Egy százalékos korrekciós nyugdíjemelés jön novemberben!

Egy százalékos korrekciós nyugdíjemelés jön novemberben!

A KSH hivatalos augusztusi jelentése szerint 2,6% annak az inflációnak a mértéke, amelyet a korrekciós nyugdíjemelés kapcsán figyelembe kell venni, így a novemberi korrekciós emelés mértéke 1% lesz.

K Küldés K Nyomtatás
Iratkozzon föl az ingyenes heti hírlevelemre, ha időben értesülni akar a nyugellátások jelenét és jövőjét érintő fejleményekről!

 

A TB nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény szerint a nyugellátásokat évente rendszeresen emelni kell az éves infláció mértékével. A törvényi rendelkezések a következők:

62. § (1) A tárgyév január 1-je előtti időponttól megállapított társadalombiztosítási nyugellátást - ideértve a 6. § (4) bekezdésében meghatározott ellátásokat és a baleseti járadékot is - a megállapítás naptári évét követően minden év január hónapjában az emelés évére tervezett fogyasztói árnövekedésnek megfelelő mértékben kell emelni.

(2)  A tárgyévi tervezett fogyasztói árnövekedést a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg.

(3) Ha a fogyasztói árak növekedésének tárgyévben várható mértéke legalább 1 százalékponttal meghaladja az (1) bekezdés szerinti mértéket, akkor november hónapban - január 1-jére visszamenőleges hatállyal - kiegészítő nyugdíjemelést kell végrehajtani. Amennyiben az eltérés az 1 százalékpontot nem éri el, akkor november hónapban az egész évre járó különbözetet egy összegben kell kiutalni.

(4) A (3) bekezdés szerinti nyugdíjemelésnél a nyugdíjasok fogyasztói ár növekedésének - a tárgyév első nyolc hónapjának tényadatára alapozott - várható mértékét kell figyelembe venni, amennyiben az meghaladja a fogyasztói árnövekedés várható mértékét.

(5) Egyösszegű kifizetés esetén a következő év januárjában a nyugellátás és a baleseti járadék összegét - az (1) bekezdés szerinti emelés végrehajtását megelőzően - meg kell emelni az egyösszegű kifizetés összegének alapjául szolgáló, kormányrendeletben meghatározott százalékos mérték egytizenketted részével.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a tényleges, illetőleg a várható makrogazdasági folyamatok és adatok ismeretében a szükséges feltételek megléte esetén további kiegészítő intézkedéseket tegyen.

(7)  Jogszabály elrendelheti más pénzbeli ellátás e § szerinti emelését.

A KSH augusztusi jelentése szerint az infláció idei mértéke 2,6%, vagyis az év eleji 1,6%-os emelést 1%-kal ki kell egészíteni novemberben, januárra visszamenő hatállyal.

Az emelést a nyugdíjfolyósító hivatalból intézi minden nyugdíjas számára.

A KSH jelentését IDE KATTINTVA tekintheti meg.

A nyugdíjnövelés hátterét IDE KATTINTVA ismerheti meg.

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...