A nyugdíjkorhatár betöltésével 2018-ban nyugdíjba készülők figyelmébe!

A nyugdíjkorhatár betöltésével 2018-ban nyugdíjba készülők figyelmébe!

A nyugdíjkorhatárukat idén betöltő és a nyugdíjukat igényelni kívánó kedves Olvasóim szíves figyelmébe!

K Küldés K Nyomtatás

 

Változatlanul sok kérdést kapok az idén nyugdíjba készülő, 1954 második felében született kedves olvasóimtól.

Nekik különösen fontos tudniuk, hogy az öregségi nyugdíjra való jogosultságnak három előfeltétele van:

1) a korhatár betöltése (a korbetöltött öregségi nyugdíjhoz idén a 63 év 183 napos korhatár betöltése szükséges, kivételt kizárólag azok a hölgyek élveznek, akik életkorukra tekintet nélkül megszerzik a 40 évi jogosultsági időt a nők kedvezményes nyugdíjához), emellett

2) a megfelelő szolgálati idő megszerzése, valamint

3) a biztosítással járó jogviszony megszüntetése.

A teljes nyugdíjhoz legalább 20 év szolgálati időt kell szerezni. Az ilyen nyugdíj összege főszabályként nem lehet kevesebb, mint az öregségi nyugdíjminimum. A résznyugdíjhoz elegendő 15 év szolgálati idő is, e nyugdíjnak viszont nincs minimális összege. A nők kedvezményes nyugdíjához legalább 40 évi jogosultsági idő kell (amiből főszabályként legfeljebb 8 év lehet a gyermeknevelésre tekintettel kapott ellátások folyósítási idejével szerzett szolgálati idő, vagyis legalább 32 évet munkával szerzett szolgálati időnek kell kitennie).

A korhatár betöltése és a szükséges szolgálati idő megszerzése melletti harmadik előfeltétel, hogy a munkaviszonyt a nyugdíjmegállapítás napja előtti napra meg kell szüntetni. Egyéni és társas vállalkozó esetében nincs szükség a vállalkozás megszüntetésére, mivel ők a nyugdíjazás időpontjától kezdődően  automatikusan kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozónak minősülnek.

A nyugdíjigényt legkorábban az összes feltétel teljesülésének várható napja előtt egy hónappal lehet benyújtani - de nem érdemes. A nyugdíjigényt csak akkor célszerű benyújtani, ha a nyugdíj minden feltétele teljesült, így a biztosítási jogviszony megszűnését is igazolni tudja az igénylő. 

Természetesen a nyugdíjbiztosítási adategyeztetést - a szolgálati idő és az 1988 óta elért keresetek tisztázását - célszerű jóval korábban elkezdeni (az 1954-ben született személyekkel nem indít hivatalból adategyeztetést a nyugdíjhatóság, ezért ők kérhetik a nyugdíjbiztosítási hatósági adategyeztetést, ha ez még nem történt meg).

Vagyis a nyugdíjkorhatár betöltése (vagy hölgyek esetében a 40 évi jogosultsági idő megszerzése) közeledtével a teendők a következők:

1) nyugdíjbiztosítási adategyeztetés (célszerű megtenni, de nem kötelező),

2) a keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszony megszüntetése a nyugdíj kezdőnapját megelőző napra. Az erre irányuló eljárást a felmondási/felmentési idők függvényében a korhatár betöltése előtt 6-8 hónappal érdemes elkezdeni,

3) a nyugdíjigény benyújtása.

 

Iratkozzon föl az INGYENES heti hírlevelemre, ha időben akar értesülni a nyugellátásokat érintő fejleményekről!

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...