Ha szüneteltetik a nyugdíját, ezt kell tudnia az újraszámításról

Ha szüneteltetik a nyugdíját, ezt kell tudnia az újraszámításról

2022. 07. 11.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

A közszolgálati jellegű jogviszonyok fennállása alatt a nyugdíj szünetel. Milyen összeggel kezdik meg a szüneteltetett nyugdíj újrafolyósítását?

K Küldés K Nyomtatás

 

 

 

Ha Önnek is kérdése lenne a nyugdíjával, a nyugdíj megállapításával, számításával, emelésével, növelési lehetőségeivel kapcsolatban, akkor azt IDE KATTINTVA tegye föl, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 

"Újraszámítják-e a szünetelést követően ismét folyósított nyugdíj összegét - ezt a kérdést járta körbe Farkas András nyugdíjszakértő." - kezdi a legutóbbi hírlevelemben kifejtett téma ismertetését a Napi.hu hírportál.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény rendelkezései szerint a közszolgálati típusú jogviszonyokban dolgozó nyugdíjasokat megillető illetmény és a nyugdíj egyidejűleg nem vehető föl, vagyis az érintett személy nyugdíja a közszolgálati típusú jogviszony tartama alatt szünetel. 

Az öregségi nyugdíj folyósítását a törvény szerint annak kezdő időpontjától, vagy öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas

- közalkalmazotti jogviszonyban,
- egészségügyi szolgálati jogviszonyban,
- rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,
- honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,
- kormányzati szolgálati jogviszonyban,
- adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban,
- politikai szolgálati jogviszonyban,
- biztosi jogviszonyban,
- köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban,
- bírói szolgálati viszonyban,
- igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban,
- ügyészségi szolgálati viszonyban,
- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy
- a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.

A hatóság a nyugdíjfolyósítás szüneteltetéséről az érintett bejelentése és a NAV adatközlése alapján hivatalból dönt.

Az érintett közszolga a nyugdíja szünetelésének időtartama alatt nyugdíjasnak minősül.

Emiatt a szünetelés időtartama alatt végzett keresőtevékenységével szolgálati időt már nem szerezhet és a nyugdíjjárulék alapját képező illetménye az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során pótlólagosan nem vehető figyelembe, vagyis a nyugdíj újraszámítása nem kérhető. 

Ennek oka az a két rendelkezés a nyugdíjtörvényben, amelyek szerint 

- egyrészt a saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe, 
- másrészt az ilyen keresőtevékenységgel szerzett, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset összege az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során nem vehető figyelembe.

A nyugdíj csak akkor folyósítható újból, ha a nyugdíjas igazolja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság számára a közszolgálati típusú jogviszonya megszűnését.

Fontos tehát tudni arról, hogy a nyugdíj csak kérelemre folyósítható újból, a nyugdíjhatóság hivatalból nem kezdi meg a nyugdíj újbóli folyósítását. 

A nyugdíj újbóli folyósítása esetén a nyugdíjast a szüneteltetést megelőző összegének – az időközi rendszeres (inflációs) nyugdíjemelések mértékével emelve – illeti meg.

Emellett a 2020. június 30-áig szerzett, nyugdíjjárulék-köteles illetménye alapján nyugdíjnövelésre is jogosult az érintett közszolga, amelyet a hatóság hivatalból (azaz nem kérelemre) állapít meg. A nyugdíjas 2020. július 1-jét követően szerzett illetmény pedig – ahogyan a nyugdíj mellett bármely jogviszonyban szerzett kereset, jövedelem – járulékmentessé vált, így a keresetalapú nyugdíjemelés lehetősége is megszűnt.

A Napi.hu portálon a cikket ide kattintva olvashatja el.

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...