BRÉKING! Megjelent az idei valorizációs rendelet

BRÉKING! Megjelent az idei valorizációs rendelet

2021. 03. 25.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Megjelent a 2021. évi nyugdíjmegállapítás során alkalmazandó valorizációs szorzókról szóló kormányrendelet.

K Küldés K Nyomtatás

 

 

Ha személyes kérdése van a nyugdíjszámítással, a nyugdíj összegének lehetséges növelésével, a nyugdíjigénylés optimális időzítésével kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA teheti azt föl, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 

Bréking! Megjelent az új valorizációs rendelet

 

Ahogyan korábban már jeleztem, az idei nyugdíjmegállapítás esetén alkalmazandó valorizációs szorzók

9,7 százalékkal nőttek a tavalyi szorzókhoz képest.


Megjelent a Kormány 141/2021. (III. 24.) Korm. rendelete a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (TnyR.) módosításáról, amely meghatározza a keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámokat a 2021. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetén. A rendelet 2021. március 27-én lép hatályba.

A valorizációs szorzószámok megjelenése minden idei nyugdíjba vonuló számára nagy jelentőségű esemény, különösen azok várták nagyon, akik 2021. január 1. után nyújtották be a nyugdíjigénylésüket. 

Idén ez 

- a 64 év 183 napos korhatárukat 2021. első felében betöltő, 1956. második félévében született személyeket, valamint 

- a nők kedvezményes nyugdíjának feltételeit idén teljesítő hölgyeket, illetve 

- a 2020-ban vagy korábban a korhatárukat már betöltött vagy a nők kedvezményes nyugdíjának feltételeit már teljesítő, de a nyugdíjigénylést idénre halasztó  személyeket érinti.

A nyugdíjtörvény szerint nem csak a nyugdíj számítása, hanem a nyugdíjmegállapítás határidejének alakulása miatt is fontos a valorizációs szorzók közzététele. 

A Tny. 72. § (2) bekezdése szerint ugyanis a nyugdíjmegállapításra nyitva álló ügyintézési határidő a tárgyév április 15-én jár le, ha 

- az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be, vagy 

- a hozzátartozói nyugellátás megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be, és a hozzátartozói nyugellátás megállapításához a valorizációs szorzószámokat alkalmazni kell, és

- az általános ügyintézési határidő tárgyév április 15-ét megelőzően telik le.

Aki tehát januárban vagy februárban adta be a nyugdíjigénylését, annak a végleges nyugdíját csak április 15. után állapítják majd meg, addig nyugdíjelőleget folyósíthatnak a számára.


A valorizáció lényege, hogy az életpálya során a korábbi években szerzett, nettósított éves kereseteket az adott évre vonatkozó valorizációs szorzóval meg kell szorozni, így kell azokat a nyugdíjba vonulás évét megelőző év átlagkereseti szintjéhez igazítani (TnyR. 15.§ (6) bekezdés).

A valorizációs szorzók az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedését tükrözik.

2021-ben történő nyugdíjmegállapítás esetén a valorizálás a 2019-ben és előtte elért keresetekre vonatkozik, amelyeket a 2020-as kereseti szinthez kell igazítani.

Ennek során a 2019-es és korábbi naptári évekre (minden évre külön-külön) meghatározott, az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedéséhez igazodó valorizációs szorzóval meg kell szorozni az adott naptári év bérezett napjaira számított nettósított keresetet, így igazítva a különböző naptári évek számított nettó kereseteit a 2020-as év nettó nemzetgazdasági átlagkereseti szintjéhez.

A valorizáció jelentőségét a nyugdíj összegének 2021. évi megállapítási lépéseiről írt összefoglalóm világítja meg.


A valorizácós szorzószámok minden évben a nettó nemzetgazdasági átlagbér előző évi növekedését tükrözik. Miután a nyugdíjba vonulás évét megelőző év kereseti szintjéhez kell igazítani a korábbi évek kereseteit, az utóbbi néhány évben különösen fölerősödött az a jelenség, hogy a nyugdíjba vonulás évének meghatározó jelentősége van a nyugdíj összegének alakításában: minél későbbi évben igényli a nyugdíját a jogosult, annál jobban járhat, még nagyon hasonló életpályák esetén is. 

Ez nem csak a korbetöltött öregségi nyugdíjra, hanem a nők kedvezményes nyugdíjára is vonatkozik, hiszen a kedvezményes nyugdíj összegét ugyanolyan szabályok szerint számítják, mint a "rendes" öregségi nyugdíj összegét.

A nyugdíjtörvény szerint a nyugdíj összege az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegétől függ.

Azt nem említi a törvény, hogy a nyugdíj összege drámai mértékben függ attól is, hogy valaki melyik évben igényli a nyugdíját

Pedig Magyarországon hasonló életpályák, hasonló szolgálati időtartamok, hasonló keresetek mellett is nagy mértékben eltérő összegű nyugdíjakat állapíthatnak meg a nyugdíjigénylés évétől függően.

A világ modern nyugdíjrendszereiben jellemzően egyáltalán nincs hangsúlyos szerepe annak, hogy melyik évben igényli a jogosult nyugdíját, hiszen teljes mértékben igazságtalan, ha a nyugdíjba vonulás időpontja a nyugdíj összegét leginkább meghatározó tényezők egyikévé válik. 

Két személynek nagyon hasonló életpályával (azonos hosszúságú szolgálati idővel, azonos összegben figyelembe vehető átlagkeresettel) közel azonos értékű nyugdíjat kellene megállapítani, Magyarországon azonban megdöbbentő mértékben különböző nyugdíjakat kaphatnak az érintettek attól függően, hogy melyikük melyik évben ment nyugdíjba. 

A 2010-es évek derekától minél későbbi évben igényli valaki a nyugdíját, annál nagyobb összegű nyugdíjat kaphat. Akár 50-60 százalékos eltérést is okozhat, ha valaki hasonló karrierív után öt-hat évvel ezelőtt igényelte, vagy mostanában igényli a nyugdíját.

Ennek tehát az az egyetlen oka, hogy a nyugdíjszámítás során a korábbi évek keresetét a nyugdíjbavonulás évét megelőző év átlagos nettó kereseti szintjéhez kell emelni, s miután az utóbbi években nagyon meglódult a nemzetgazdasági átlagbér növekedése, a valorizációs mértékek is megugrottak.

Mindenesetre az idei év nyugdíjigénylői a valorizáció eddigi legnagyobb haszonélvezői lesznek.

 

Ha személyes kérdése van a nyugdíjszámítással, a nyugdíj összegének lehetséges növelésével, a nyugdíjigénylés optimális időzítésével kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA teheti azt föl, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 

Valorizációs szorzók összehasonlító táblázata (kivonat)
K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...