Nők40Plusz újra!

Nők40Plusz újra!

2016. 01. 29.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Újraindult a nők kedvezményes nyugdíját igénybe venni kívánó, 55 évesnél idősebb hölgyek számára a Nők40Plusz munkaerőpiaci program 2016-ban.

K Küldés K Nyomtatás

A kormány 2016. január elsejével újraindította a Nők 40+ munkahelyteremtő programot, amellyel elő kívánja segíteni az álláskeresőként nyilvántartott és − döntően a koruk miatt − kis elhelyezkedési eséllyel rendelkező nők foglalkoztatását, ezzel együtt a kedvezményes nyugdíjba vonulásukhoz szükséges 40 évből hiányzó jogosultsági idő megszerzését.

A belépő feltételek megegyeznek a tavaly áprilisban lezárult első szakasz feltételeivel, vagyis a programban

- azok a legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott nők vehetnek majd részt, akik a 60. életévüket betöltötték (esetükben a már megszerzett jogosultsági idejük hosszát nem vizsgálják), valamint

- akik az 55. életévüket betöltötték és rendelkeznek legalább 37 év jogosultsági idővel.

Azoknak a munkaadóknak, akik vállalják, hogy a program keretében foglalkoztatják az érintett hölgyeket, a munkabér és a ténylegesen kifizetett szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 százalékát megtéríti az állam. A támogatás összegének megítélésénél havi munkabérként legfeljebb a 2015. évi garantált bérminimum 120 százaléka, azaz legfeljebb 146 400 forint vehető figyelembe.

A támogatás időtartama egyénenként legfeljebb nyolc hónap lehet, de legfeljebb annyi, mint a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 évi jogosultsági idő megszerzéséhez hiányzó hónapok száma. A munkáltatónak a támogatás időtartamának felével megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséget kell vállalnia. Így ha egy hölgy például hat hónapig állami támogatással dolgozik, a munkáltatónak három további hónapra saját költségén vállalnia kell a foglalkoztatását. A program keretében lehetőség van részmunkaidős (napi 4−6 órás) munkavégzés támogatására is.

A Nők 40+ munkaerő-piaci program 2016. január 1-jétől 2016. április 30-áig tart, a szükséges forrásokat a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2016. évi kerete biztosítja.

A rendelkezésre álló forrás optimális felhasználásával a Nemzetgazdasági Minisztérium becslése szerint ezer-ezerháromszáz 55. életévét betöltött álláskereső hölgy tartós foglalkoztatása válik lehetővé. Az NGM célja, hogy a támogatásba bevont nők többsége megszerezze a kedvezményes öregségi nyugdíj megállapításához szükséges jogosultsági időt.

A programot a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálásával a megyei kormányhivatalok és a járási hivatalok valósítják meg.

(Ez a cikkem megjelent az 500.000 példányban terjesztett ingyenes budapesti hetilap, a  Lokál január 27-i számában)

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...