Újraszámítják-e a szünetelést követően ismét folyósítani kezdett nyugdíj összegét?

Újraszámítják-e a szünetelést követően ismét folyósítani kezdett nyugdíj összegét?

2020. 11. 23.

A közszolgálati típusú jogviszonyokban dolgozó nyugdíjasokat megillető illetmény és a nyugdíj egyidejűleg nem vehető föl, az érintett személy nyugdíja szünetel. Mi történik a nyugdíjfolyósítás újrakezdésekor?

K Küldés K Nyomtatás

 

 

Ha Önnek személyes kérdése van a nyugdíjával,  annak feltételeivel, számításával, az igénylés lehetőségeivel és optimális időzítésével, a nyugdíj összegének növelésével kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA teheti föl a kérdését, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 


Újraszámítják-e a szünetelést követően ismét folyósított nyugdíj összegét?


A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény rendelkezései szerint a közszolgálati típusú jogviszonyokban dolgozó nyugdíjasokat megillető illetmény és a nyugdíj egyidejűleg nem vehető föl, vagyis az érintett személy nyugdíja a közszolgálati típusú jogviszony tartama alatt szünetel. 

Az öregségi nyugdíj folyósítását a törvény szerint az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, vagy öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási szolgálati, honvédelmi alkalmazotti, kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosi, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban, vagy bírói, igazságügyi alkalmazotti, ügyészségi szolgálati viszonyban, illetőleg rendvédelmi vagy honvédségi szolgálati jogviszonyban áll.

A nyugdíjhatóság az öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetéséről az érintett bejelentése és a NAV adatközlése alapján hivatalból dönt.

Az érintett közszolga a nyugdíja szünetelésének időtartama alatt nyugdíjasnak minősül.

Emiatt a szünetelés időtartama alatt végzett keresőtevékenységével szolgálati időt már nem szerezhet és a nyugdíjjárulék alapját képező illetménye az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során pótlólagosan nem vehető figyelembe, vagyis a nyugdíj újraszámítása nem kérhető.

Ennek oka az a két rendelkezés a nyugdíjtörvényben, amelyek szerint egyrészt a saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe, másrészt az ilyen keresőtevékenységgel szerzett, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset összege az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során nem vehető figyelembe.

A nyugdíj csak akkor folyósítható újból, ha a nyugdíjas igazolja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság számára a közszolgálati típusú jogviszonya megszűnését. Vagyis a nyugdíj csak az érintett nyugdíjas kérelmére folyósítható újból - ha igazolta a közszolgálati jellegű jogviszonya megszűnését -, mert a nyugdíjhatóság hivatalból nem  kezdi meg a nyugdíj újbóli folyósítását. Ez esetben az ismételten meginduló nyugdíjfolyósítás kezdő napja a jogviszony megszűnése hónapját követő hónap első napja.

A nyugdíj újbóli folyósítása esetén a nyugdíjast a nyugdíja szüneteltetést megelőző összegének az időközi rendszeres (inflációs) nyugdíjemelések mértékével megemelt összege illeti meg.

Emellett a 2020. június 30-áig szerzett, nyugdíjjárulék-köteles illetménye alapján nyugdíjnövelésre is jogosult az érintett közszolga, amelyet a nyugdíjhatóság hivatalból (nem kérelemre) állapít meg. A nyugdíjas közszolga által 2020. július 1-jét követően szerzett illetmény (ahogyan a nyugdíj mellett bármely jogviszonyban szerzett kereset, jövedelem) járulékmentessé vált, így a keresetalapú nyugdíjemelés lehetősége is megszűnt. 

A nyugellátás szünetelése alatt 2020. június 30-áig szerzett, nyugdíjjárulék-köteles illetmény összege egytizenketted részének fél százalékával, vagyis az éves illetmény 1/2400-ad részével az illetmény megszerzését követő naptári év január 1-jétől növelni kell a nyugdíj összegét. A nyugdíjnövelés kiszámítása során az az illetmény vehető figyelembe, amely után az előírt nyugdíjjárulékot megfizették. A 2019-ben kapott illetmények utáni emelést 2020. szeptember 30-áig, a 2020. első félévében kapott illetmények utáni emelést 2021. szeptemberéig 30-áig kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak megállapítania.

Vagyis ha az érintett közszolga részére a nyugdíját újból folyósítani kezdik, akkor a nyugdíj összegének nem csak a szünetelés időtartama alatt végrehajtott rendszeres (inflációs) nyugdíjemelések mértékével, hanem a 2020. június 30-áig szerzett illetmények alapján a keresetalapú nyugdíjnövelések mértékével is emelkednie kell. 


A releváns törvényi rendelkezések a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben (Tny.)

A nyugdíj szüneteltetéséről

83/C. § (1) Az öregségi nyugdíj folyósítását - az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén pedig a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.

(2) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetéséről és a jogalap nélkül felvett öregségi nyugdíj visszafizettetéséről - a nyugellátásban részesülő személynek a 97. § (5) bekezdése szerint tett bejelentése, illetve az állami adóhatóság által közölt adatok alapján - hivatalból dönt.

(3) Az öregségi nyugdíj szüneteltetésének időtartama alatt az érintett nyugdíjasnak minősül.

(4) Az öregségi nyugdíj a nyugdíjas kérelmére akkor folyósítható újból, ha a jogosult igazolja az (1) bekezdés szerinti jogviszony megszűnését.

(5) Az öregségi nyugdíj újbóli folyósítása során a 83/A. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

A hivatkozott 83/A. § (3) bekezdése:

(3) Az újbóli folyósítás során a jogosultat az ... ellátás szüneteltetést megelőző összegének az időközi nyugdíjemelések mértékével megemelt összege illeti meg.

A nyugdíj mellett szerzett, nyugdíjjárulék-köteles illetmény alapján járó nyugdíjemelésről

102/A. § (1) A saját jogú nyugellátás mellett 2020. július 1-jét megelőzően folytatott, nyugdíjjárulék-köteles keresettel, jövedelemmel járó keresőtevékenységre a 2020. június 30-án hatályos

a) 22/A. § (1), (2), (4) és (5) bekezdését, valamint

b) 102/A. § (2)-(5) bekezdését

kell alkalmazni.

(2)  A 2019. évi keresőtevékenységgel szerzett nyugdíjnövelést a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv

a) 2020. szeptember 30-áig hivatalból állapítja meg, ha kizárólag a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogviszonyból származó keresetet, jövedelmet kell figyelembe venni,

b) 2020. október 31-éig hivatalból állapítja meg az a) pontban nem említett esetben,

kivéve, ha a nyugdíjnövelésre jogosult személy a nyugdíjnövelés megállapítása előtt elhunyt.

(3) A 2020. január-június hónapjaiban végzett keresőtevékenységgel szerzett nyugdíjnövelést a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv

a) 2021. szeptember 30-áig hivatalból állapítja meg, ha kizárólag a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogviszonyból származó keresetet, jövedelmet kell figyelembe venni,

b) 2021. október 31-éig hivatalból állapítja meg az a) pontban nem említett esetben,

kivéve, ha a nyugdíjnövelésre jogosult személy a nyugdíjnövelés megállapítása előtt elhunyt.

(4) A szüneteltetett öregségi nyugdíj újbóli folyósítása során a jogosultat - a 83/A. § (3) bekezdésében foglaltakon túl, a növelés időpontjának figyelembevételével - a megállapított nyugdíjnövelés is megilleti.


 

 

 

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...