Hogyan változnak a munkavégzés feltételei a nyugdíjkorhatár betöltésével 2020-ban?

Hogyan változnak a munkavégzés feltételei a nyugdíjkorhatár betöltésével 2020-ban?

2020. 02. 18.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

A nyugdíjkorhatár betöltésével megállapított öregségi nyugdíj esetén jelentősen és kedvezően megváltoznak a nyugdíj mellett végezhető munka feltételei is.

K Küldés K Nyomtatás

 

Ha Önnek személyes kérdése van a nyugdíjjal vagy a mellette végezhető munkával kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA teheti föl a kérdését, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 


 

A nyugdíjkorhatár betöltésével hogyan változnak a nyugdíj melletti munkavégzés feltételei 2020-ban?


A nyugdíjkorhatár betöltésével megállapított öregségi nyugdíj esetén megváltoznak a nyugdíj mellett végezhető munka feltételei is. 

Öregségi nyugdíj mellett végzett keresőtevékenység a versenyszférában 

A saját jogú öregségi nyugdíj mellett a versenyszférában folytatott keresőtevékenységnek semmilyen jogviszonyban semmilyen korlátozása nincs. 

Munkaviszonyban

A saját jogú öregségi nyugdíj mellett a Munka Tövénykönyve szerint szabályozott munkaviszonyban dolgozó nyugdíjas keresete járulékmentes (csak a 15% személyi jövedelemadót kell megfizetni a kereset után), a munkáltatója pedig mentesül a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás fizetése alól. 

Emiatt a munkabér alapján 2019. január 1. óta már nem jár a nyugdíjnövelés, hiszen nem kell a bér után nyugdíjjárulékot fizetni. 

Ez  vonatkozik a nők kedvezményes nyugdíja melletti munkaviszonyban történő munkavégzésre is.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban

Ha a nyugdíjas nem munkaviszonyban, hanem más (pl. vállalkozói, megbízási) jogviszonyban dolgozik, akkor 2020. június 30-áig a jelenleg hatályos szabályok szerint fizeti az előírt járulékokat a nyugdíj mellett szerzett, járulékalapot képező jövedelme alapján, és ennek alapján 2021-ben még részesülhet a kereset alapján hivatalból megállapítandó nyugdíjnövelésben (az éves nyugdíjjárulék-alap 1/2400-ad részével megegyező összegben).

Természetesen ha nincs nyugdíjjárulék-alapot képező rész a nyugdíjas jövedelmében - például kiegészítő tevékenységet folytató, és ennek következtében nem főállású kisadózó, aki 25 ezer forint tételes adót fizet, és nem biztosított e minőségében a társadalombiztosítás rendszerében -, akkor nem jár nyugdíjnövelés a 2020. június 30-áig végzett tevékenységgel szerzett jövedelem alapján sem.

2020. július 1-jével azonban az öregségi nyugdíj mellett bármilyen jogviszonyban szerzett kereset járulékmentessé válik, így a második félévtől már nem jár nyugdíjnövelés semmilyen jövedelem alapján.

 

Nők kedvezményes nyugdíja mellett végzett keresőtevékenység a versenyszférában

Munkaviszonyban

Miután a nők kedvezményes nyugdíja - amely saját jogú teljes öregségi nyugdíj - mellett a Munka Törvénykönyve szerint szabályozott munkaviszonyban 2019. január 1-je óta korlátozás nélkül lehet dolgozni, az éves keretösszeg (a minimálbér 18-szorosáig terjedő összegkorlát) jelentősége megszűnt a kedvezményes nyugdíj mellett munkaviszonyban dolgozó hölgyek számára, miután a keresetüket azóta semmilyen járulék nem terheli, kizárólag a 15%-os személyi jövedelemadót kell megfizetniük.

Ennek következtében az ilyen keresetet már tavaly sem kellett beszámítani az éves keretösszegbe. Hasonló módon a közérdekű nyugdíjas szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tagként a kedvezményes nyugdíjban részesülő hölgy szövetkezeti díjazását sem kellett beszámítani az éves összeghatárba.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

Más jogviszonyokban (például vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban) folytatott keresőtevékenység esetén azonban 2020. június 30-áig még érvényesül az említett  korlátozás, amely szerint a kedvezményes nyugdíj csak addig folyósítható, amíg az érintett nyugdíjas hölgy nyugdíjjárulék alapját képező jövedelme nem éri el az éves összeghatárt (a minimálbér 18-szorosát, 2020-ban 161.000 x 18 = 2.898.000 forintot). Ez a korlátozás eddig csak akkor szűnt meg, ha az érintett hölgy betöltötte a nyugdíjkorhatárát.

