Hányan kapnak mennyi nyugdíjat?

Hányan kapnak mennyi nyugdíjat?

2019. 09. 19.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

A nyugdíjak összeg szerinti megoszlásáról, az átlagnyugdíjról és a medián nyugdíjról a legfrissebb statisztikai adatok tükrében.

K Küldés K Nyomtatás

 

 

 

A nyugdíjak összeg szerinti megoszlásáról,

az átlagnyugdíjról és a medián nyugdíjról

 

A Központi Statisztikai Hivatal (Magyarország, 2018) és a Magyar Államkincstár (részben a Nyugdíjas Parlament Egyesület által közérdekű adatigényléssel megszerzett) legfrissebb adatai szerint  az öregségi nyugdíjasok létszáma a főellátásként kapott nyugdíjuk összege szerint a következőképpen alakult:

 

28.500 Ft/hó alatti sávban

 

 17.777 fő kap ennyi nyugdíjat jelenleg.

(Ne ijedjenek meg, közülük gyakorlatilag mindenki olyan magyar időarányos résznyugdíjas, akinek más országtól származó nyugdíja is van az EU/EGT koordinációs rendeletei vagy kétoldalú szociális biztonsági megállapodások alapján.)

 

28.500 Ft/hó és 49.999 Ft/hó közötti sávban

 

28.981 fő kap ennyi nyugdíjat jelenleg.

(Egyötödük közülük is magyar időarányos résznyugdíjas, a többség azonban valóban ilyen kicsi nyugdíjat kap, miután életük során nagyon rövid szolgálati időt szereztek és nagyon kicsi kereset után fizettek nyugdíjjárulékot - az ő helyzetük érdemi javításával - például az osztrák mintájú sávos nyugdíjemelés bevezetésével - mielőbb foglalkoznia kellene a kormányzatnak is.)

 

50.000 Ft/hó és 99.999 Ft/hó közötti sávban  

 

532.803 fő kap ennyi nyugdíjat jelenleg.

 

100.000 Ft/hó és 149.999 Ft/hó közötti sávban 

 

809.879 fő kap ennyi nyugdíjat jelenleg.

 

150.000 és 199.999 Ft közötti sávban

 

373.958 fő kap ennyi nyugdíjat jelenleg.

 

A fenti három sáv adatait összegezve látható, hogy a nyugdíjas társadalom hatalmas többségének, 87%-ának, azaz 1.754.805 főnek a nyugdíja az 50 ezer és 200 ezer Ft közötti sávba esik.

 

200.000 Ft/hó  és 299.999 Ft/hó közötti sávban 

 

220.301 fő kap ennyi nyugdíjat jelenleg.

(Ezek mögött a már magasnak minősülő nyugdíjak mögött hosszú - jellemzően 40 évnél hosszabb - szolgálati idő és az átlagkeresetet mindvégig többszörösen meghaladó olyan személyes kereset, jövedelem áll, amely után az érintett folyamatosan fizette a nyugdíjjárulékot.)

 

300.000 Ft/hó fölötti sávban 

 

38.165 fő kap ennyi nyugdíjat jelenleg.

(Közülük 23-an 1 és 2 millió közötti, 9-en pedig 2 millió Ft fölötti nyugdíjat kapnak - e kiemelkedően magas nyugdíjak mögött jellemzően 50 évi vagy azt meg is haladó szolgálati idő és a karrier során mindvégig a járulékplafont elérő vagy meghaladó, a járulékplafon nélküli években pedig kiemelkedően magas jövedelem társul, amely után az érintett folyamatosan fizette a nyugdíjjárulékot. Jellemző, hogy a bulvársajtó az egymillió forint fölötti nyugdíjak kapcsán hajlamos a hullámverésre, miközben az érintett 32 fő a nyugdíjas társadalom mindössze 0,000016 százalékát képviseli...) 

Öregségi nyugdíjasok száma összesen

 

2.021.864 fő  (2019. júniusában)

 

Az átlagnyugdíj összege

 

Az átlagnyugdíj az összes nyugdíj számtani átlaga, azaz számított középértéke. Az átlagnyugdíj az összes kifizetett nyugdíj összegének és az e nyugdíjban részesülők számának a hányadosa. 

Az átlagnyugdíj  jelenleg 135.000  forint.

Természetesen az átlagnyugdíj összegében is tükröződnek az ország különböző régióinak eltérő fejlettségi szintjei. Budapesten az átlagnyugdíj meghaladja a 154 ezer forintot, míg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élők átlagnyugdíja nem éri el a 116 ezer forintot. 

Egy másik mérőszám szerint a nyugdíjasok relatív jövedelmi helyzete nem csak a nyugdíjuk összegétől függ, hanem nagyban függ attól is, hogy a lakóhelyükön milyen magas a nettó átlagbér, s ahhoz viszonyítva mennyit ér a nyugdíjuk. Ez az arány országos szinten a magyarországi nettó átlagkereset 54,8%-a volt a 2018. decemberi adatok tükrében.

E mérőszám szerint a budapesti átlagnyugdíj a budapesti nettó átlagbér mindössze 58%-a. E tekintetben a "legjobb" helyzetben az Észak-Magyarországon élő nyugdíjasok vannak, az ottani átlagnyugdíj az ottani nettó átlagbér 72,5%-a.

A nyugdíjasok vásárlóerejének leszakadása ezekből az adatokból is nyomon követhető: Budapesten egyetlen év alatt 4 százalékponttal (62%-ról 58%-ra), míg például Észak-Magyarországon 6 százalékponttal (78,4%-ról 72,5%-ra) romlott a fenti bekezdésben említett arány.

Ennek oka, hogy a nettó átlagbérek sokkal gyorsabban növekednek, mint a nyugdíjak (a nyugdíjemelés kizárólag az inflációhoz kötődik és semmilyen módon nem tükröződik benne a nemzetgazdasági átlagbérek növekedése).

A bruttó és nettó átlagkeresetek alakulásáról ajánlom a KSH legfrissebb, 2019. augusztus 30-án közzétett gyorstájékoztatóját.

 

A medián nyugdíj összege

 

A medián nyugdíj nem számított, hanem helyzeti középérték, vagyis az a nyugdíjösszeg, amely alatt és fölött azonos számban részesülnek nyugdíjban.

A medián nyugdíj  117.500 Ft.

Ennek a (közérdekű adatigényléssel megszerzett) adatnak az ismerete azért lényeges, mert a nyugdíjrendszer fejlesztésével kapcsolatos elképzelések megítéléséhez reálisabb hátteret szolgáltathat, mint az átlagnyugdíj, amelynek összegét a nagyobb nyugdíjok (az ilyen nyugdíjban részesülők sokkal  kisebb létszáma ellenére) felfelé torzítják.

 

Ha Önnek személyes kérdése a jövőbeni vagy a már meglévő nyugdíjával kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA teheti azt föl, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...