BRÉKING: megjelentek a 2022. januári nyugdíjemelésről és a 2022. februári 13. havi nyugdíjról szóló kormányrendeletek

BRÉKING: megjelentek a 2022. januári nyugdíjemelésről és a 2022. februári 13. havi nyugdíjról szóló kormányrendeletek

2021. 12. 10.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

2022. januárban 5%-kal emelkednek a nyugdíjak, 2022. februárban érkezik az emelt összegű januári nyugdíjjal azonos összegben a februári nyugdíj mellé a 13. havi nyugdíj. Az erről szóló új kormányrendeletek megjelentek.

K Küldés K Nyomtatás

 

 

Ha kérdése van a nyugdíjemeléssel, a 13. havi nyugdíjjal vagy az egyéb nyugdíjnövelési lehetőségekkel kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA tegye föl a kérdését, és méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszolom. 

 

Megjelentek a 2022. januári nyugdíjemelésről és a 2022. februári 13. havi nyugdíjról szóló kormányrendeletek

 

 

2022. januári nyugdíjemelés

 

 

A nyugellátások és egyes más ellátások 2022. január havi emeléséről szóló 692/2021. (XII. 9.) Korm. rendelet szerint 28 féle nyugdíjat és egyéb ellátást 2022. januárban 5 százalékkal kell emelni.

Az emelés feltétele, hogy az érintett nyugdíjat vagy egyéb ellátást 2022. január 1-jét megelőző időponttól kellett megállapítani (így legkésőbb a 2021. december 31-i megállapítási kezdőnappal megállapított ellátás jogosít emelésre).

Az emelésre jogosító ellátások: 

Saját jogú nyugdíjak

öregségi nyugdíj (a nők kedvezményes nyugdíja is e kategóriába tartozik)

Hozzátartozói nyugdíjak és egyéb hozzátartozói ellátások

a nyugdíjtörvény szerint

- özvegyi nyugdíj

- szülői nyugdíj 

- árvaellátás

- baleseti hozzátartozói nyugellátás

a honvédek, a honvédelmi alkalmazottak, a rendőrök és a NAV állományának jogállásáról szóló törvények szerint

- a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti,  valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatása

- a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatás

Szövetkezeti járadékok

- mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadék

- mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadéka

Korhatár előtti ellátások

- korhatár előtti ellátás 

- szolgálati járandóság 

- átmeneti bányászjáradék 

- táncművészeti életjáradék 

Egészségi állapot alapján megállapított ellátások

- rokkantsági ellátás 

- rehabilitációs ellátás

- baleseti járadék

- bányászok egészségkárosodási járadéka

- fogyatékossági támogatás

- vakok személyi járadéka 

- a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatás

Művészellátások

a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás 

Házastársi ellátások

- házastársi pótlék 

- házastárs után járó jövedelempótlék

Politikai vagy kárpótlási okokból megállapított ellátások

- polgármesterek közszolgálati járadéka

- a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátások 

- nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék 

- nemzeti gondozási díj

- azok az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelések és juttatások, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli.

(A nemzeti gondozási díj, valamint az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás is bekerült 2022-től az emeléssel érintett ellátások körébe.)

Ha egy személy részére egyidejűleg több emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.


2022-ben a korábbi ellátás helyett új jogcímen megállapított ellátásokra vonatkozó emelési jogosultság

Ha a felsorolt ellátások közül a saját jogú ellátást 2022. évi időponttól 

- más jogcímen újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy

- az emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg (ilyen eset lehet például, ha a korhatár előtti ellátásban vagy a szolgálati járandóságban részesülő személy betölti a nyugdíjkorhatárát és a korábbi ellátása helyett változatlan összegben öregségi nyugdíjként folyósítják tovább az ellátását),

akkor az új jogcímen folyósított  ellátást 5%-kal emelt összegben kell folyósítani.

Hasonlóképpen, ha a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a baleseti járadékot vagy a bányászok egészségkárosodási járadékát 2022. évi időponttól, a rokkantsági járadék vagy az emelésre jogosító rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás, baleseti járadék vagy a bányászok egészségkárosodási járadéka megszűnését követő naptól állapítják meg, a megállapított ellátást 5%-kal meg kell emelni.

Az ellátások ilyen változások miatti emelésére való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több ilyen változás következett be.


