Ki igényelheti 2020-ban az öregségi nyugdíját?

Ki igényelheti 2020-ban az öregségi nyugdíját?

2019. 12. 21.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Kik adhatják be jövőre a nyugdíjigényüket? Nő-e a nyugdíjkorhatár? Jövőre is igényelhető lesz-e a nők kedvezményes nyugdíja? Melyek az öregségi nyugdíj igénylésének feltételei?

K Küldés K Nyomtatás

 

Ha Önnek személyes kérdése van a jövőbeni vagy a már meglévő nyugdíjával kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA teheti azt föl, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 

 

Ki igényelheti 2020-ban a nyugdíját?

 

1. Korbetöltött öregségi nyugdíj igénylése a 2020-ban betöltött, fél évvel megemelkedett nyugdíjkorhatár alapján

Jövőre a 64 év 183 napos nyugdíjkorhatáruk betöltésével az 1956. első félévében született "nagy generációs" Ratkó-évjárat még nem nyugdíjas tagjai igényelhetik az öregségi nyugdíjukat. 

Az 1956. második félévében születettek csak 2021-ben igényelhetik majd a korbetöltött öregségi nyugdíjukat, hiszen csak 2021. első félévében fogják betölteni a 64 és fél éves nyugdíjkorhatárukat.

 

2. Korbetöltött öregségi nyugdíj igénylése a 2020-ig már betöltött nyugdíjkorhatár alapján

Természetesen azok, akik ennél idősebbek, de még nem igényelték az öregségi nyugdíjukat, noha a feltételeit már megszerezték, jövőre is bármikor kérhetik a nyugdíjuk megállapítását.

Szintén kérhetik azok a hölgyek is a nők kedvezményes nyugdíja megállapítását, akik ennek feltételeit már korábban teljesítették.

 

3. Nők kedvezményes nyugdíjának igénylése 2020-ban

Hivatalosan is megnyugodhatnak azok a hölgyek, akik jövőre, 2020-ban teljesítik a nők kedvezményes nyugdíjának alapfeltételeit (a legalább 40 évi jogosító idő megszerzését, és azon belül  főszabályként a legalább 32 évi munkával szerzett szolgálati idő feltételének teljesítését), mert a jogosító időre vonatkozó követelmény nem szigorodott. 

Annak ellenére sem, hogy 2020-ban már 64 év 183 napra emelkedik a nyugdíjkorhatár, így majdnem minden hölgy - a felsőfokú végzettséget szerzett hölgyek többsége is - igényelheti ezt a kedvezményes nyugellátást, mert esélyük van a jövőre 64 és fél éves nyugdíjkorhatáruk betöltése előtt megszerezni a 40 évet.

Sőt, a gyermekneveléssel szerezhető szolgálati időtartamok köre újabb ellátás folyósítási idejével bővült: a nyugdíjtörvény 2020. január 1-jétől hatályos 18.§ (2b) bekezdése szerint jogosultsági időnek minősül az eddig ismert időtartamokon - a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel, vagy ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati időn túl - az örökbefogadói díjban részesülés tartama is.

A nők kedvezményes nyugdíjáról további fontos információkat olvashat ebben az összefoglalómban.

 

4. Nem kell megszüntetni a nyugdíjigényléshez jövőre sem a biztosítási jogviszonyt

Különösen fontos tudnivaló a nyugdíjukat igénylők számára, hogy az öregségi nyugdíjra való jogosultságnak 2020-ban is csak két előfeltétele van:

1) a korhatár betöltése (jövőre 64 év 183 nap, kivételt kizárólag azok a hölgyek élveznek, akik életkorukra tekintet nélkül 2020-ban szerzik meg a 40 évi jogosultsági időt a nők kedvezményes nyugdíjához), emellett 

2) a megfelelő szolgálati idő (résznyugdíjhoz legalább 15 év, teljes nyugdíjhoz legalább 20 év, a nők kedvezményes nyugdíjához legalább 40 jogosító év) megszerzése.

2018. július 26-ától a nyugdíjigénylésnek már nem feltétele a biztosítási jogviszony megszüntetése, vagyis nem kell a  munkavégzésre irányuló jogviszonyokat megszüntetni jövőre sem a nyugdíjigényléshez.

Ez a versenyszférában tökéletesen igaz, a közszférában azonban 2020-ban sem lesz együtt fölvehető a nyugdíj és az illetmény, így a gyakorlatban a közalkalmazottak, köztisztviselők, kormánytisztviselők és hasonló közszolgálati jogviszonyban dolgozók a nyugdíjtörvényi változások ellenére is csak akkor igényelhetik 2020-ban a nyugdíjukat, ha a közszférás jogviszonyukat előzetesen megszüntették.

A nők kedvezményes nyugdíja esetében hasonló a helyzet: a versenyszférában nem kell megszüntetniük a munkavégzésre irányuló jogviszonyaikat (pl. munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozói jogviszony), ha igénylik a kedvezményes nyugdíjukat, a közszférában azonban a nők kedvezményes nyugdíját igénylő hölgyek közalkalmazotti és hasonló jogviszonyait munkáltatói felmentéssel meg kell szüntetni. (Természetesen a közszférában dolgozó hölgyeknek sem kötelező a kedvezményes nyugdíj igénylése, így azt a nyugdíjkorhatáruk betöltéséig terjedő időszakban bármeddig halaszthatják, de tudniuk kell, hogy a munkáltatójukat csak akkor kötelezi a jogviszonyuk szerint alkalmazandó törvény a munkáltatói felmentésre, ha a nők kedvezményes nyugdíja feltételei legkésőbb a felmentési idejük utolsó napján teljesülnek.) 

A szolgálati idő számításba vétele során természetesen a más EU/EGK-tagállamban, Svájcban vagy olyan további államban szerzett szolgálati időket is figyelembe kell venni, amellyel Magyarországnak van kétoldalú szociális biztonsági egyezménye.

 

5. A nyugdíjigény benyújtásának időpontja

A nyugdíjigényt legkorábban a feltételek teljesülésének várható napja előtt egy hónappal lehet benyújtani, de a nyugdíjmegállapító hatóságok csak a feltételek teljesülésének napjától foglalkoznak érdemben a nyugdíjigényléssel.

Az 1956-ban született személyekkel a hivatalból indult nyugdíjbiztosítási adategyeztetésnek 2018 végéig elvileg le kellett zárulnia, így a nyugdíjigények elbírálása 2020-ban feltehetően felgyorsul.

Az elbírálásra nyitvaálló általános ügyintézési határidőt felülírja a TB nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 72.§ (2) bekezdése, amely szerint az ügyintézési határidő a tárgyév április 15-én jár le, ha az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be, és az általános ügyintézési határidő tárgyév április 15-ét megelőzően telik le. 

Ez azonban az 1956. első félévében született, korbetöltött öregségi nyugdíjat igénylőket nem érinti, hiszen ők eleve csak 2020. második félévében adhatják be a nyugdíjigényüket.

Azokra a személyekre viszont vonatkozik ez a szabály, akik korábban teljesítették a nyugdíj feltételeit, csak 2020. január 1-jét követő kezdőnappal kívánják azt igényelni.


Ha Önnek személyes kérdése van a jövőbeni vagy a már meglévő nyugdíjával kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA teheti azt föl, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...