BÚÉK! A nyugdíjjal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2022-ben

BÚÉK! A nyugdíjjal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2022-ben

2021. 12. 31.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Minden kedves Olvasómnak Boldog Újévet Kívánok! Egyben összefoglalom a nyugdíjakat érintő legfontosabb tudnivalókat 2022-ben.

K Küldés K Nyomtatás

 

A nyugdíjjal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

2022-ben

 

Korhatár

 

A nyugdíjkorhatár 2022  január 1-jétől 65 évre nő. 

Így jövőre az 1957. január 1. és december 31. között született személyek töltik be a nyugdíjkorhatárukat.

2022-ben természetesen bármikor igényelheti a nyugdíját az, aki már korábban teljesítette annak feltételeit.

 

Nők kedvezményes nyugdíja 

 

A nők kedvezményes nyugdíja feltételei nem változnak 2022-ben sem.

 

Nyugdíjmegállapítás

 

A 2022. január 1. és december 31. között megállapítandó nyugdíjak összegének számítása során új valorizációs szorzókat kell alkalmazni, amelyekről 2022. márciusában jelenik majd meg kormányrendelet. E szorzók várhatóan legalább 8,5%-kal magasabbak lesznek, mint a 2021-ben alkalmazott valorizációs szorzók voltak.

 

Nyugdíjemelés

 

2022. január 1-jétől a nyugdíjakat (és két tucatnyi egyéb ellátást) 5 százalékkal emelik. 

Ha a 2022. január-augusztus hónapokban mért tényleges inflációs adatokból becsülhető éves infláció mértéke (akár az általános, akár a nyugdíjas fogyasztói kosár szerint) meghaladná az 5%-ot, akkor 2022. novemberében - ha a tényadatok alapján becsült éves infláció meghaladná  a 6%-ot - kiegészítő nyugdíjemelésre, vagy - ha a tényadatok alapján becsült éves infláció meghaladná az 5%-ot, de nem haladná meg a 6%-ot - egyösszegű kompenzációra kerülhet sor. 

További évközi rendkívüli emelésre is sor kerülhet, ha a gazdasági vagy a politikai helyzet megkövetelné, amint erre bizonyság a 2021. júniusi rendkívüli kiegészítő nyugdíjemelés.

 

13. havi nyugdíj, 13. havi ellátás

 

A 2022. február havi nyugdíjjal együtt utalják a 2022. januári - már 5%-kal emelt összegű -nyugdíj (vagy egyéb jogosító ellátás) 100%-ával megegyező összegű plusz juttatást 13. havi nyugdíjként vagy 13. havi ellátásként.

 

Nyugdíjprémium

 

Ha a 2022. évi várható GDP-növekedés meghaladja a 3,5%-ot (amire minden esély megvan), akkor 2022. novemberében a nyugdíjprémiumra ismét megnyílik a jogosultság. 

A nyugdíjprémium a ténylegesen várható GDP-növekedés 3,5%-ot meghaladó mértékének (mint szorzószámnak, ami legfeljebb 4 lehet) és a 2022. novemberi nyugdíj egynegyedének, de legfeljebb 20 ezer forintnak a szorzata lehet.

 

Nyugdíj melletti munkavégzés

 

A nyugdíj mellett bármilyen jogviszonyban folytatott keresőtevékenységgel szerzett kereset 2022-ben is járulékmentes (nem kell fizetni a nyugdíjasnak a 18,5% mértékű társadalombiztosítási járulékot), viszont így a nyugdíj melletti munkavégzés nem is jogosít nyugdíjnövelésre. 

A nyugdíj - a korbetöltött öregségi nyugdíj és a nők kedvezményes nyugdíja - mellett folytatott keresőtevékenységgel szerzett keresetet 2022-ben nem korlátozza semmi.

A nyugdíj mellett közalkalmazotti és bármely egyéb közszférás jogviszonyban folytatott keresőtevékenység esetén 2022-ben változatlanul szünetel a nyugdíj az érintett közszférás jogviszony fennállásának tartamára. A kormányzat ilyen jogviszonynak minősítette az egészségügyi szolgálati jogviszonyt is, emiatt az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó nyugdíjas orvosok, ápolók esetén 2022-ben is fennmarad a nyugdíjpótló jövedelemkiegészítés rendszere.

 

Egyéb ellátások melletti munkavégzés

 

A rokkantsági és a rehabilitációs ellátás mellett folytatott munkavégzésnek 2022-ben nincs semmilyen - sem időbeni, sem kereseti - korlátozása.

A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék és a bányászok egészségkárosodási járadéka mellett végzett munkával szerzett keresetre továbbra is vonatkozik a minimálbér 18-szorosával egyező összegű éves keretösszeg korlátozása (az éves keretösszeg 2022-ben 18 x 200.000 = 3.600.000 forint lesz).

 

Korkedvezmény

 

A legkésőbb 2014. december 31-éig szerzett korkedvezmény (a honvédség, illetve a rendvédelmi szervek hivatásos állományának tagjai esetében a 2011. december 31-éig szerzett korkedvezmény) 2022-ben is érvényesíthető (korhatár előtti ellátás igényelhető).

 

Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege

 

2022-ben sem változik a teljes öregségi nyugdíj legkisebb összege, amely 15. éve változatlanul 28.500 forint.

Az árvaellátás minimális összege azonban 2022. január 1-jétől 50.000 forintra nő.

 

Méltányossági lehetőségek

 

2022. január 1-jétől változatlanul 90 ezer forint a kivételes nyugdíjemelés megállapíthatóságának jövedelmi korlátja.

Az egyszeri segély megállapíthatóságának jövedelmi korlátja is marad változatlan (egyedülálló kérelmező esetén 90 ezer forint, míg a közeli hozzátartozójával közös háztartásban élő kérelmező esetén 80 ezer forint).

A rendkívül indokolt esetben a Magyar Államkincstár Központja által adható kivételes egyszeri segély megállapíthatóságának jövedelmi korlátja is marad 100 ezer forint.

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...