A nyugdíjprémium feltételei és várható összege 2019-ben

A nyugdíjprémium feltételei és várható összege 2019-ben

2019. 06. 11.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Idén is várható nyugdíjrémium. A prémium törvényi és rendeleti feltételeiről, valamint várható összegéről foglaltam össze a rendelkezésre álló információkat.

K Küldés K Nyomtatás

 

Iratkozzon föl a NyugdíjGuru News ingyenes heti hírlevelére, hogy ne maradjon le a nyugellátásokkal kapcsolatos fejleményekről!

 


A nyugdíjprémium feltételeiről 2019-ben


 

 

Törvényi feltételek

A nyugdíjprémium szabályozását a nyugdíjtörvény (a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, Tny.) tartalmazza, az összefoglalóm végén ismertetem a hatályos törvényi rendelkezéseket. Ezek lényege a következő:

Nyugdíjprémium akkor járhat a korhatárát betöltött öregségi nyugdíjasnak, valamint a hozzátartozói nyugellátásban részesülő személynek,

(1) ha a bruttó hazai termék (a GDP) tárgyévi növekedése meghaladja a 3,5%-ot és a tágyévi költségvetés egyenlegcélja várhatóan teljesül, valamint

(2) a tárgyévet megelőző év legalább egy napján, valamint a tárgyév novemberében a TB nyugdíjrendszer keretében járó vagy azzal egy tekintet alá eső ellátásban részesül, és az öregségi nyugdíjkorhatárát a tárgyévet megelőzően betöltötte.

Amint ebből is látható, a jogosultak azon köre, amelyet a törvény szabályoz, nagyon korlátozott.

E tekintetben az első feltétel szerint  az idei, 2019-es nyugdíjprémiumra való jogosultsághoz

- 2018-ben be kellett töltenie az érintett nyugdíjas személynek a tavaly irányadó nyugdíjkorhatárt (63 év 183 nap), VAGY

- özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban vagy egyéb hozzátartozói nyugellátásban kellett részesülnie, kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjasokat, mert nekik a nyugdíjtörvény szerint nem jár a nyugdíjprémium.

A második feltétel szerint az ilyen személy is csak akkor lenne jogosult nyugdíjprémiumra, ha

- 2018-ban legalább egy napon át már a felsorolt ellátások valamelyikében részesült, és

- 2019. novemberében is a felsorolt ellátások valamelyikében részesül majd.

 

A jogosultak körének bővítése

A Kormány a nyugdíjtörvény felhatalmazása alapján a jogosultak javára eltérhet ezektől a szigorúan korlátozó törvényi rendelkezésektől.

A nyugdíjtörvény (Tny.) 62.§ (6) bekezdése szerint az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a tényleges, illetőleg a várható makrogazdasági folyamatok és adatok ismeretében a szükséges feltételek megléte esetén további kiegészítő intézkedéseket tegyen.

A nyugdíjtörvény 62.§ (7) bekezdése szerint jogszabály elrendelheti más pénzbeli ellátás e § szerinti emelését. Ez a rendelkezés a nyugellátások rendszeres évenkénti emelését, továbbá a nyugdíjprémium fizetését megengedi kiterjeszteni egy sor egyéb ellátásra is.

A Kormány ezt 2017-ben és 2018-ban is megtette (313/2017. (X.31.) és 183/2018. (X.8.) Korm.rendeletek).

A vonatkozó kormányrendeletek szerint nemcsak a nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok és a hozzátartozói nyugellátásban részesülők, hanem a korhatáruk betöltése előtt már nyugdíjban vagy hasonló ellátásban részesülők is megkapták 2017. novemberében és 2018. novemberében is a nyugdíjprémiumot a novemberi nyugdíjukkal vagy más ellátásukkal együtt.

Így tavalyelőtt és tavaly nyugdíjprémiumban közel 2,8 millió ember részesült, az öregségi nyugdíjasok – köztük a korhatáruk betöltését megelőzően a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő hölgyek – mellett egy sor egyéb ellátásban részesülő személy is.

Vagyis a kormányzati kiterjesztés alapján nem csupán a törvényi feltételeknek megfelelő személyek kaphattak nyugdíjprémiumot (egyszeri juttatást), hanem ennél jóval szélesebb kör, az említettek mellett az ideiglenes özvegyi nyugdíjasok, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, a korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban  részesülők, a rokkantsági járadékosok, a fogyatékossági támogatásban részesülők, a vakok személyi járadékában részesülők és több hasonló jogosulti kategória tagjai.

 

Egyelőre persze csak reménykedhet

az érintettek, de a nyugdíjtörvény alapján nem jogosultak széles köre (legalább hétszázezer ember)

abban, hogy a Kormány idén, 2019-ben is meghozza ezt a pozitív kiterjesztő döntését.

