Méltányossági lehetőségek a nyugdíjrendszerben 2018-ban

Méltányossági lehetőségek a nyugdíjrendszerben 2018-ban

2018. 08. 14.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Sok kedves nyugdíjas olvasóm kérdezi tőlem, hogyan enyhíthetnék anyagi nehézségeiket, ha kisösszegű a nyugdíjuk? Kérhetnek-e méltányossági nyugdíjemelést? Folyamodhatnak-e gyorssegélyért, ha nagyon rossz helyzetbe kerülnének?

K Küldés K Nyomtatás

 

Ha ismerni akarja a jogait és a lehetőségeit a nyugdíjakat és hasonló ellátásokat illetően, akkor iratkozzon föl az INGYENES heti hírlevelemre és ajánlja a feliratkozást a barátainak is!

 

 

A nyári forróságban is sok kedves nyugdíjas olvasóm kérdezi tőlem, hogyan enyhíthetnék anyagi nehézségeiket, ha kisösszegű a nyugdíjuk?  Kérhetnek-e méltányossági nyugdíjemelést? Folyamodhatnak-e gyorssegélyért, ha nagyon rossz helyzetbe kerülnének?

S azok a kedves olvasóim, akik nem tudtak még 15 évnyi szolgálati időt sem szerezni - és emiatt nem jogosultak még öregségi résznyugdíjra sem -, mit tehetnek, hogy mégoly szűkösen is, de megéljenek?  Az időkorúak járadéka (ami egy nagyon alacsony összegű szociális ellátás) helyett vagy mellett van-e esélyük méltányosságból nyugdíjat igényelni?

E kérdések kapcsán több összefoglalót is írtam, a lényegüket most röviden leírom, s utána a linkekre kattintva megtalálják a részleteket is.

 

 

Méltányossági nyugdíj (avagy kivételes nyugellátás)

 

Ki kérhet ilyen nyugellátást?

Az a személy, akinek elutasították a minimálisan szükséges szolgálati idő hiányában az igényét, de e minimálisan szükséges szolgálati idő legalább felével azért rendelkezik.

A nyugdíjkorhatárát betöltött személy mellett igényelhet ilyen kivételes nyugdíjat

- a legfeljebb 50%-os egészségi állapotú özvegy (akinek a párja nem szerezte meg az özvegyi nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati időt, de legalább a fele mégis igazolható), valamint

- az az árva  (ekkor persze méltányossági árvaellátás igényléséról van szó), akinek az elhunyt szülője nem szerzett elég szolgálati időt. 

 

A kivételes nyugellátás összege

A kivételes (méltányossági) öregségi nyugdíj vagy özvegyi nyugdíj vagy árvaellátás minimális összege 14.250 Ft, maximális összege 42.750 Ft lehet idén.

 

További részletek az erről írt összefoglalómban.

 

Az igénylési nyomtatványt ide kattintva érheti el.

 

Illetékes hatóság:

A Magyar Államkincstár Központja mint nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv (a kivételes nyugellátás megállapításával kapcsolatos ügyekhez értve a továbbtanuló árva árvaellátásának kivételes meghosszabbítását is).

 

 

Kivételes (méltányossági) nyugdíjemelés

 

Ki kérhet ilyen emelést?

Az a korhatárát betöltött öregségi nyugdíjas, vagy

- az a legfeljebb 50%-os egészségi állapotú özvegy, vagy

- az a fogyatékkal élő vagy tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegy,

- vagy az az árva,

akinek a nyugellátása és a rendszeres (szociális) pénzellátása együttes havi összege nem haladja meg a 85 ezer forintot. 

 

A méltányossági nyugdíjemelés összege

A nyugdíj, az  özvegyi nyugdíj, az árvaellátás méltányossági emelése legalább 2.850 Ft, legfeljebb 7.125 Ft lehet havonta.

Méltányossági emelést 3 évente egyszer lehet igényelni.

 

További részletek a méltányossági emelésről írt összefoglalómban.

 

Az igénylési nyomtatványt ide kattintva érheti el.

 

Illetékes hatóság:

Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye, telephelye szerint illetékes kormányhivatal jár el alapesetben.

Viszont a Magyar Államkincstár Központja nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként jár el a kivételes nyugellátás-emeléssel kapcsolatos ügyekben

a) hozzátartozói nyugellátás esetén, vagy

b) ha a kérelmet közvetlenül hozzá vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz nyújtották be.

 

 

Egyszeri segély

 

Ki kérhet egyszeri nyugdíjsegélyt?

Az a nyugellátásban részesülő ember, aki a létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe kerül, és a havi bevétele nem haladja meg

- a 75 ezer forintot, ha közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, vagy

- a 85 ezer forintot, ha egyedül él.

Katasztrófa, elemi csapás, közeli hozzátartozó halála vagy betegsége, illetve a kérelmező betegsége esetén előnyben kell részesíteni a kérelmet.

 

Az egyszeri segély összege

Az egyszeri segély összege legalább 15 ezer forint, legfeljebb 42.750 forint lehet. Kivételesen indokolt esetben az egyszeri segély maximum 85.500 forint is lehet.

Egyszeri segélyt évente egyszer lehet igényelni.

 

További részletek az egyszeri segélyről írt összefoglalómban.

 

Az igénylési nyomtatványt ide kattintva érheti el.

 

Illetékes hatóság:

Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye, telephelye szerint illetékes kormányhivatal jár el alapesetben.

Viszont a Magyar Államkincstár Központja nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként jár el az egyszeri segéllyel kapcsolatos ügyekben

a) hozzátartozói nyugellátás esetén,

vagy

b) rendkívül indokolt esetben, amikor a feltételek hiányában is engedélyezheti egyszeri segély méltányosságból történő kifizetését azzal, hogy az engedélyezett segély összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott - az évközi emelésekkel növelt - legkisebb összegének háromszorosát,

vagy

c) ha a kérelmet közvetlenül hozzá vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz nyújtották be.

 

Ha még nem tette meg, iratkozzon föl az INGYENES heti hírlevelemre, hogy mindenkor tisztában legyen a nyugellátásokat illető jogaival és lehetőségeivel!

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...