Fontos részletek az özvegyi nyugdíjról 2024-ben

Fontos részletek az özvegyi nyugdíjról 2024-ben

2024. 02. 29.

Mikor, meddig, milyen összegben jár az ideiglenes özvegyi nyugdíj, és a megszűnése után mikor, meddig és milyen összegben éledhet föl az özvegyi nyugdíj?

K Küldés K Nyomtatás

 

 

Ha kérdése van az ideiglenes özvegyi nyugdíjjal vagy az özvegyi nyugdíj feléledésével kapcsolatban, akkor azt ide kattintva fölteheti, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 

Özvegyi nyugdíj 2024-ben

1.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj a házastárs halálának időpontjától legalább egy évig, továbbá az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult, másfél évesnél fiatalabb gyermeket eltartó özvegynek az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig jár. Fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén az ideiglenes özvegyi nyugdíj azonos feltétellel a gyermek harmadik születésnapjáig folyósítható. Ezeknek az időtartamoknak a leteltével az ideiglenes özvegyi nyugdíjra való jogosultság megszűnik.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj annak a nyugdíjnak (vagy öregségi nyugdíjként számított összegnek) a 60 %-a, amely az elhunytat a halál időpontjában öregségi nyugdíj címén megillette (ha már nyugdíjas volt), vagy megillette volna (ha még nem volt nyugdíjas).

Az ideiglenes özvegyi nyugdíjat nem állapítják meg hivatalból, azt mindenképpen az özvegynek kell igényelnie! Az eljárás illeték- és költségmentes. Az igénylést a halálesetet követően mielőbb célszerű beadni, mivel az ideiglenes özvegyi nyugdíj csak addig állapítható meg, amíg az igényléstől visszaszámított hat hónapon belül lehetőség van a jogosultság megszerzésére, azaz legalább egy havi ellátás megállapítására.

2.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően csak három esetben éledhet föl az özvegyi nyugdíjra való jogosultság.

Csak az az özvegy lesz jogosult az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnése után özvegyi nyugdíjra, aki

- az elhunyt házastársa halála időpontjában betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt, vagy

- olyan megváltozott munkaképességű személy, akinek az egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos, vagy

- legalább két (illetve egy fogyatékkal élő vagy tartósan beteg) olyan gyermek eltartásáról gondoskodik, aki az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult.

Az özvegyi nyugdíj annak a nyugdíjnak (vagy öregségi nyugdíjként számított összegnek)

- a 60 %-a, amely az elhunytat a halál időpontjában öregségi nyugdíj címén megillette (ha már nyugdíjas volt), vagy megillette volna (ha még nem volt nyugdíjas), ha az özvegy nem részesül a nyugdíjtörvényben felsorolt saját jogú ellátások valamelyikében, illetőleg

- a 30%-a, ha az özvegy részesül ilyen saját jogú ellátásban.

3.

Ha kérdése van

- az ideiglenes özvegyi nyugdíjról, annak igényléséről, összegéről,

- az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnése után az özvegyi nyugdíj feléledéséről, igényléséről, összegéről,

- a feléledt özvegyi nyugdíj lehetséges megszűnéséről, majd ismételt feléledésének lehetőségeiről,

- az elvált, a különélő házastárs és az élettárs özvegyi jogairól,

- a nyugdíjkorhatára betöltése előtt vagy után újraházasodó özvegy jogairól,

- a kizárásokról és

- még ezernyi kapcsolódó kérdéskörről,

akkor a kérdését ide kattintva teheti föl nekem, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.


Ezt az összefoglalómat ismerteti az Infostart hírportál is, az ismertetést ide kattintva olvashatja el.

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...