Mikor minősül szolgálati időnek a felsőfokú tanulmányok időtartama?

Mikor minősül szolgálati időnek a felsőfokú tanulmányok időtartama?

2021. 12. 20.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Az egyetemi, főiskolai tanulmányi éveket nem minden esetben lehet figyelembe venni a nyugdíjjogosultság elbírálása kapcsán. A Nők40-hez egyáltalán nem vehető figyelembe semmilyen felsőfokú tanulmányi időszak.

K Küldés K Nyomtatás

 

Ha kérdése van a nyugdíjemeléssel, a 13. havi nyugdíjjal vagy az egyéb nyugdíjnövelési lehetőségekkel kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA tegye föl a kérdését, és méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszolom. 

 

 

Mikor minősül szolgálati időnek a felsőfokú tanulmányok időtartama?

 

A nyugdíjtörvény szerint szolgálati időként kell figyelembe venni öregségi nyugdíj esetén az 1998. január 1-je előtt, míg hozzátartozói nyugellátás esetén időpontra tekintet nélkül a felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott - legfeljebb azonban a képesítés megszerzéséhez a tanulmányok folytatása idején szükséges - tanulmányok idejét. 

A felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott tanulmányok címén a tanulmányi időszak (tanulmányi év, tanulmányi félév) kezdetét magában foglaló hónap első napjától a végét magában foglaló hónap utolsó napjáig eltelt idő számít szolgálati időnek. A felsőfokú tanulmányok kezdő és befejező időpontja meghatározására a felsőoktatásról szóló törvénynek a hallgatói jogviszony keletkezésére és megszűnésére vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni. 

Az egyetemi tanulmányok idejébe - legfeljebb az e képesítés megszerzéséhez meghatározott idő tartamáig - az azt megelőzően elvégzett főiskolai tanulmányi időt is be kell számítani. Így kell eljárni akkor is, ha a felsőfokú tanulmányok folytatása alatt a hallgató egyik felsőoktatási intézményből más felsőoktatási intézménybe átiratkozik úgy, hogy a korábbi tanulmányi időt vagy annak egy részét a felsőoktatási intézmény beszámítja. 

Ciklusokra bontott, osztott képzés esetén a képesítés megszerzéséhez szükséges tanulmányok idejébe mind az alapképzés, mind a mesterképzés ideje beleszámít. 

Szolgálati időként kell figyelembe venni a két egymást követő tanulmányi időszak közötti tanulmányi szünet idejét is. 

Több képesítés megszerzésére irányuló tanulmányok folytatása esetén legfeljebb az egyik képesítés megszerzéséhez szükséges idő vehető figyelembe.

A külföldi felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott tanulmányok ideje szolgálati időként akkor vehető figyelembe, ha a külföldi állam joga szerint kiállított bizonyítvány és oklevél Magyarországon a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el, illetőleg a külföldi résztanulmányok idejét a hazai felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott tanulmányi időbe beszámították. 

A külföldi felsőoktatási intézményben nappali képzésben (nappali tagozaton) folytatott tanulmányi időt az elismerés, illetőleg beszámítás igazolása nélkül is figyelembe kell venni, ha a hallgató  magyar ösztöndíjasként vagy az illetékes magyar hatóság engedélyével államközi egyezmény alapján külföldi alapítványból, nemzetközi szervezet által biztosított keretből, külföldi szervnél - magánkezdeményezésre - pályázat elnyerésével vagy meghívás alapján ösztöndíjban részesült, és így végezte tanulmányait. 

A külföldi felsőoktatási intézményben nappali tagozaton folytatott tanulmányok idejéből legfeljebb a képesítés megszerzéséhez - a tanulmányok folytatása idején - külföldön meghatározott szükséges időtartamot lehet figyelembe venni.

Ennek kapcsán hosszadalmas egyeztetési gondok is adódhatnak, például annál a kedves házaspárnál, akik ügyéről a 24.hu ebben a cikkében tudósított, s amelyben sikeresen segítettem az érintetteknek.

A fentiek alapján a felsőfokú tanulmányok e rendelkezésekben meghatározott időtartama

- a korbetöltött öregségi nyugdíj szempontjából, továbbá a nyugdíj összegének kiszámítása során  automatikusan szolgálati időnek minősül az 1997. december 31-éig terjedő időtartamban, viszont

- 1998. január 1-jétől csak akkor szolgálati idő, ha a hallgató megállapodást köt - az öregségi nyugdíjkorhatára betöltéséig bármikor - a társadalombiztosítási hatósággal erre az időtartamra, mégpedig a megállapodás napján érvényes mininálbér 22%-ával megegyező mértékű nyugdíjjárulék megfizetésével, azonban

- a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe semmilyen felsőfokú tanulmányi időtartam sem számítható be, még akkor sem, ha megállapodást kötöttek erre az időszakra; viszont a nők kedvezményes nyugdíja összegének számítása során már beszámítanak a fentiekben részletezett tanulmányi időtartamok is. Egyszerű példával szemléltetve: ha egy mérnökasszony nyugdíjba megy a Nők40 révén, akkor a kedvezményes nyugdíjra jogosító időbe nem számítható be az 5 év műegyetem, de ha enélkül is megszeri a 40 évi jogosító időt, vagyis igényelheti a kedvezményes nyugdíját, akkor a nyugdíja összegének kiszámításához már figyelembe veszik ezt az 5 évet is.

A hozzátartozói nyugellátások (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj) szempontjából a felsőfokú tanulmányok időtartama minden esetben szolgálati időnek minősül.


Ezt az összefoglalómat részletesen ismerteti a Napi.hu portál.

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...