Nyugdíjprémium 2018

Nyugdíjprémium 2018

Idén novemberben újra várható nyugdíjprémium. Ennek feltételeit és várható összegét tartalmazza ez az összefoglalóm.

K Küldés K Nyomtatás

 

Iratkozzon föl az ingyenes heti hírlevelemre, hogy ne maradjon le a nyugellátásokat érintő fejleményekről!

 

Az MTI 2018. augusztus 16-i közleménye szerint “a nyugdíjasok az idei évben is számíthatnak nyugdíjprémiumra, amennyiben azt a gazdasági növekedés lehetővé teszi. A nyugdíjprémium összegéről és kifizetésének idejéről ősszel születhet döntés - közölte a Pénzügyminisztérium az MTI-vel csütörtökön. Közölték: ebben az évben 32 milliárd forintot különített el a kormány a nyugdíjprémium kifizetésére. Nyugdíjprémium kifizetésére akkor nyílik lehetőség, ha a GDP-bővülése meghaladja a 3,5 százalékot, miközben a költségvetési hiány mértéke is a tervek szerint alakul. A tárca számításai szerint az idei év egészében 4,3 százalékkal nőhet a gazdaság, aminek elérését a 4,5 százalékos féléves adat is alátámasztja. A PM hangsúlyozta az ellátások értékállóságának garantálásán túl a gazdasági növekedés függvényében nyugdíjprémium is megilleti az érintetteket. Magyarország történetében először tavaly kaphatott minden nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő egyszeri, átlagosan 12 ezer forintot. A nyugdíjprémium összege az irányadó szabály szerint a GDP növekedésnek mértékétől függ, amelynek 3,5 százalék feletti részével szorozzák meg a havi nyugdíj összegének negyedét, legfeljebb 20 ezer forintot. A PM által várt 4,3 százalékos GDP-növekedés 0,8 százalékponttal haladja meg a küszöböt így a nyugdíjprémium maximális összege 16 ezer forint lehet.”

 

A nyugdíjprémium törvényi feltételei

 

A nyugdíjprémium szabályozását a nyugdíjtörvény (a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, Tny.) tartalmazza, az összefoglalóm végén ismertetem a hatályos törvényi rendelkezéseket. Ezek lényege a következő:

Nyugdíjprémium akkor járhat a korhatárát betöltött öregségi nyugdíjasnak, valamint a hozzátartozói nyugellátásban részesülő személynek,

(1) ha a bruttó hazai termék (a GDP) tárgyévi növekedése meghaladja a 3,5%-ot és a tágyévi költségvetés egyenlegcélja várhatóan teljesül, valamint

(2) a tárgyévet megelőző év legalább egy napján, valamint a tárgyév novemberében a TB nyugdíjrendszer keretében járó vagy azzal egy tekintet alá eső ellátásban részesül.

Amint ebből is látható, a jogosultak azon köre, amelyet a törvény szabályoz, nagyon korlátozott.

E tekintetben az első feltétel szerint  az idei nyugdíjprémiumra való jogosultsághoz

- 2017-ben be kellett töltenie az érintett személynek a tavaly irányadó nyugdíjkorhatárt, azaz a 63 év 183 napos életkorát, VAGY

- özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban vagy egyéb hozzátartozói nyugellátásban kellett részesülnie, kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjasokat, mert nekik a nyugdíjtörvény szerint nem jár az emelés.

A második feltétel szerint az ilyen személy is csak akkor jogosult nyugdíjprémiumra, ha

- 2017-ben legalább egy napon át már a felsorolt ellátások valamelyikében részesült, és

- 2018. novemberében is a felsorolt ellátások valamelyikében részesül majd.

 

A jogosultak körének bővítése

 

A Kormány a nyugdíjtörvény felhatalmazása alapján a jogosultak javára eltérhet ezektől a szigorúan korlátozó törvényi rendelkezésektől.

A nyugdíjtörvény (Tny.) 62.§ (6) bekezdése szerint az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a tényleges, illetőleg a várható makrogazdasági folyamatok és adatok ismeretében a szükséges feltételek megléte esetén további kiegészítő intézkedéseket tegyen. Ugyanitt a (7) bekezdés szerint jogszabály elrendelheti más pénzbeli ellátás e § szerinti emelését. Ez a rendelkezés a nyugellátások rendszeres évenkénti emelését, továbbá a nyugdíjprémium fizetését megengedi kiterjeszteni egy sor egyéb ellátásra is.

Tavaly ez a kormányzati kiterjesztés meg is történt, miután a vonatkozó tavaly októberi kormányrendelet szerint nemcsak a nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok és a hozzátartozói nyugellátásban részesülők, hanem a korhatáruk betöltése előtt már nyugdíjban vagy hasonló ellátásban részesülők is megkapták 2017. novemberében a nyugdíjprémiumot a novemberi nyugdíjukkal vagy más ellátásukkal együtt.

