Nyugdíjemelés 2016

Nyugdíjemelés 2016

2016. 01. 03.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Mindent az idei nyugdíjemelésről: mennyi, kiket érint, hogyan folyósítják.

K Küldés K Nyomtatás

2016. január 1-jétől az ezen időpont előtt megállapított vagy folyósított öregségi nyugdíj - ideértve a nők kedvezményes nyugdíját is -, továbbá a (baleseti) hozzátartozói nyugellátás (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj) és az alábbiakban felsorolt ellátások összege 1,6 százalékkal emelkedik.

Az emelésre

a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékban,
a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékában,
a korhatár előtti ellátásban,
a szolgálati járandóságban,
az átmeneti bányászjáradékban,
a balettművészeti életjáradékban,
a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátásban,
a baleseti járadékban,
a bányászok egészségkárosodási járadékában,
a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,
a polgármesterek közszolgálati járadékában,
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban, valamint a honvédek jogállásáról, továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvények szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,
fogyatékossági támogatásban,
vakok személyi járadékában

részesülők is jogosultak, ha ellátásukat 2016.  január 1-je előtti időponttól állapították meg, illetve folyósították.

1,6 százalékkal kell emelni továbbá azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket (kárpótlás címén folyósított kiegészítés) is, amelyeknek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli (Nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, politikai rehabilitációs nyugdíj, 56-osok nemzeti helytállásáért adott pótlék. A nemzeti helytállásért járó pótlék megállapításánál irányadó összeghatár 180.420 forintról 183.310 forintra emelkedett.)

Aki saját jogú ellátásban és özvegyi nyugdíjban is részesül, az emelésre mindkét ellátása alapján jogosult.

Azok esetében, akik részére a saját jogú és az özvegyi, baleseti özvegyi nyugdíjat együttfolyósítási összeghatárban folyósítják, ez az összeghatár 2016. január 1-jétől 86.335 forintra emelkedik.

Az emelés megilleti

- a 2015. december 31-ét követő időponttól megállapított vagy folyósított saját jogú ellátásban részesült személyt is, ha ezt az ellátását az előzőekben felsorolt, emelésre jogosító ellátása – ideértve a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj helyett megállapított szolgálati járandóságot is – helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy az emelésre jogosító ellátása megszűnését követő naptól újraszámítás nélkül állapították meg,

- a 2015. december 31-ét követő időponttól megállapított rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesült személyt is, ha az ellátását az emelésre jogosító rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg.

Az emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a fentiek szerinti változás következett be.

Az emelés – amelynek mértéke megegyezik a 2016-ra várható inflációval - összességében 2,6 millió embert érint.

Az emelésről a nyugellátások és egyes más ellátások 2016. január havi emeléséről szóló 357/2015. (XII. 2.) Kormányrendelet rendelkezik.

A rokkantsági járadék – amely nem keverendő össze a rokkantsági ellátással! - jövő januártól érvényes havi összegét 34 475 forintban állapították meg (545 forinttal emelkedett…)

A januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani. A rendelet szerint ha egy embernek egyidejűleg több, kötelező emelésre jogosított ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.

A 2016-ban megállapítandó öregségi teljes nyugdíj és az árvaellátás legkisebb összege 2016. január 1-étől sem emelkedik:

- az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege változatlanul havi 28.500 forint,

- az árvaellátás legkisebb összege változatlanul havi 24.250 forint.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság januárban minden érintettet levélben értesít

- az előző évben folyósított ellátások összegéről,  
- a 2016. január havi emelésről ellátás-típusonkénti bontásban,
- arról, hogy a folyósított összegből milyen jogcímen és milyen összegben történik levonás (ha történik).

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az ellátások emeléséről hivatalból gondoskodik, az érintetteknek erre irányuló kérelmet nem kell benyújtaniuk. 

Kérem, ossza meg a fenti ellátások bármelyikében részesülő barátaival is ezt a posztot. És persze lájkolja Ön is :-)

Ha még nem iratkozott fel az ingyenes NyugdíjGuru News Hírlevélre, itt tegye meg, hogy ne maradjon le semmilyen fontos hírről a nyugdíjakkal és hasonló ellátásokkal kapcsolatban!

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

NyugdíjGuru News

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...