A nyugdíjjal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2022-ben

A nyugdíjjal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2022-ben

2022. 01. 20.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Változik a nyugdíjkorhatár, marad a Nők40, megérkezett a januári nyugdíjemelés, jön a 13. havi nyugdíj, emelkednek a valorizációs szorzók, minimálnyugdíj maradt bebetonozva, árvaellátás minimuma viszont több, mint kétszeresére nőtt, és így tovább.

K Küldés K Nyomtatás

 

 

 

Ha kérdése van a nyugdíjigényléssel, a nyugdíjszámítással, a nyugdíjemeléssel, a 13. havi nyugdíjjal, a  nyugdíjnövelési lehetőségekkel és hasonló ügyekkel kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA tegye föl a kérdését, és méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszolom. 

 

A nyugdíjjal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2022-ben

 

Korhatár

 

A nyugdíjkorhatár 65 évre nőtt 2022. január 1-jétől, vagyis az 1956. december 31-ét követően született személyek már csak 65 éves korukban igényelhetik a korbetöltött öregségi nyugdíjukat.

Természetesen 2022-ben bármikor igényelheti a nyugdíját az, aki már korábban teljesítette annak feltételeit.

Magyaroszágon nincs nyugdíjkényszer, így a nyugdíját senki sem köteles igényelni akkor, amikor teljesíti annak feltételeit. Megéri megfontolni, hogy érdemes-e haladéktalanul nyugdíjba vonulni vagy érdemes-e inkább halasztani a nyugdíjigénylést.

Komoly nyugdíjelőnyök járnak ugyanis azzal, ha valaki a korhatára betöltését követően a nyugdíja igénylése nélkül tovább dolgozik: 

- nőhet a  nyugdíjszorzója (ami az egész életében szerzett összes szolgálati ideje egész években kifejezett hosszától függ), 

- megilletheti a nyugdíjbónusz (ha legalább 30 nap további szolgálati időt szerez a nyugdíjkorhatár betöltését követően a nyugdíj igénylése nélkül), és 

- biztonsági játékosként rögzítheti is a korhatára betöltésével őt egyébként megillető nyugdíja összegét, ráadásul így

- később kezdi morzsolni a nyugdíja valódi vásárlóerejét a nyugdíjemelés inflációkövető módszere.

Részletek az erről készített videómban.

2022-ben se feledje:

- egy kedvezményes  nyugdíjat igénylő hölgy átlagosan 21 évig, 

- a korhatára betöltésével nyugdíjat igénylő nő közel 19 évig, 

- a korhatára betöltésével nyugdíjat igénylő férfi átlagosan 14 és fél évig 

lesz nyugdíjas, ezért nagyon nem mindegy, milyen induló összeggel tudja az érintett a nyugdíját megállapíttatni!

Kérdezzen, mielőtt döntene a nyugdíjigénylés időzítéséről!

 

Nők kedvezményes nyugdíja 

 

A nők kedvezményes nyugdíja feltételei nem változnak 2022-ben, így az a hölgy, aki idén teljesíti ezeket a feltételeket, ezt követően bármikor igényelheti a kedvezményes nyugdíját.

A Nők40 kettős időfeltétele:

- legalább 40 évi jogosító idő szerzése, amelyből főszabály szerint

- legalább 32 évet munkával szerzett szolgálati időnek kell kitennie, vagyis a szükséges legalább 40 évi jogosító időbe

- legfeljebb 8 évet lehet beszámítani a gyermeknevelésre tekintettel kapot ellátások (tgyás, csed, gyes, gyed, gyet, gyod, stb.) folyósítási időtartamából.

Ha a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő hölgy idén betölti a 65 éves nyugdíjkorhatárát, nincs semmilyen teendője, miután a nők kedvezményes nyugdíja saját jogú teljes nyugdíj, ezért az összege nem számítható újra, ha az érintett betölti a nyugdíjkorhatárát.

 

Nyugdíjmegállapítás

 

A 2022. január 1. és december 31. között megállapítandó nyugdíjak összegének számítása során új valorizációs szorzókat kell alkalmazni, amelyekről 2022. márciusában jelenik majd meg kormányrendelet. 

E szorzók várhatóan legalább 9,1%-kal magasabbak lesznek, mint a 2021-ben alkalmazott valorizációs szorzók voltak.

A nyugdíjigénylésnek továbbra sem feltétele a biztosítási jogviszony megszüntetése, így a versenyszférában akár megszakítás nélkül dolgozhat tovább az a munkavállaló, akinek megállapították a nyugdíját. A munkáltatójának mindössze az aktív biztosítotti státusz megszűnését kell ilyen esetben bejelentenie a NAV részére. A nyugdíjmegállapítás napjától a nyugdíjas munkavállaló keresete mentes a 18,5% társadalombiztosítási járulék alól, míg e kereset után a munkáltató mentesül a 2022. január 1-jétől 13% szocho alól. 