 

A nyugdíjprémium összege

Idén, 2019-ben a bruttó hazai termék (a GDP) várható növekedése minden valószínűség szerint megint meghaladja a 3,5%-ot, a növekedés mértéke éves szinten a jelenlegi előrejelzések szerint legalább 4,3 – 4,5% lehet.

Ha októberben, a vonatkozó kormányrendelet kibocsátásának idején is érvényes lesz ez az előrejelzés, akkor a nyugdíjprémium (egyösszegű juttatás) számításához vagy a 4,3 - 3,5 = 0,8 vagy pedig a 4,5-3,5 = 1,0 lehet majd az alkalmazandó szorzószám.

Ezzel a szorzószámmal a novemberi ellátás 25%-át, de legfeljebb húszezer forintot kell majd megszorozni, és ez lesz a nyugdíjprémium összege.

 

A nyugdíjprémium törvényi képlete a következő:

(az éves GDP növekedés ténylegesen várható százalékos mértéke mínusz 3,5, de legfeljebb 4)

szorozva

(a novemberi ellátás egynegyede, de legfeljebb 20 ezer forint) =

nyugdíjprémium összege

 

Eszerint a nyugdíjprémium maximális összege idén az előrejelzések alakulása függvényében vagy 0,8 x 20.000 = 16.000 forint, vagy 1,0 x 20.000 = 20.000 forint lehet. (Vagy teljesen más összeg, ha a GDP növekedés előrejelzett mértéke októberig módosul…)

 

Ezt az összege kaphatja majd minden olyan jogosult, akinek a novemberi ellátása legalább 80 ezer forint vagy annál több.

Akinek a novemberi ellátása nem éri majd el a 80 ezer forintot, az arányosan kisebb összegre számíthat.

A prémium egyszeri juttatás, így az összege – a nyugdíjemeléstől eltérően – nem épül be a nyugellátás vagy az egyéb, egyszeri juttatásra feljogosított ellátások összegébe.

Ha a nyugdíjprémium kifizetésének hónapjában, novemberben előre jelzett éves GDP-növekedési mértéket az éves tényleges GDP-növekedés meghaladná, akkor erre az esetre egyelőre nincs a nyugdíjtörvényben utólagos kompenzációt előíró rendelkezés (mint amilyen az éves rendszeres nyugdíjemelésre vonatkozóan érvényesül, ha a költségvetési törvényben előre jelzett inflációs mértéket a tényleges infláció meghaladná).

A Kormány persze az említett felhatalmazása alapján akár utólagos kompenzáció fizetését is elrendelheti, ha a GDP-növekedés évvégi tényadata magasabb lenne, mint a nyugdíjptémium kifizetésének idején figyelembe vett növekedési mérték.

 

A nyugdíjprémiumra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

 

A TB nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.)

101.§

(5) Ha a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedésének a tárgyévben várható mértéke a 3,5 százalékot meghaladja, és az államháztartás - a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott - tárgyévi egyenlegcélja várhatóan teljesül, a tárgyév novemberében nyugdíjprémiumot kell fizetni annak a személynek, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napján, valamint a tárgyév novemberében a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó vagy azzal a 6. § (4) bekezdése alapján egy tekintet alá eső

b) hozzátartozói nyugellátásban - ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat - részesül, vagy

c) a b) pontban nem említett nyugellátásban - ide nem értve a rehabilitációs járadékot - részesül, és a 18. § (1) bekezdése szerinti életkort a tárgyévet megelőzően betöltötte.

(6) A nyugdíjprémium összege a következő két szám szorzata:

a) a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedése - tárgyévben várható - mértékének 3,5-del csökkentett összege, de legfeljebb 4,

b) a nyugellátás november havi összegének 25 százaléka, de legfeljebb 20 000 forint.

(7) Ha a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedésének - a központi költségvetésről szóló törvényben - tárgyévre tervezett mértéke a 3,5 százalékot meghaladja, a nyugdíjprémium kiadásainak fedezetére a Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésében céltartalékot kell képezni.

(8) A nyugdíjprémiumot a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból, a november havi nyugellátással együtt folyósítja. A nyugdíjprémium megállapításáról határozatot nem kell hozni.

 

A Kormány felhatalmazása:

Tny.

101.§ (1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy

d) a nyugdíjprémium megállapítására és a végrehajtásra vonatkozó részletes szabályokat, valamint a (6) bekezdés a) pontja szerinti szorzószámot,

 

Kormányrendeletek:

A 2017-ben kifizett nyugdíjprémumra vonatkozó szabályokat a 313/2017. (X.31.) Korm.rendelet tartalmazta.

A 2018-ban kifizetett nyugdíjprémiumra vonatkozó szabályokat a 183/2018. (X.8.) Korm.rendelet tartalmazta.

Az idei évben a Kormány 2019. októberében dönt a nyugdíjprémiumról.

 


Az összefoglaló közzétételének napja: 2019. június 11.

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...