2020. július 1-jétől (az új társadalombiztosítási törvény hatályba lépésétől) azonban minden nyugdíj melletti keresőtevékenységgel szerzett kereset és jövedelem járulékmentessé válik, ennek következtében a nők kedvezményes nyugdíja mellett bármely jogviszonyban korlátozás nélkül lehet dolgozni a versenyszférában.

A fentiekből következően a kedvezményes nyugdíjuk mellett a versenyszférában nem munkaviszonyban dolgozó hölgyeknek a társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelme 2020. első félévében összesen 2.898.000 forint lehet, ha ezt meghaladná a járulékalap, akkor felfüggesztenék a nyugdíjuk folyósítását, de legfeljebb 2020. július 1-jéig. Idén a második félévben ugyanis már bármilyen jogviszonyban bármennyit kereshetnek a nyugdíjuk mellett a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő hölgyek, ha a versenyszférában dolgoznak.

 

Korbetöltött öregségi nyugdíj vagy nők kedvezményes nyugdíja melletti munkavégzés a közszférában közszolgálati jellegű jogviszonyban

A nyugdíjtörvény alapján az öregségi nyugdíj folyósítását – a jogviszony kezdő hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig – szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll. 

Ez vonatkozik a nők kedvezményes nyugdíjára is, vagyis a közszférában végzett munka esetén a kedvezményes nyugdíj folyósítását 2020-ban is szüneteltetik arra az időtartamra, amíg az érintett hölgy (előzetes kormányzati engedéllyel létesített) közalkalmazotti vagy hasonló közszolgálati jogviszonya fennáll, függetlenül attól, hogy időközben betölti-e a rá irányadó nyugdíjkorhatárt vagy sem.

 

Korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, megváltozott munkaképességű személyek ellátása és a mellettük végzett munka korlátai a korhatár betöltése előtt

 

Az öregségi nyugdíj megállapítása előtt továbbra is kereseti korlátozások vannak hatályban a korhatár előtti ellátás vagy a szolgálati járandóság, továbbá a megváltozott munkaképességű személyek ellátása mellett bármely jogviszonyban folytatott keresőtevékenység esetén. 

 

Korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság

A versenyszférában

A korhatár előtti ellátásban vagy a szolgálati járandóságban részesülő személynek továbbra is ügyelnie kell arra (2020. július 1-jét követően is), hogy a nyugdíjjárulék alapját képező keresete ne haladja meg a mindenkori minimálbér 18-szorosát (2020 folyamán a 2.898.000 forintot), mert amelyik hónapban az évesített nyugdíjjárulék-alapja meghaladná ezt az éves keretösszeget, az ellátását vagy a járandóságát szüneteltetnék az év végéig. 

Ha az érintett személy betölti a nyugdíjkorhatárát, az ellátása vagy járandósága (csökkentés nélküli összegben) automatikusan átalakul öregségi nyugdíjjá, így ez a korlátozás megszűnik. 

A közszférában

A korhatár előtti ellátás vagy a szolgálati járandóság folyósítását – a jogviszony kezdő hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig – szüneteltetni kell, ha a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll. 

 

Megváltozott munkaképességű személyek ellátása (rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás)

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásában (rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban) részesülő személynek változatlanul ügyelnie kell arra 2020 folyamán, hogy az ellátása mellett szerzett jövedelme három egymást követő hónap mindegyikében ne haladja meg a mindenkori minimálbér 150%-át (idén a 241.500 forintot), illetve legalább középfokú végzettséget vagy képzettséget igénylő vállalkozói tevékenység esetében a garantált bérminimum 150%-át (idén a 315.900 forintot), mert ellenkező esetben az ellátását megszüntetik. 

Ha az érintett személy betölti a nyugdíjkorhatárát és igényli az öregségi nyugdíját, akkor a kereseti korlátozás megszűnik.

Ha a rokkantsági ellátásban részesülő személy úgy döntene, hogy nem kívánja igénybe venni az öregségi nyugdíját, hanem inkább a rokkantsági ellátását kívánja kapni a korhatára betöltését követően is, akkor a rokkantsági ellátás mellett szerzett jövedelemre vonatkozó korlátozás fennmarad. 

A rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást nem kell szüneteltetni, ha az érintett a közszférában dolgozna. Ha viszont az érintett betölti a nyugdíjkorhatárát és igényli az öregségi nyugdíját, akkor a közszférában dolgozó öregségi nyugdíjasokra vonatkozó szüneteltetési szabály rá is vonatkozni fog.

Az összefoglaló 2020. február 18-án készült.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...