"Nyugdíjprémium: Erzsike számolt vele, de hoppon maradt"

"Nyugdíjprémium: Erzsike számolt vele, de hoppon maradt"

A nyugdíjprémium annak is jár, akinek a tavalyi ellátása (pl. rokkantsági ellátás) helyett újraszámítás nélkül új típusú ellátást (pl. öregségi nyugdíjat) állapítottak meg idén. Más esetben viszont nem jár a prémium ellátás-változás esetén.

K Küldés K Nyomtatás

 

 

Ha még nem tette meg, iratkozzon föl IDE KATTINTVA az ingyenes heti nyugdíj-tájékoztató hírlevelemre!

 

A 24.hu cikkében hosszasan idéznek azon jogszabályi rendelkezések kapcsán, amelyek a nyugdíjprémiumra való jogosultságot szabályozzák egy sor különleges esetben.

A cikket IDE KATTINTVA olvashatja el.

 

A téma fontosságára tekintettel eheti hírlevelemben részleteztem ezt a témát:

(1) Nyugdíjprémium, speciális esetek

(a) egyik ellátásból másik ellátásba került 2018-ban

Aki tavaly (2017-ben) olyan ellátásban részesült, amely egyébként jogosít nyugdíjprémiumra (nem öregségi nyugellátás esetén: egyszeri ellátásra, de az egyszerűség kedvéért a levelem további részében minden esetben nyugdíjprémiumnak fogom hívni), idén azonban új jogcímen részesül valamilyen ellátásban, amely szintén jogosít nyugdíjprémiumra, de így nem teljesül a nyugdíjprémium azon feltétele, hogy 2017 legalább egy napján és 2018. novemberében is ugyanazt az ellátást kapja a jogosult, mégis kaphat nyugdíjrémiumot, a következő esetben:

A nyugdíjprémium akkor jár ebben a speciális esetben, ha nem történt újraszámítás, vagyis a korábbi ellátását újraszámítás nélkül, változatlan összegben, csak új jogcímen folyósítják. 

Erről a 183/2018. (X.8.) Korm.rendelet tartalmazza a következő rendelkezést:

3.§ (2) Az egyszeri juttatás megilleti

a) a 2018 novemberében az (1) bekezdés szerinti saját jogú ellátásban vagy öregségi nyugdíjban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan, az (1) bekezdés szerinti ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy olyan, az (1) bekezdés szerinti ellátásának megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították meg - ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is -, amelyben a 2017. év legalább egy napján részesült,

b) a 2018 novemberében rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan rokkantsági járadékának, rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg, amelyben a 2017. év legalább egy napján részesült.

A hivatkozott (1) bekezdés sorolja föl a) - tól w) -ig azokat az ellátásokat, amelyek jogosítanak a nyugdíjprémiumra.

Ha ezek bármelyikében részesült az illető 2017 legalább egy napján, majd 2018-ban újraszámítás nélkül, változatlan összegben, új jogcímen kapja az ellátását, akkor kapja a prémiumot. 

Akinek viszont újraszámították a korábbi, tavalyi ellátását (pl. rokkantsági járadékát vagy rokkantsági ellátását), és a korhatára betöltését követően idén újonnan megállapított összegben kapja a novemberi nyugellátását, annak nem jár a nyugdíjprémum.

A leggyakoribb ilyen eset: tavaly még rokkantsági ellátást kapott valaki, idén viszont - a nyugdíjkorhatára betöltésével - öregségi nyugdíjat állapítottak meg a részére. Ha a nyugdíját nem újonnan számították ki, hanem a rokkantsági ellátásával azonos összegben, csak éppen nyugdíjként folyósították a részére most novemberben a pénzét, akkor jár neki a nyugdíjprémium, egyébként nem jár.

(b) a nyugdíjprémiumra jogosult elhunyt

Ha nyugdíjprémiumra jogosult személy 2018-ban november hónap előtt elhunyt, akkor az örökös(ök) részére nem jár a nyugdíjprémium. 

Ha a nyugdíjprémiumra jogosult személy 2018. novemberében hunyt el, akkor az örökös(ök) részére jár a nyugdíjprémium is. 

Erről az előző pontban hivatkozott Kormányrendelet 1.§ (3) bekezdése a következőképpen rendelkezik: "Ha a nyugdíjprémiumra jogosult személy 2018. novemberében meghal, a nyugdíjprémium a nyugellátásokra vonatkozó szabályok szerint, kérelemre vehető fel."
 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...