Így tavaly nyugdíjprémiumban összesen 2 millió 750 ezer ember részesült, az öregségi nyugdíjasok – köztük a korhatáruk betöltését megelőzően a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő hölgyek – mellett egy sor egyéb ellátásban részesülő személy is. Vagyis tavaly nem csupán a törvényi feltételeknek megfelelő személyek kaphattak nyugdíjprémiumot (egyszeri juttatást), hanem ennél jóval szélesebb kör, az említettek mellett az ideiglenes özvegyi nyugdíjasok, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, a korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban  részesülők, a rokkantsági járadékosok, a fogyatékossági támogatásban részesülők, a vakok személyi járadékában részesülők és több hasonló jogosulti kategória tagjai.

Egyelőre csak reménykedhet az érintettek széles köre (legalább hétszázezer ember) abban, hogy a Kormány egy nem választási évben is meghozza ezt a pozitív kiterjesztő döntést.

 

A nyugdíjprémium összege

 

Idén, 2018-ban a bruttó hazai termék (a GDP) várható növekedése minden valószínűség szerint jóval meghaladja a 3,5%-ot, konkrétan a Pénzügyminisztérium jelentése szerint a növekedés mértéke éves szinten 4,3% lehet. Ebből következően a nyugdíjprémium (egyösszegű juttatás) számításához 4,3 - 3,5 = 0,8 lehet majd az alkalmazandó szorzószám. 

Ezzel a szorzószámmal a novemberi ellátás 25%-át, de legfeljebb húszezer forintot kell majd megszorozni, és ez lesz a nyugdíjprémium összege.

A képlet tehát a következő:

(az éves GDP növekedés ténylegesen várható százalékos mértéke mínusz 3,5) szorozva (novemberi ellátás egynegyede, de legfeljebb 20 ezer FT) = nyugdíjprémium összege

 

Eszerint a nyugdíjprémium maximális összege idén 0,8 x 20.000 = 16.000 forint lehet. Ezt az összege kaphatja majd minden olyan jogosult, akinek a novemberi ellátása legalább 80 ezer forint vagy annál több.

Akinek a novemberi ellátása nem éri majd el a 80 ezer forintot, az arányosan kisebb összegre számíthat.

Például 70 ezer forint novemberi nyugdíj esetén: 70 ezer egynegyede, azaz 17.500 Ft szorozva 0,8-cal = 14.000 Ft.

60 ezer Ft novemberi nyugdíj esetén: 60 ezer egynegyede, azaz 15.000 Ft szorozva 0,8-cal = 12.000 Ft.

 

A prémium egyszeri juttatás, így az összege – a nyugdíjemeléstől eltérően – nem épül be a nyugellátás vagy az egyéb, egyszeri juttatásra feljogosított ellátások összegébe.

 

A nyugdíjprémiumra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

 

A TB nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.)

101.§

(5) Ha a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedésének a tárgyévben várható mértéke a 3,5 százalékot meghaladja, és az államháztartás - a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott - tárgyévi egyenlegcélja várhatóan teljesül, a tárgyév novemberében nyugdíjprémiumot kell fizetni annak a személynek, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napján, valamint a tárgyév novemberében a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó vagy azzal a 6. § (4) bekezdése alapján egy tekintet alá eső

b) hozzátartozói nyugellátásban - ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat - részesül, vagy

c) a b) pontban nem említett nyugellátásban - ide nem értve a rehabilitációs járadékot - részesül, és a 18. § (1) bekezdése szerinti életkort a tárgyévet megelőzően betöltötte.

(6) A nyugdíjprémium összege a következő két szám szorzata:

a) a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedése - tárgyévben várható - mértékének 3,5-del csökkentett összege, de legfeljebb 4,

b) a nyugellátás november havi összegének 25 százaléka, de legfeljebb 20 000 forint.

(7) Ha a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedésének - a központi költségvetésről szóló törvényben - tárgyévre tervezett mértéke a 3,5 százalékot meghaladja, a nyugdíjprémium kiadásainak fedezetére a Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésében céltartalékot kell képezni.

(8) A nyugdíjprémiumot a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból, a november havi nyugellátással együtt folyósítja. A nyugdíjprémium megállapításáról határozatot nem kell hozni.

 

A Kormány felhatalmazása:

Tny.

101.§ (1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy

d) a nyugdíjprémium megállapítására és a végrehajtásra vonatkozó részletes szabályokat, valamint a (6) bekezdés a) pontja szerinti szorzószámot,

 

Kormányrendelet:

A 2017-ben kifizett nyugdíjprémumra vonatkozó szabályokat a 313/2017. (X.31.) Korm.rendelet tartalmazta.

Az idei évben a Kormány várhatóan 2018. októberében dönt a nyugdíjprémiumról.

 

E posztom rövid összefoglalója megjelent a Lokálban is,  IDE KATTINTVA olvashatja el.

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...