Egyes ellátásokra vonatkozó összeghatárok és összegek


Rokkantsági járadék új összege 2021. január 1-jétől

A rokkantsági járadék havi összege 2022. január 1-jétől 43.100 forint.

(A rokkantsági járadék 2020. január 1-jétől 38.670 forint, 2021. január 1-jétől 40.310 forint volt.)


Együttfolyósítási összeghatár 2021. január 1-jétől

A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2022. január 1-jétől havi 107.910 forint összeghatárig folyósítható együtt.

(Az együttfolyósítási összeghatár 2020. január 1-jétől 96.835 forint, 2021. január 1-jétől 100.940 forint volt.)


Időskorúak járadéka (időseknek jellemzően nyugdíjjogosultság hiányában járó szociális segély) jogosultsági összeghatára és a járadék összege 2022. január 1-jétől

A 2021. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított időskorúak járadékára való jogosultság esetén a szociális törvény

a) 32/B. § (1) bekezdés a) pontjában (vagyis annak a személynek az esetében, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, de akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85%-át, vagyis 2022-ben is a 24.225 forintot) meghatározott jövedelemhatár 28.505 Ft, 

b) 32/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott (vagyis annak a személynek az esetében, aki egyedülálló, a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, de 75 évesnél fiatalabb, és akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, vagyis 2022-ben is a 28.500 forintot) jövedelemhatár 33.525 Ft, 

c) 32/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott (vagyis annak a szenélynek az esetében, aki egyedülálló, a 75. életévét betöltötte, és akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át, vagyis 2022-ben is a 38.475 forintot) jövedelemhatár 45.255 Ft. 

 

2022. január 1-jétől az időskorúak járadékának havi összege

a) jövedelemmel nem rendelkező, a szociális törvény

aa) 32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén 28.505 Ft,

ab) 32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén 33.525 Ft,

ac) 32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén 45.255 Ft,

b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.


A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak alapösszege 2022. január 1-jétől 

A 2021. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az alapösszeg 112.920 forint.

(Az alapösszeg 2020. január 1-jétől 104.405 forint, 2021. január 1-jétől 107.540 forint volt.)


Teljes öregségi nyugdíj és árvaellátás minimális összege 2022. január 1-jétől

Ez a rendelet nem határozza meg a teljes öregségi nyugdíj, illetve az árvaellátás minimális összegét, mivel azokról más jogszabályok már rendelkeztek.

Eszerint 

- a teljes öregségi nyugdíj minimális összege szégyenszemre 15. éve (!!!) változatlanul 28.500 forint marad 2022-ben is (hacsak nem történik a választások előtti utolsó pillanatokban egy kedvező módosítás),

- az árvaellátás legkisebb összege a még idén is hatályos 24.250 forintról 2022. január 1-jén 50.000 forintra nő. A 2022. január 1-jét megelőzően megállapított, a 2022. januári nyugdíjemelést követően 50.000 forintot el nem érő árvaellátás összege - a kivételes árvaellátás kivételével - szintén 50.000 forintra emelkedik. A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek vagy szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított árvaellátás Magyarországot terhelő részét az előbb ismertetett feltételek alapulvételével, a Magyarországot terhelő ellátásrész arányának megfelelően kell megemelni. A már folyósított árvaellátás emeléséről a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból intézkedik. (Az árvaellátás legkisebb összegének 2022. január 1-jétől történő emeléséről a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeletnek az egyszülős családok életkörülményeinek javítása érdekében történő módosításáról szóló 257/2021. (V. 19.) Korm. rendelet rendelkezett.)

 

13. havi nyugdíj teljes összegben jár 2022. februárban

 

Erről a tizenharmadik havi nyugdíj és a tizenharmadik havi ellátás 2022. évi teljes visszaépítéséről szóló 684/2021. (XII. 7.) Korm. rendelet rendelkezik, amely (a veszélyhelyzetben fennálló felhatalmazása alapján) módosítja a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és a tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet azon rendelkezéseit, amelyek a 13. havi nyugdíj és ellátás lépcsőzetes visszaépítését szabályozták. 

Ehelyett 2022. februárban minden jogosultat egységesen megilleti 13. havi nyugdíjként vagy ellátásként a 2022. januári (5%-kal megemelt összegű) nyugdíja vagy jogosító ellátása teljes összege plusz havi juttatásként.

