Ki igényelheti 2017-ben az öregségi nyugdíját?

Ki igényelheti 2017-ben az öregségi nyugdíját?

2017. 05. 21.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

2017. második felében igényelheti a nyugdíját az az 1954. első felében született személy, aki addig megszerzi az előírt minimális szolgálati időt. Egész évben igényelheti a nyugdíját az a hölgy, aki idén teljesíti a kedvezményes nyugdíj feltételeit.

K Küldés K Nyomtatás
Iratkozzon föl az INGYENES heti hírlevelemre, hogy mindig időben értesüljön az Ön leendő vagy meglévő nyugellátását érintő fejleményekről!  

 

Kik mehetnek 2017-ben nyugdíjba?

2017-ben az 1954. január 1. és június 30. között született személyek töltik be a 63 év 183 napos nyugdíjkorhatárukat, így ők az előírt életkor betöltésével igényelhetik az öregségi nyugdíjukat, 2017. július 1. és december 31. között. (Az 1954. második felében született személyek csak 2018. első félévében töltik majd be a 63 év 183 napos nyugdíjkorhatárukat, így ők idén még nem, csak 2018-ban igényelhetik a nyugdíjukat.)

Az életkor betöltésén kívül további feltétel, hogy legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezzenek (a teljes nyugdíjhoz), vagy ha nincs meg a 20 évük, akkor legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezzenek (az úgynevezett résznyugdíjhoz).

Emellett 2017-ben az év során bármikor igényelheti az öregségi nyugdíjat az a hölgy, aki teljesíti a nők kedvezményes nyugdíjának – 2017-ben is változatlan – feltételeit, vagyis megszerzi a 40 évi jogosultsági időt és azon belül főszabályként a legalább 32 évi munkával szerzett szolgálati időt.

Mind a korbetöltött, mind a kedvezményes nyugdíj közös feltétele, hogy a nyugdíjigénylő azon a napon, amelytől a nyugdíját megállapítják, nem állhat semmilyen munkavégzésre irányuló (biztosítással járó) jogviszonyban.

 

Mit kell tennie annak, aki korbetöltött öregségi nyugdíjat kíván idén igényelni?

Először is tisztáznia kell, hogy a korhatár betöltése napján (amelyre az 1954. első felében született személy esetében 2017. második felében kerül majd sor) fennállnak-e az öregségi nyugdíj előfeltételei: azaz a korhatára betöltése mellett megszerezte-e a szükséges szolgálati időt, illetve megszüntette-e a TB biztosítási jogviszonyát.

Az öregségi nyugdíjra való jogosultságnak hármas előfeltétel-rendszere van:

- a korhatár betöltése,

- a megfelelő szolgálati idő megszerzése, valamint

- a biztosítással járó jogviszony megszüntetése.

 

Teljes nyugdíj

Az öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, legalább 20 év szolgálati időt szerzett és biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön nem áll.

A teljes nyugdíj összege főszabályként nem lehet kevesebb, mint a mindenkori nyugdíjminimum (az öregségi nyugdíj minimális összege, ami immáron sokadik éve, így 2017-ben is változatlanul havi 28.500 Ft).

 

Résznyugdíj

Öregségi résznyugdíjra az jogosult, aki húsz év szolgálati idővel nem rendelkezik, de legalább tizenöt év szolgálati időt szerzett, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön nem áll.

A résznyugdíj összege alacsonyabb is lehet, mint a mindenkori nyugdíjminimum.

 

A korhatár betöltése és a szükséges szolgálati idő megszerzése mellett a harmadik előfeltétel:

Az igénylő azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes vagy résznyugdíjat megállapítják, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a Tbj.) 5. § (1) bekezdés a)–b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban:

- sem Magyarországon,

- sem – a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó személy esetében – EU/EGT-államban, ideértve Svájcot is

- sem – a szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény hatálya alá tartozó személy (ha az egyezmény eltérően nem rendelkezik) – a szerződő államban nem állhat.

A Tbj. 5. § (1) bekezdésének e) és g) pontja szerinti egyéni és társas vállalkozó esetében nincs szükség a biztosítással járó jogviszony megszüntetésére, mivel az érintett személyi kör biztosítási jogviszonya a nyugdíjazás időpontjától kezdődően – a törvény erejénél fogva – automatikusan átalakul kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozói jogviszonnyá.

Vagyis kizárólag az egyéni és a társas vállalkozó nem köteles a vállalkozási tevékenységének a megszüntetésére, minden más esetben meg kell szüntetni a keresőtevékenységet (munkaviszonyt, közalkalmazotti viszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokat). A munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony és egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyok megszüntetésére időben fel kell készülni!

