Veszélyhelyzeti aktualitások a nyugdíjügyintézésben

Veszélyhelyzeti aktualitások a nyugdíjügyintézésben

2020. 04. 24.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

A veszélyhelyzet tartamára az ügyfélszolgálat igénybe vételi lehetőségeinek módosítása mellett enyhültek egyes eljárási szabályok, továbbá mentesültek az NAV és az önkormányzati adóhatóság által kiadott letiltások végrehajtása alól a nyugellátások.

K Küldés K Nyomtatás

 

 

Ha Önnek személyes kérdése van a nyugdíjával vagy a nyugdíjjogosultságával kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA teheti föl a kérdését, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 


Veszélyhelyzeti aktualitások a nyugdíjügyintézésben


A koronavírus világjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben, annak fennállása alatt több változás is érvényesül a nyugdíjügyintézésben. Az ügyfélszolgálat igénybe vételi lehetőségeinek módosítása mellett enyhültek egyes eljárási szabályok, továb mentesültek az NAV és az önkormányzati adóhatóság által kiadott letiltások végrehajtása alól a nyugellátások.

 

Ügyfélszolgálati módosulások

 

A Budapest VIII. ker., Fiumei út 19/A. szám alatt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyekben az ügyfélszolgálat megszűnt. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Ügyfélszolgálati Irodája a Budapest XIII. ker., Váci út 73. szám alatt továbbra is működik, de a koronavírus veszélyhelyzetre tekintettel telefonon vagy elektronikus úton, a Kormányzati Portál Ügyfélkapuján keresztül célszerű ügyet intézni.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elérhetőségei a következők.

Címe: 1139 Budapest, Váci út 73.

Levelezési címe: 1820 Budapest

E-mail: nyufig@allamkincstar.gov.hu

Telefonos elérhetőségek: +36-1-350-0155, +36-1-350-2755, +36-1-350-8580, +36-1-270-8800, +36-1-270-8999. Emellett Magyarországon belül vezetékes hálózatból ingyenesen hívható a 06-80-204-884 zöld szám. A telefonos ügyfélszolgálat csak munkaidőben érhető el, hétfőn, kedden és csütörtökön 7.30 és 15.45 óra között, szerdán fél nyolctól este hatig, pénteken 13 óráig. A telefonos ügyintézéshez változatlanul végtelen türelem szükséges...

A veszélyhelyzetben személyesen csak abszolút halaszthatatlan ügyben intézze az ügyeit és előtte feltétlenül célszerű használni az online időpontfoglalási naptárt a Magyar Államkincstár honlapján.  

A koronavírus veszélyhelyzet időtartamára a nyugdíj folyósítása mellett szerzett jövedelem alapján történő "félszázalékosmértékű nyugdíjnövelés" ügyekben a személyes ügyfélfogadás teljes mértékben szünetel. Ilyen ügyben postai úton a Magyar Államkincstár 1916 Budapest címen, vagy telefonon hétfőn 08:00–12:00 óráig vagy szerdán 11:00–15:00 óráig a +36 -1- 412-9600 telefonszámon, elektronikus levélben pedig az onyf@allamkincstar.gov.hu e-mail címen lehet érdeklődni.

 

Hiánypótlás

 

A koronavírus veszélyhelyzet során ha a nyugellátás, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe tartozó egyéb ellátás megállapítása iránti eljárásban az ügyfél a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, az eljáró hatóság az eljárást a hiánypótlás teljesítéséig, de legkésőbb a veszélyhelyzet végét követő 15. napig felfüggesztheti.

Ha a megállapított nyugellátás további folyósítása jogszabályban előírt, rendszeres időközönként jelentkező feltétel igazolásán alapul, a feltételt a veszélyhelyzet megszüntetéséig nem kell igazolni. Az igazolás elmulasztása miatt a nyugellátás folyósítása a veszélyhelyzet megszüntetését követő 30. napig nem függeszthető fel.

 

Életbenléti igazolás

 

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a külföldön élő vagy kilencven napnál hosszabb ideig ott tartózkodó, magyar ellátásban részesülő személyek tekintetében minden év márciusában köteles adategyeztetést végezni. Ennek során a külföldön élő vagy tartózkodó nyugdíjasnak a számára postai úton megküldött nyomtatványt kitöltve, aláírva és hitelesítve a törvényi rendelkezés szerint egy hónapon belül vissza kell küldenie a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak annak érdekében, hogy az ellátást továbbra is lehessen utalni a részére.  A koronavírus veszélyhelyzetben azonban nem érvényesül ez az egy hónapos visszaküldési határidő,  vagyis a nyugdíj folyósítását a veszélyhelyzet megszüntetését követő második hónap utolsó napjáig nem szüntetik meg akkor sem, ha az adategyeztetési nyomtatvány nem érkezik vissza határidőben.