A jogszabály azért fogalmazza meg kétféle módon (13. havi nyugdíj, illetve 13. havi ellátás) ezt a juttatást, mert a nyugdíjtörvény nagyon szűk korlátok között jogosít a plusz egyhavi nyugdíjra - ez a 13. havi nyugdíj -, a kormányzat azonban kiterjesztette a jogosultságot kéttucatnyi egyéb ellátásban részesülőre is - akik tehát nem a nyugdíjtörvény, hanem a kormány rendelete alapján jogosultak plusz egyhavi ellátásra -, és ennek a juttatásnak lett 13. havi ellátás a neve.

Jogosultság

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6/A. §-a alapján 2022-ben tizenharmadik havi nyugdíjra az jogosult, aki 2021 legalább egy napjára, valamint 2022. januárban 

- öregségi nyugdíjban, 

- özvegyi nyugdíjban, 

- árvaellátásban, 

- szülői nyugdíjban, 

- baleseti hozzátartozói nyugellátásban, vagy 

- mezőgazdasági járadékban részesül.

Ha a nyugdíjas a felsoroltak közül több ellátásban is részesül, akkor a tizenharmadik havi nyugdíj ellátásonként illeti meg.


Tizenharmadik havi ellátásban részesülnek mindazok, akik 2021. legalább egy napjára, valamint 2022. januárban

- korhatár előtti ellátásban,

- szolgálati járandóságban,

- átmeneti bányászjáradékban,

- táncművészeti életjáradékban,

- rokkantsági ellátásban,

- rehabilitációs ellátásban,

- baleseti járadékban,

- bányászok egészségkárosodási járadékában,

- fogyatékossági támogatásban,

- vakok személyi járadékában,

- rokkantsági járadékban,

- a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,

- polgármesterek közszolgálati járadékában,

- a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,

- a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,

- a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,

- a hadigondozásról szóló törvény alapján járó rendszeres pénzbeli ellátásban,

- az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelésben vagy juttatásban,

- a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban, 

- nemzeti gondozási díjban,

- házastársi pótlékban vagy

- házastárs után járó jövedelempótlékban

részesülnek.

Ha a jogosult a felsoroltak közül több ellátásban is részesül, akkor a tizenharmadik havi ellátás ellátásonként illeti meg.

A tizenharmadik havi ellátás megilleti

- a 2022. januárban az előzőekben felsorolt saját jogú ellátásban vagy öregségi nyugdíjban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan, az előző felsorolásban szereplő ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy olyan, az előző felsorolás szerinti ellátásának megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították meg, amelyben 2021. év legalább egy napjára részesült,

- a 2022. januárban rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan rokkantsági járadékának, rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg, amelyben 2021. év legalább egy napjára részesült.

Ha a jogosult több, a tizenharmadik havi nyugdíjra, illetve tizenharmadik havi ellátásra jogosító ellátásban részesül, a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás összegét ezeknek az ellátásoknak az együttes összege után kell kiszámolni.


2022-ben a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás összege megegyezik a 2022. januárjában a jogosultat megillető, a 2021. év legalább egy napjára is folyósított, tizenharmadik havi nyugdíjra jogosító nyugellátások és az előző felsorolásban szereplő tizenharmadik havi ellátásra jogosító ellátások együttes összegének 100 százalékával.

Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén a tizenharmadik havi ellátást a 2021. december havi ellátásnak a 2022. január 1-jétől esedékes emeléssel megemelt összege alapján kell kiszámítani.


Az utalást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2022. február hónapban hivatalból végzi, tehát az ellátásban részesülő személynek külön kérelmet nem kell benyújtania.

Postai kifizetés esetén a tizenharmadik havi nyugdíjat, illetve tizenharmadik havi ellátást a 2022. február havi ellátással együtt, a szokásos nyugdíjkifizetési napon viszi a postás. A 13. havi nyugdíj/ellátás összegét az utalványon a rendszeres havi ellátástól elkülönült sorban külön feltüntetik.

Belföldi bankszámlára történő utalás esetén a tizenharmadik havi nyugdíjat, illetve tizenharmadik havi ellátást külön utalási tételként, de a nyugdíjakkal azonos napon, 2022. február 11-én írják jóvá a bankszámlán.

Ha az ellátás folyósítása külföldi bankszámlára történik, a tizenharmadik havi nyugdíjat, illetve tizenharmadik havi ellátást a 2022. február havi ellátással összevontan, egy tételként utalják.