 

Mikor nyújtható be legkorábban a nyugdíjigény?

Az öregségi nyugdíj attól a naptól állapítható meg, amelytől valamennyi jogosultsági feltétel teljesült.

A nyugdíjigényt legkorábban e nap előtt egy hónappal lehet benyújtani.

 

 

Mit kell tenni már most annak, aki idén nyugdíjat kíván igényelni?

A nyugdíjbiztosítási adategyeztetést - a megszerzett és elismert szolgálati idő, továbbá az 1988 óta elért, nyugdíjalapot képező keresetek tisztázását - célszerű haladéktalanul elkezdeni annak, aki nem rendelkezik e tekintetben friss nyugdíjbiztosítási határozattal.

Az adategyeztetést  az 1955-59 között született évjáratokkal hivatalból megkezdte az ONYF, a korábban vagy később születettek pedig bármikor kérhetik az adategyeztetést. Az 1954-ben született személynek tehát kérnie célszerű az adategyeztetést, ha ezt még nem tette meg! (Természetesen ilyen kérés hiányában is beadható majd a nyugdíjigény, de jelentősen meggyorsítja a nyugdíjmegállapítás folyamatát, ha nem akkor kell az adategyeztetést elvégezni.)

 

A saját kérésre történő nyugdíjbiztosítási adategyeztetés lehetséges módjai:

 

1.  elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül. Ennek mikéntjéről szól a következő összefoglalóm:

http://www.drfarkasandras.hu/elveszett-paradicsom/hogyan-egyeztessunk-szolgalati-idot

 

 

2.  hatósági bizonyítvány kérése révén:

Ezen a nyomtatványon kérhet hatósági bizonyítványt:

http://www.onyf.hu/m/pdf/nyomtatvany/Krelem%20-%20hatsgi%20bizonytvny%20kiadsra.pdf

 

Ha külföldön is szerzett szolgálati időt, akkor ezen a nyomtatványon kell kérnie a hatósági bizonyítványt:

https://www.onyf.hu/m/2015/Nyilvantartas/hatsgi%20bizonytvny%20nemzetkzi%202015.pdf

 

A mellékelt részletes összefoglalómban  megtalálják a nyugdíj előfeltételeiről, az adategyeztetésről, a szolgálati idő igazolásáról, a nyugdíjigény benyújtásáról szóló összes szükséges információt a szükséges nyomtatványok elérhetőségével együtt (a szabályok a jelen állapot szerint idén is változatlanok):

https://www.nyugdijguru.hu/elveszett-paradicsom/az-oregsegi-nyugdij-megallapitasarol-2015-ben

 

Vagyis a nyugdíjkorhatár közeledtével a teendők időrendben összefoglalva a következők:

 

1) nyugdíjbiztosítási adategyeztetés (legalább fél évvel a korhatár betöltése előtt célszerű megtenni, ha külföldön szerzett jogviszonyról is szó lehet, akkor pedig még korábban),

2) a biztosítással járó jogviszony megszüntetése a nyugdíj kezdőnapját megelőző napra. Az erre irányuló eljárást a felmondási/felmentési idők függvényében a korhatár betöltése előtt 6-8 hónappal érdemes elkezdeni, ha számíthatunk arra, hogy a munkáltatónk hajlandó lesz munkáltatói felmondással/felmentéssel, vagy ezek hiányában legalább közös megegyezéssel megszüntetni a jogviszonyunkat,

3) a nyugdíjigény benyújtása (1 hónappal a korhatár betöltésének napja előtt).

 

Mit kell tennie annak a hölgynek,

aki a nők kedvezményes öregségi nyugdíjat kívánja 2017-ben igényelni?

 

Az a hölgy, aki idén teljesíti a nők kedvezményes nyugdíjának feltételeit, a következő összefoglalóimból tájékozódhat a teendőiről:

https://www.nyugdijguru.hu/elveszett-paradicsom/a-nok-kedvezmenyes-nyugdija-2015-ben

 

Őszintén remélem, hogy segítettem tisztázni a 2017-ben nyugdíjba vonulók teendőit... Ha Ön egyetért, kérem, ossza meg minden 1954-ben született ismerősével is ezt az összefoglalót! És természetesen azon hölgyismerőseivel is, akikről tudja, hogy jövőre tervezik a nők kedvezményes nyugdíjának igénylését!

Ha még nem tette meg, iratkozzon föl az INGYENES heti hírlevelemre - hogy ne maradjon le semmiről, ami érintheti az Ön meglévő vagy jövőbeni nyugdíjának alakulását!

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...