BRÉKING! Megjelent a jövő januári nyugdíjemelésről szóló kormányrendelet

BRÉKING! Megjelent a jövő januári nyugdíjemelésről szóló kormányrendelet

2020. 12. 03.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Megjelent a 2021. januári nyugdíjemelésről szóló kormányrendelet, amely kétmillió hatszázezer ember jövő évi ellátásainak összegét érinti.

K Küldés K Nyomtatás

 

Személyes kérdése van a nyugdíjával vagy hasonló ellátásával kapcsolatban?  IDE KATTINTVA fölteheti a kérdését, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 

A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások 2021. januári emeléséről

 

Megjelent a 2021. januári nyugdíjemelésről szóló kormányrendelet, amely a nyugdíjemelésen kívül meghatározza a rokkantsági járadék, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a saját jogú és az özvegyi nyugdíj együttfolyósítási összeghatára, az időskorúak járadékára való jogosultság jövedelemhatárai és mértékei, valamint a megváltozott munkaképességűek ellátásaira vonatkozó alapösszeg 2021. évben érvényes összegét. (A kormányrendelet teljes szövegét az összefoglalóm végén találja.)

 

A fontosabb rendelkezések a következők:

1.

2021. január 1-jétől 3%-kal kell emelni a 2021. január 1-jét megelőző időponttól megállapított saját jogú és hozzátartozói nyugellátásokat, továbbá a rendeletben felsorolt további ellátásokat (összesen 27 fajta ellátást, járandóságot, járadékot, támogatást, pótlékot).

Annak érdekében, hogy a 2021-es és a 2020-as emeléseket össze tudja vetni,

-  2020. januári nyugdíjemelésről ezt az összefoglalómat,

- a 2020. novemberi kiegészítő nyugdíjemelésről pedig ezt az összefoglalómat

ajánlom figyelmébe.

 

2.

A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2021. január 1-jétől havi 100.940 forint összeghatárig folyósítható együtt.

(Idén az összeghatár 96.835 forint, 2020. november 1-jétől 98.000 forint.)

Az özvegyi nyugdíjról figyelmébe ajánlom az átfogó összefoglalómat.

 

3.

A rokkantsági járadék havi összege 2021. január 1-jétől 40.310 forint. 

(Idén ez az összeg 38.670 forint, 2020. november 1-jétől 39.135 forint.)

A rokkantsági járadékról figyelmébe ajánlom ezt az összefoglalómat.

 

4.

A 2020. december 31-ét követő kezdőnaptól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra vonatkozó alapösszeg 107.540 forint. 

(Idén az alapösszeg 104.405 forint.) 

A rokkantsági ellátásról  figyelmébe ajánlom ezt az összefoglalómat.

 

A rendelet szövege

 

A Kormány 538/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete 

a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. január havi emeléséről

 

1. § 

(1) 2021. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (1) bekezdése alapján 3 százalékkal kell emelni a 2021. január 1-jét megelőző időponttól megállapított

1. öregségi nyugdíjat,

2. özvegyi nyugdíjat,

3. szülői nyugdíjat,

4. árvaellátást,

5. baleseti hozzátartozói nyugellátást,

6. mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

7. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

8. korhatár előtti ellátást,

9. szolgálati járandóságot,

10. átmeneti bányászjáradékot,

11. táncművészeti életjáradékot,

12. rokkantsági ellátást,

13. rehabilitációs ellátást,

14. baleseti járadékot,

15. bányászok egészségkárosodási járadékát,

16. fogyatékossági támogatást,

17. vakok személyi járadékát,

18. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,

19. polgármesterek közszolgálati járadékát,

20. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,

21. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,

22. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásosállományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,

23. a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,

24. házastársi pótlékot,

25. házastárs után járó jövedelempótlékot,

26. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot és

27. azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítélésselösszefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti saját jogú ellátást a 2021. évi időponttól, az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító ellátás helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is –, az (1) bekezdés szerint megemelt összeget kell továbbfolyósítani, illetve megállapítani.

(3) Ha a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a baleseti járadékot vagy a bányászok egészségkárosodási járadékát 2021. évi időponttól, rokkantsági járadéknak vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító

a) rokkantsági ellátásnak,

b) rehabilitációs ellátásnak,

c) baleseti járadéknak vagy

d) bányászok egészségkárosodási járadékának

a megszűnését követő naptól állapítják meg, a megállapított ellátást az (1) bekezdés szerinti mértékkel meg kell emelni.

(4) Az ellátások (2), illetve (3) bekezdés szerinti emelésére való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a (2), illetve a (3) bekezdés szerinti változás következett be.

2.§

(1) Az e rendelet alapján emelendő, 2021. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani.

(2) Ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.

(3) Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásokat emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

(4) Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.

(5) Szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított, e rendelet alapján emelendő ellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.

(6) Az emelést a 2021. január havi ellátásoknak az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépő pótlék, továbbá az e rendelet alapján nem emelendő egyéb nem társadalombiztosítási ellátás nélküli összegére kell végrehajtani.

3.§

(1) A központi költségvetés megtéríti a Magyar Államkincstárnak az 1. § (1) bekezdés 6–11., 16–22. és 24–27. pontja szerinti ellátások, továbbá a rokkantsági járadék emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

(2) A Hadigondozottak Közalapítványa megtéríti a Magyar Államkincstárnak az 1. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti ellátások emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

4.§

Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

5.§

A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A rokkantsági járadék havi összege 2021. január 1-jétől 40.310 forint.”

6.§

A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában a „208 070” szövegrész helyébe a „214 315” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „208 070” szövegrész helyébe a „214 315” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a „208 070” szövegrészek helyébe a „214 315” szöveg,

d) 4. § (2) bekezdésében a „104 035” szövegrész helyébe a „107 160” szöveg

lép.

7.§

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 62. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2021. január 1-jétől havi 100 940 forint összeghatárig folyósítható együtt.”

8.§

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 14. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A 2020. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított időskorúak járadékára való jogosultság esetén az Szt.

a) 32/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatár 27 145 Ft, 

b) 32/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemhatár 31 925 Ft, 

c) 32/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelemhatár 43 100 Ft.

(5) 2021. január 1-jétől az időskorúak járadékának havi összege

a) jövedelemmel nem rendelkező, az Szt.

aa) 32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén 27 145 Ft,

ab) 32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén 31 925 Ft,

ac) 32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén 43 100 Ft,

b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.”

9.§

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „8/A. § A 2020. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az Mmtv. 9. és 12. §-a szerinti alapösszeg 107 540 forint.”

10.§

Hatályát veszti a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. január havi emeléséről szóló 300/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet.


 

Ha még nem tette volna meg, IDE KATTINTVA föliratkozhat a NyugdíjGuru News ingyenes heti hírlevelére, hogy időben értesüljön a nyugdíjakat érintő minden fontos fejleményről!

 

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...