A veszélyhelyzet megszűnését követően a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság azokat a külföldön élő vagy tartózkodó ellátottakat, akik nem küldték vissza a nyomtatványt, ismételten felhívja majd az adategyeztetésre, megfelelő határidő biztosítása mellett.

 

Orvosi felülvizsgálat

 

A koronavírus veszélyhelyzetre tekintettel a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a megváltozott egészségi állapotra tekintettel folyósított ellátások felülvizsgálata nem végezhető el.

Ezért a megváltozott munkaképesség címén folyósított özvegyi nyugdíj, árvaellátás, valamint az egészségkárosodásra tekintettel megállapított baleseti járadék, rokkantsági járadék, bányászok egészségkárosodási járadéka ellátásokban részesülő személyeknek az orvosi felülvizsgálathoz szükséges irataikat nem kell megküldeniük a Nuygdíjfolyósító Igazgatságnak, amely ezeknek az iratoknak a hiányában nem kezdeményezi az esedékes orvosi felülvizsgálatok elvégzését.

Így az érintett ellátásokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság továbbra is folyósítja, az egészségi állapot szakkérdésének esedékessé vált vizsgálatát pedig csak a veszélyhelyzet megszűnését követően kell majd elvégezni.

 

Árvaellátáshoz egyetemi, főiskolai igazolás

 

A magyarországi felsőoktatási intézményben nappali képzésen tanulmányokat folytató, árvaellátásban részesülő személyek tanulmányainak rendszeres időközönkénti igazolásához a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2020 márciusában küldte ki ügyfelei részére azt a formanyomtatványt, mely a 2019/2020-as tanév második félévi tanulmányok igazolására szolgál.

A koronavírus veszélyhelyzet miatt azonban abban az esetben, ha a megállapított ellátás további folyósítása rendszeres időközönként jelentkező feltétel igazolásán alapul, akkor a feltételt a veszélyhelyzet fennállásáig nem kell igazolni, és az igazolás elmulasztása miatt az ellátás folyósítása a veszélyhelyzet megszüntetését követő 30. napig nem függeszthető fel. Így a 2019/2020-as tanév második félévi, felsőfokú tanulmányok igazolására szolgáló igazolások visszaküldésének elmaradása miatt az érintettek árvaellátását nem függesztik föl. 

 

Ellátásból adóhatósági letiltás miatti levonások elhalasztása

 

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósítot ellátásokból az adóhatóság (NAV) által 2020. március 24-én és azt megelőzően kibocsátott letiltás alapján nem kell teljesíteni az előírt levonást a koronavírus veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig. Az ellátásból már levont, de a NAV részére még át nem utalt összegeket az adós részére ki kell utalni.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság így 2020. május hónaptól felfüggeszti a NAV által kiadott letiltások végrehajtását. Az április hónapban adótartozásra már levont – de a NAV-nak még át nem utalt – összeget az érintettek részére áprilisban pótlólagosan kifizetik.

Hasonló módon az önkormányzati adóhatóság által 2020. március 24-én és azt megelőzően kibocsátott letiltás alapján nem kell teljesíteni az ellátásból levonást a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig. Ez esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság kizárólag az önkormányzati adóhatóság értesítése alapján függeszti fel a kiadott letiltások végrehajtását, a veszélyhelyzet megszűnését követően pedig az önkormányzati adóhatóság egyedi értesítése alapján intézkedik a végrehajtás folytatásáról.

 

Méltányosság

 

Ha a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a más rendeletek által a levonás alól a veszélyhelyzet tartamára nem mentesített követelését az általa folyósított ellátásból levonással érvényesíti, a levonás a veszélyhelyzet megszüntetéséig méltányosságból, kérelemre szüneteltethető.

 

Összegezve

 

Összességében a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet miatt enyhültek a nyugellátással és hasonló ellátásokkal kapcsolatos eljárási rendelkezések. A lényeg, hogy ha az ellátás igénybe vételéhez szükség lenne valamely új dokumentum beszerzésére, vagy ebben az időszakban kellene meghatározott igazolást visszaküldeni a nyugellátást folyósító szervhez a nyugdíj vagy egyéb ellátás további kifizetéséhez, akkor arra haladékot ad a rendelet. Emellett új méltányossági lehetőségként kérhető a – más rendeletek által nem mentesített – tartozás levonásának szüneteltetése is az ellátásból.

 

 

 

 

 

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...