Hogyan számítanak be az egyetemi évek a szolgálati időbe?

Hogyan számítanak be az egyetemi évek a szolgálati időbe?

2019. 03. 06.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

A felsőoktatásban töltött idő 1998 óta csak megállapodás révén számítható be a szolgálati időbe az öregségi nyugdíj esetében. A részletek ismerete minden felsőfokú végzettségű vagy éppen most egyetemista, főiskolás olvasóm számára elengedhetetlen lehet.

K Küldés K Nyomtatás

 

 

Iratkozzon föl a NyugdíjGuru News INGYENES heti hírlevelére, hogy ne maradjon le a meglévő vagy a jövőbeni nyugdíját érintő semmilyen fejleményről!

 

 

Felsőfokú tanulmányok időtartamának szolgálati időként történő beszámítása

 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 

41. §-a

a következő rendelkezéseket tartalmazza a felsőfokú tanulmányok időtartamának szolgálati időként történő beszámítása tekintetében:

 

(1) Szolgálati időként kell figyelembe venni,

a) öregségi nyugdíj esetén az 1998. január 1-je előtt,

b) hozzátartozói nyugellátás esetén időpontra tekintet nélkül

a felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott - legfeljebb azonban a képesítés megszerzéséhez a tanulmányok folytatása idején szükséges - tanulmányok idejét.

(2) A felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott tanulmányok címén a tanulmányi időszak (tanulmányi év, tanulmányi félév) kezdetét magában foglaló hónap első napjától a végét magában foglaló hónap utolsó napjáig eltelt idő számít szolgálati időnek.

(3) Szolgálati időként kell figyelembe venni a két egymást követő tanulmányi időszak közötti tanulmányi szünet idejét is.

(4) Több képesítés megszerzésére irányuló tanulmányok folytatása esetén legfeljebb az egyik képesítés megszerzéséhez szükséges idő vehető figyelembe.

(5) A külföldi felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott tanulmányok ideje szolgálati időként akkor vehető figyelembe, ha a külföldi állam joga szerint kiállított bizonyítvány és oklevél Magyarországon a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el az illetékes hatóság szakvéleménye alapján, illetőleg a külföldi résztanulmányok idejét a hazai felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott tanulmányi időbe beszámították.

 

Öregségi nyugdíj

 

A fentiek alapján a felsőfokú tanulmányok e rendelkezésekben meghatározott időtartama az öregségi nyugdíj szempontjából

- automatikusan szolgálati időnek minősül az 1997. december 31-éig terjedő időtartamban,

- 1998. január 1-jétől viszont csak akkor szolgálati idő, ha a hallgató megállapodást köt (az öregségi nyugdíjkorhatára betöltéséig bármikor) a társadalombiztosítási hatósággal erre az időtartamra a megállapodás napján érvényes mininálbér 24%-ával megegyező mértékű nyugdíjjárulék megfizetésével. (A mérték idén vált a korábbi horribilis 34%-ról a kicsit kedvezőbb, de az általános 10%-os nyugdíjjárulék mértékéhez képest még mindig majdnem két és félszeres 24% mértékűre…)

 

Megállapodás az 1998. január 1-jét követően folytatott felsőfokú tanulmányok időtartamának szolgálati időként történő beszámítása érdekében

 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.)

34.§ (5) bekezdés a) pontja alapján 

szolgálati idő szerzése érdekében megállapodást köthet a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér alapulvételével számított 24 százalék nyugdíjjárulék fizetésével az a nagykorú személy, aki felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányoknak (ideértve a doktorandusz-képzést is) a Tny. 41. §-a szerint figyelembe vehető idejét kívánja szolgálati időként elismertetni.

 

Hozzátartozói nyugellátások (özvegyi nyugdíj, árvaellátás)

 

Az özvegyi nyugdíj/árvaellátás szempontjából a felsőfokú tanulmányok időtartama minden esetben szolgálati időnek minősül.

 

Nők kedvezményes nyugdíja

 

Más a helyzet a nők kedvezményes nyugdíja esetében.

A nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe semmilyen tanulmányi időtartam nem számítható be, így a felsőfokú tanulmányok időtartama sem.

A jogosító időbe a megállapodással szerzett szolgálati idő sem számítható be. 

Az az időszak, amely alatt egy hölgy fizetés nélküli szabadságon volt és egyidejűleg ösztöndíjasként felsőfokú nappali tanulmányokat folytatott, a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító időként szintén nem ismerhető el.

A nők kedvezményes nyugdíjára való jogosultság megszerzése esetén a nyugdíj összegének számításához már beszámítható a felsőfokú tanulmányok időtartama, ha az egyébként szolgálati időnek minősül.

Vagyis az érintett felsőfokú tanulmányi időszakok

- az öregségi nyugdíj összegének megállapításához a szolgálati időbe felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányi időként beszámítást nyerhetnek az öregségi nyugdíj számítására vonatkozó szabályok szerint,

- csak a nők kedvezményes nyugdíjára való jogosultság megszerzése szempontjából nem minősülnek jogosító időnek.

Az összefoglaló frissítésének  időpontja: 2019. március 7.

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...