeti meg.

Tizenharmadik havi ellátásban részesülnek mindazok, akik 2023. legalább egy napjára, valamint 2024. januárban

- korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, táncművészeti életjáradékban,

- rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban,

- baleseti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában,

- fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában,

- rokkantsági járadékban,

- a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,

- polgármesterek közszolgálati járadékában,

- a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,

- a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,

- a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,

- a hadigondozásról szóló törvény alapján járó rendszeres pénzbeli ellátásban,

- az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelésben vagy juttatásban,

- a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,

- nemzeti gondozási díjban,

- házastársi pótlékban vagy házastárs után járó jövedelempótlékban

részesül.

Ha a jogosult a felsoroltak közül több ellátásban is részesül, akkor a tizenharmadik havi ellátás ellátásonként illeti meg.

Ha a jogosult több, a tizenharmadik havi nyugdíjra, illetve tizenharmadik havi ellátásra jogosító ellátásban részesül, a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás összegét ezeknek az ellátásoknak az együttes összege után kell kiszámolni.

2024-ben a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás összege megegyezik a 2024. januárjában a jogosultat megillető, a 2023. év legalább egy napjára is folyósított, tizenharmadik havi nyugdíjra jogosító nyugellátások és az előző felsorolásban szereplő tizenharmadik havi ellátásra jogosító ellátások együttes összegének 100 százalékával.

Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén a tizenharmadik havi ellátást a 2023. december havi ellátásnak a 2024. január 1-jétől esedékes emeléssel megemelt összege alapján kell kiszámítani.

Az utalást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2024. február hónapban hivatalból végzi, tehát az ellátásban részesülő személynek külön kérelmet nem kell benyújtania.

Postai kifizetés esetén a tizenharmadik havi nyugdíjat, illetve tizenharmadik havi ellátást a 2024. február havi ellátással együtt, legkésőbb a szokásos nyugdíjkifizetési napon viszi a postás. (A Posta közlése szerint már február 12-én megkezdik a postások is a nyugdíjak kézbesítését. A Postának 12 munkanapja van a nyugdíjak kézbesítésére.) A 13. havi nyugdíj/ellátás összegét az utalványon a rendszeres havi ellátástól elkülönült sorban külön feltüntetik.

Postástól kapja a nyugdíját 850 ezer ember, a jogosultak közel 40%-a. A többiek a bankszámlájukra történő utalással kapják a nyugdíjukat.

Belföldi bankszámlára történő utalás esetén a tizenharmadik havi nyugdíjat, illetve tizenharmadik havi ellátást külön utalási tételként, de a nyugdíjakkal azonos napon, 2024. február 12-én írják jóvá a bankszámlán.

Ha az ellátás folyósítása külföldi bankszámlára történik, a tizenharmadik havi nyugdíjat, illetve tizenharmadik havi ellátást a 2024. február havi ellátással összevontan, egy tételként utalják.

A tizenharmadik havi nyugdíjra, tizenharmadik havi ellátásra jogosult személy 2024. január hónapban bekövetkező halála esetén a juttatást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés véglegessé válása napjától számított egy éven belül. A kifizetés ez esetben nem hivatalból történik, ahhoz külön kérelem előterjesztése szükséges. A 13. havi nyugdíjat ez esetben a postás sem kézbesítheti.

A 13. havi nyugdíj révén idén 449 milliárd forint plusz juttatásban részesül a közel kétmillió nyugdíjas. Ha ehhez hozzászámoljuk a közel félmillió egyéb jogosító ellátásban részesülő személy 13. havi ellátásnak költségét is, akkor összesen 520,5 milliárd forint, a februári járandósággal együtt 1041 milliárd forint kifizetéséről van szó.

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...