Nők 40 plusz munkahelyteremtő kormányzati program 2016-ban

Nők 40 plusz munkahelyteremtő kormányzati program 2016-ban

2016. 01. 13.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Újraindult a Nők 40 plusz munkahelyteremtő program azon álláskereső hölgyek részére, akik elmúltak 55 évesek és szeretnék munkával megszerezni a nők kedvezményes nyugdíjához hiányzó szolgálati idejüket.

K Küldés K Nyomtatás

A kormány 2016. január elsejével újraindította a Nők 40+ munkahelyteremtő programot, amellyel elő kívánja segíteni az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem bíró nők foglalkoztatását, ezzel együtt a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó jogosultsági idő megszerzését -  áll a a Nemzetgazdasági Minisztérium MTI-vel közölt tájékoztatójában.

A feltételek megegyeznek a tavaly áprilisban lezárult első szakasz feltételeivel, vagyis a programban azok a legalább 1 hónapja álláskeresőként nyilvántartott nők vehetnek majd részt, akik

- 60. életévüket betöltötték, esetükben a jogosultsági idejüket nem veszik figyelembe, valamint

- az 55. életévüket betöltött hölgyek, akik rendelkeznek legalább 37 év jogosultsági idővel.

Azoknak a munkaadóknak, akik vállalják, hogy a program keretében foglalkoztatják a célcsoportba tartozó nőket, a munkabér és a ténylegesen kifizetett szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 százalékát téríti meg az állam.  A támogatás összegének megítélésénél havi munkabérként legfeljebb a 2015. évi garantált bérminimum 120 százaléka, legfeljebb 146 400 forint vehető figyelembe.

 

A program keretében főszabály szerint a teljes munkaidős, napi 8 órás foglalkoztatás támogatható, de lehetőség van részmunkaidős (napi 4-6 órás) munkavégzés támogatására is.

A támogatás időtartama egyénenként legfeljebb 8 hónap lehet, ugyanakkor nem lehet több, mint a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 évi jogosultsági idő megszerzéséhez hiányzó hónapok száma.

A munkáltatónak a támogatás időtartamának felével megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséget kell vállalnia.

A munkaerőpiaci program 2016. január 1-jétől 2016. április 30-áig tart, a szükséges forrásokat a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2016. évi kerete biztosítja.

A rendelkezésre álló forrás optimális felhasználásával a Nemzetgazdasági Minisztérium becslése szerint ezer-ezerháromszáz 55. életévét betöltött álláskereső hölgy tartós foglalkoztatása válik lehetővé. Az NGM célja, hogy a támogatásba bevontak többsége megszerezze az öregségi nyugdíj megállapításához szükséges jogosultsági időt. A programot a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálásával a megyei kormányhivatalok és a járási hivatalok valósítják meg.

Az NGM részletes tájékoztatója a következő:

 

Tájékoztató a „Nők 40+” központi munkaerő-piaci program indításáról

I. A program célja

A program célja az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező nők foglalkoztatásának elősegítése, ezzel együtt a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó jogosultsági idő megszerzése.

II. A program célcsoportja

A program célcsoportjába azok a legalább 1 hónapja nyilvántartott álláskereső nők tartoznak, akik:

- 60. életévüket betöltötték, ők jogosultsági idejükre való tekintet nélkül beléphetnek a programba.

- az 55. életévüket betöltött nők esetében a legalább 37 év jogosultsági idővel rendelkező álláskeresők képzik a további célcsoportot.

III. A program elemei

1. Munkaerő-piaci szolgáltatások

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok foglalkoztatási osztályai a program keretében általános és a helyi sajátosságokra is kitérő munkaerő-piaci információt nyújtanak. Ezt követően a beérkezett munkaerőigények alapján munkaerő közvetítést végeznek a legoptimálisabb elhelyezés érdekében.

2. Bérköltség támogatás

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó nők munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre. A támogatáshoz 1 havi előleg nyújtható.

Tekintettel arra, hogy a célcsoport tagjai a program kezdetekor is legalább 55 év felettiek, esetükben a munkáltatók érvényesíteni tudják a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében nyújtott adókedvezményt (a 2011. évi CLVI. törvény 463/A. §-a alapján nem költségvetési szerv), ami 100 000 Ft munkabér összegéig 14,5 %, azaz e körben szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség csak részben keletkezik.

Az előzőek alapján, hogy a foglalkoztatás az eredeti céloknak megfelelően megvalósulhasson, azon érintett foglalkoztatók (költségvetési szerv, pl.: a helyi önkormányzatok) esetében, akik nem tudják érvényesíteni a Munkahelyvédelmi Akcióterv által biztosított adókedvezményt, a felmerülő szociális hozzájárulási adó tényleges összegét az NFA-ból támogatásként biztosítjuk.

A támogatás megállapítása során havi munkabérként legfeljebb a 2015. évi garantált bérminimum 120%-a, azaz legfeljebb 146 400,- Ft vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó.

A program keretében főszabály szerint a teljes munkaidős, napi 8 órás foglalkoztatás támogatható, de lehetőség van részmunkaidős (napi 4-6 órás) munkavégzés támogatására is.

A támogatás időtartama egyénenként legfeljebb 8 hónap lehet, ugyanakkor a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamával növelt foglalkoztatás nem lehet több mint a 40 év jogosultsági idő megszerzéséhez hiányzó hónapok száma.

A program keretében nyújtott bérköltség támogatás az 1407/2013 EU bizottsági rendeletben foglaltak szerinti csekély összegű – de minimis – támogatásnak minősül.

A program e változatában a támogatás mellett a munkáltatónak a támogatás időtartamának felével megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséget kell vállalnia.

IV. A támogatás időtartama

A munkaerő-piaci program 2016. január 1-jétől 2016. április 30-ig tart. A programba vonásra 2015. december 21-től 2016. április 30-ig van lehetőség. A program terhére a kötelezettségvállalást legfeljebb 2016. december 31-ig biztosítjuk.

V. A program megvalósítója

A programot a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási/fővárosi kerületi hivatalok valósítják meg.

A program megvalósítói azok a munkaadók is, akik a támogatott foglalkoztatással biztosítják a 40 évből még hiányzó jogosultsági idő megszerzését.

Ugyanakkor a program holtsúlyának csökkentése érdekében a program célcsoportjába tartozó személy munkanélkülivé válását megelőző utolsó munkáltatója részére az érintett álláskereső foglalkoztatásához támogatás nem állapítható meg.

VI. A program forrása, költsége

A program keretében nyújtott támogatások forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglakoztatási alaprész 2016. évi központi kerete terhére. A program összköltsége 1 milliárd Ft, amely a 2016-os évet terheli.

VII. A programtól várt eredmények

A programba a célcsoportnak megfelelő álláskereső nők bevonását és támogatással történő elhelyezkedésük elősegítését tervezzük. Célunk, hogy a támogatásba bevontak többsége megszerezze a nyugdíjazásukhoz szükséges jogosultsági időt.

A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a területileg illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnál érhető el.

(Nemzetgazdasági Minisztérium)

Kérem, iratkozzanak föl az ingyenes NyugdíjGuru News hírlevelemre, hogy a nők kedvezményes nyugdíját érintő fejleményekről is időben értesüljenek!

Üdvözlettel,

Dr.Farkas András

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...