A tizenharmadik havi nyugdíjra, tizenharmadik havi ellátásra jogosult személy 2022. január hónapban bekövetkező halála esetén a juttatást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés véglegessé válása napjától számított egy éven belül. A kifizetés ez esetben nem hivatalból történik, ahhoz külön kérelem előterjesztése szükséges.

 

A két vonatkozó új kormányrendelet szövege

 

 

A Kormány 684/2021. (XII. 7.) Korm. rendelete a tizenharmadik havi nyugdíj és a tizenharmadik havi ellátás 2022. évi teljes visszaépítéséről

 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 102/K. § b) és c) pontja, valamint a tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ther.) 5. § b) és c) pontja nem alkalmazható, 2022. évtől kezdődően a tizenharmadik havi nyugellátást a Tny. 6/A. § (3) bekezdése, a tizenharmadik havi ellátást a Ther. 2. §-a szerinti összegben kell folyósítani.

2.§

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3.§

(1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

 

(A rendeletben hivatkozott rendelkezések:

Tny.

102/K. § A tizenharmadik havi nyugdíj összege a 6/A. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően

a) a 2021. évben a 6/A. § (3) bekezdése szerinti összeg 25%-a,

b) a 2022. évben a 6/A. § (3) bekezdése szerinti összeg 50%-a,

c) a 2023. évben a 6/A. § (3) bekezdése szerinti összeg 75%-a.

6/A.§ (3) A tizenharmadik havi nyugdíj összege megegyezik a tárgyév január hónapjára a jogosultat megillető, a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára is folyósított, tizenharmadik havi nyugdíjra jogosító társadalombiztosítási nyugellátások és a 6. § (4) bekezdése szerinti ellátások együttes összegével.

Ther.

5. § A tizenharmadik havi ellátás összege a 2. §-ban foglaltaktól eltérően

a) a 2021. évben a 2. § szerinti összeg 25%-a,

b) a 2022. évben a 2. § szerinti összeg 50%-a,

c) a 2023. évben a 2. § szerinti összeg 75%-a.

2. § (1) A tizenharmadik havi ellátás összege megegyezik - a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével - a tárgyév január hónapjára a jogosultat megillető, a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára is folyósított, az 1. § alapján tizenharmadik havi ellátásra jogosító ellátások együttes összegével.

(2) Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén a tizenharmadik havi ellátás összege a tárgyévet megelőző év december havi ellátásnak a tárgyév január 1-jétől esedékes emeléssel megemelt összegével egyezik meg.)

 

A Kormány 692/2021. (XII. 9.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. január havi emeléséről

1.§

(1) 2022. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (1) és (6) bekezdése alapján 5 százalékkal kell emelni a 2022. január 1-jét megelőző időponttól megállapított 

1. öregségi nyugdíjat, 
2. özvegyi nyugdíjat, 
3. szülői nyugdíjat, 
4. árvaellátást, 
5. baleseti hozzátartozói nyugellátást, 
6. mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot, 
7. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát, 
8. korhatár előtti ellátást, 
9. szolgálati járandóságot, 
10. átmeneti bányászjáradékot, 
11. táncművészeti életjáradékot, 
12. rokkantsági ellátást, 
13. rehabilitációs ellátást, 
14. baleseti járadékot, 
15. bányászok egészségkárosodási járadékát, 
16. fogyatékossági támogatást, 
17. vakok személyi járadékát, 
18. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást, 
19. polgármesterek közszolgálati járadékát, 
20. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást, 
21. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti,  valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
22. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást, 
23. a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat, 
24. házastársi pótlékot, 
25. házastárs után járó jövedelempótlékot, 
26. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot, 
27. nemzeti gondozási díjat, és 
28. azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket és juttatásokat, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti saját jogú ellátást 2022. évi időponttól, az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító ellátás helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is –, az (1) bekezdés szerint megemelt összeget kell továbbfolyósítani, illetve megállapítani. 

(3) Ha a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a baleseti járadékot vagy a bányászok egészségkárosodási járadékát 2022. évi időponttól, rokkantsági járadéknak vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító

a) rokkantsági ellátásnak,

b) rehabilitációs ellátásnak,

c) baleseti járadéknak vagy

d) bányászok egészségkárosodási járadékának

a megszűnését követő naptól állapítják meg, a megállapított ellátást az (1) bekezdés szerinti mértékkel meg kell emelni.

