Kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély 2015-ben

Kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély 2015-ben

2015. 10. 28.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

További több ezer kisnyugdíjas előtt nyílhat meg a kivételes nyugellátás-emelés, illetve az egyszeri segély kérelmezésének a lehetősége 2015-ben.

K Küldés K Nyomtatás

 

Módosultak a TB nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm.rendeletnek a kivételes nyugellátás-emelésre, illetve az egyszeri segélyre vonatkozó rendelkezései is.

 


Személyesen is mindent megtudhat a témáról és kérdéseit is személyesen felteheti
a NyugdíjGuru Roadshow debreceni előadásán 2016. február 4-én 18 órakor az Aranybika Hotelben. 

A részvétel INGYENES, de regisztrációhoz kötött. Itt regisztrálhat:   
https://www.nyugdijguru.hu/meg-tobb/esemenyek-rendezvenyek/4

 

E méltányossági ellátások korábban akkor voltak megállapíthatóak, ha az igénylő részére folyósított pénzellátások együttes havi összege nem érte el a 70 ezer Ft-ot (közeli hozzátartozójával közös háztartásban élő kérelmező esetén), illetve a 80 ezer Ft-ot (egyedül élő kérelmező esetén).

A módosítás megemeli ezt a küszöbértéket 5 ezer forinttal, így további több ezer szerény körülmények között élő nyugdíjas előtt nyílt meg a méltányossági ellátások igénylésének lehetősége.

Az új rendelkezések a következők:

72/B.§ (9) A Tny. 66. §-a alapján a nyugellátásban részesülő számára kivételes nyugellátás-emelés akkor állapítható meg, ha a folyósított nyugellátás és az Szt. (a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény) 4. § (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt, számára esetlegesen folyósított rendszeres pénzellátás - ide nem értve az időskorúak járadékát - együttes havi összege nem haladja meg a (70 000 helyett) 75 000 forintot.

(17) Az egyszeri segély akkor engedélyezhető, ha a kérelmező Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti havi jövedelme nem haladja meg

a) a (70 000 helyett) 75 000 forintot, ha a kérelmező közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,

b) a (80 000 helyett) 85 000 forintot, ha a kérelmező egyedül él.

(20) Az ONYF főigazgatója rendkívül indokolt esetben

a) a (7), (9) és (13) bekezdésekben meghatározott feltételek hiányában is engedélyezheti a nyugellátás méltányosságból történő megállapítását vagy emelését azzal, hogy nem engedélyezhető emelés, ha a nyugellátás és a (9) bekezdés szerinti rendszeres pénzellátás havi összege meghaladja a (80 000 helyett) 85 000 forintot,

b) a (17) bekezdésben meghatározott feltétel hiányában, illetőleg a (19) bekezdésben foglaltaktól eltérően is engedélyezheti egyszeri segély méltányosságból történő kifizetését azzal, hogy az engedélyezett segély összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott - az évközi emelésekkel növelt - legkisebb összegének háromszorosát (ami 2015-ben továbbra is marad 3x28.500 = 85.500 Ft).

A méltányossági kérelmekről olvassák el a részletes összefoglalómat, amely segít értelmezni a fenti rendelkezéseket is:

http://www.drfarkasandras.hu/elveszett-paradicsom/meltanyossagi-kerelmek-a-nyugdijrendszerben

Kérem, osszák meg ezeket a fontos információkat érintett rokonaikkal és barátaikkal - és persze kérjék meg őket is, hogy szeressék a NyugdíjGurut :-)

 

- Dr. Farkas András - NyugdíjGuru

2015.10.28

egyszeri segély kivételes nyugellátás-emelés méltányossági kérelmek a nyugdíjrendszerben
K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...