(4) Az ellátások (2), illetve (3) bekezdés szerinti emelésére való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a (2), illetve (3) bekezdés szerinti változás következett be.

2.§

(1) Az e rendelet alapján emelendő, 2022. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani.

(2) Ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.

(3) Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásokat emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

(4) Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.

(5) Szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított, e rendelet alapján emelendő ellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.

(6) Az emelést a 2022. január havi ellátásoknak az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépő pótlék, továbbá az e rendelet alapján nem emelendő egyéb nem társadalombiztosítási ellátás nélküli összegére kell végrehajtani.

3.§

(1) A központi költségvetés megtéríti a Magyar Államkincstárnak az 1. § (1) bekezdés 6–11., 16–22. és 24–28. pontja szerinti ellátások, továbbá a rokkantsági járadék emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

(2) A Hadigondozottak Közalapítványa megtéríti a Magyar Államkincstárnak az 1. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti ellátások emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

4.§

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

5.§

A 14. § és az 1. melléklet az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet VIII. melléklet 11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

6.§

A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A rokkantsági járadék havi összege 2022. január 1-jétől 43 100 forint.”

7.§

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti alapösszeg a 2022. évben 114 340 forint.”

8.§

A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában a „218 195” szövegrész helyébe a „229 105” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „218 195” szövegrész helyébe a „229 105” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a „218 195” szövegrészek helyébe a „229 105” szöveg,

d) 4. § (2) bekezdésében a „109 100” szövegrész helyébe a „114 555” szöveg

lép.

9.§

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 62. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2022. január 1-jétől havi 107 910 forint összeghatárig folyósítható együtt.”

10.§

Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § A folyósított juttatás összegét 2022. január 1-jétől a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint kell emelni, a juttatást 2021. december 31-ét követő időponttól a Tny. 62. §-a szerinti időközi nyugdíjemelésekkel növelt, 3. § vagy 4. § szerinti összegben kell megállapítani.”

11.§

Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 4. § (1a) bekezdés nyitó szövegrészében a „társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.)” szöveg,

b) 4. § (1b) bekezdés nyitó szövegrészében a „társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény” szövegrész helyébe a „Tny.” szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében a „társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény” szövegrész helyébe a „Tny.” szöveg,

d) 7. § (1) bekezdésében a „társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény” szövegrész helyébe a „Tny.” szöveg

lép.

12.§

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 14. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A 2021. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított időskorúak járadékára való jogosultság esetén az Szt.

a) 32/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatár 28 505 Ft, b) 32/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemhatár 33 525 Ft, c) 32/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelemhatár 45 255 Ft. (5) 2022. január 1-jétől az időskorúak járadékának havi összege

a) jövedelemmel nem rendelkező, az Szt.

aa) 32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén 28 505 Ft,

ab) 32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén 33 525 Ft,

ac) 32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén 45 255 Ft,

b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.”

13.§

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8/A. § A 2021. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az Mmtv. 9. és 12. §-a szerinti alapösszeg 112 920 forint.”

14.§

Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

15.§

(1) A tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tizenharmadik havi ellátásra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára)

„14. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,”

(részesül.)

(2) A tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tizenharmadik havi ellátásra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára)

„16. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,”

(részesül.)

(3) A tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a következő 19a. ponttal egészül ki:

(Tizenharmadik havi ellátásra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára)

„19a. nemzeti gondozási díjban,”

(részesül.)

16.§

A tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 18. pontjában az „emelésben” szövegrész helyébe az „emelésben vagy juttatásban” szöveg lép.

17.§

Hatályát veszti a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. évi kiegészítő emeléséről szóló 461/2020. (X. 21.) Korm. rendelet.

1. melléklet a 692/2021. (XII. 9.) Korm. rendelethez

Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 58. sorral egészül ki:

A kereset, jövedelem megszerzésének éve 2022

Járulékmérték % (magánnyugdíj-pénztári tagság hiányában) 20,9

Járulékmérték % (magánnyugdíj-pénztári tagság esetén) 20,9

 

Ha kérdése van a nyugdíjemeléssel, a 13. havi nyugdíjjal vagy az egyéb nyugdíjnövelési lehetőségekkel kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA tegye föl a kérdését, és méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszolom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...