A közszférában továbbra sincs lehetőség a nyugdíj és az illetmény együttes felvételére, így a nyugdíjas közszolga nyugdíját szüneteltetik mindaddig, amíg fennáll a közalkalmazotti vagy hasonló közszolgálati jellegű jogviszonya. (E jogviszonyok közé sorolták tavaly az egészségügyi szolgálati jogviszonyt is.)

A nyugdíjas vállalkozó kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül (a törvényi meghatározás szerint kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül a biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel). 

Ha a nyugdíja megállapítása előtt 50 ezer vagy 75 ezer forint tételes adót fizető főállású kisadózó vállalkozó volt, akkor a nyugdíja megállapításától fogva 25 ezer forint tételes adót fizető nem főállású katás vállalkozó lesz, ha folytatja a vállalkozását.

 

Nyugdíjemelés

 

2022. január 1-jétől a nyugdíjakat (és a nyugdíjszerű ellátásokat) 5%-kal emelték. 

Akik részére a saját jogú nyugdíjat és az özvegyi nyugdíjat együttfolyósítási összeghatárban folyósítják, ez az összeghatár 2022. január 1-jétől 107.910 forintra emelkedik.

2022-ben a nemzeti gondozási díj, valamint az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás is bekerült az emeléssel érintett kéttucatnyi ellátás körébe.

Ha a 2022. január-augusztus hónapokban mért tényleges inflációs adatokból becsülhető éves infláció mértéke (akár az általános, akár a nyugdíjas fogyasztói kosár szerint) meghaladná az 5%-ot, akkor 2022. novemberében - ha a tényadatok alapján becsült éves infláció meghaladná a 6%-ot - kiegészítő nyugdíjemelésre, vagy - ha a tényadatok alapján becsült éves infláció meghaladná az 5%-ot, de nem haladná meg a 6%-ot - egyösszegű kompenzációra kerülhet sor.

Ha megszaladna év közben az infláció, és emiatt módosítani lenne szükséges a 2022. évi költségvetési törvényt, akkor további évközi kiegészítő nyugdíjkompenzáció is lehetséges, amint történt ez 2021. júniusában is.

 

13. havi nyugdíj

 

A 2022. február havi nyugdíjjal együtt utalják a 2022. januári (vagyis már 5%-kal emelt összegű) nyugdíj 100%-ával megegyező összegű plusz juttatást 13. havi nyugdíjként. 

2022-től így minden évben jár a teljes 13. havi nyugdíj. (Amíg lesz rá fedezet, hiszen egy plusz havi nyugdíj évi 350 milliárd forintos többletkiadást jelent a nyugdíjkasszában.) 

A 13. havi nyugdíjra, illetve a 13. havi ellátásra ugyanaz a személyi kör jogosult, mint a nyugdíjprémiumra, illetve egyszeri ellátásra. 

Óriási különbség viszont, hogy a 13. havi nyugdíj kifizetése nem függ a gazdasági teljesítménytől, a nyugdíjprémium kifizetése viszont igen (ez utóbbi ugyanis csak akkor fizethető, ha a magyar GDP tárgyévi növekedése meghaladja a 3,5%-ot). 

 

Nyugdíjprémium

 

Ha a 2022. évi várható GDP-növekedés meghaladja a 3,5%-ot, akkor 2022. novemberében a nyugdíjprémiumra is megnyílik a jogosultság. A nyugdíjprémium a ténylegesen várható GDP-növekedés 3,5%-ot meghaladó mértékének (mint szorzószámnak, ami legfeljebb 4 lehet) és a 2022. novemberi nyugdíj egynegyedének, de legfeljebb 20 ezer forintnak a szorzata lehet.

A 2022. évre szóló gazdasági előrejelzések alapján jó esély lehet a nyugdíjprémium fizetésére 2022. novemberében, mivel idén a GDP növekedése várhatóan meghaladja majd az 5%-ot. 

Ha pontosan 5% lenne a növekedés mértéke, akkor a nyugdíjprémium összege 

(5-3,5) x 20.000 = 30.000 forint 

lenne.

 

Nyugdíj melletti munkavégzés

 

A nyugdíj mellett bármilyen jogviszonyban folytatott keresőtevékenységgel szerzett kereset 2022-ben is járulékmentes (nem kell fizetni a nyugdíjasnak a 18,5% mértékű társadalombiztosítási járulékot), viszont így a nyugdíj melletti munkavégzés nem is jogosít nyugdíjnövelésre. 

A nyugdíj mellett folytatott keresőtevékenységgel szerzett keresetet 2022-ben nem korlátozza semmi; a nők kedvezményes nyugdíja mellett szerzett keresetet sem korlátozza az éves keretösszeg.

A nyugdíj mellett közalkalmazotti és bármely egyéb közszférás jogviszonyban folytatott keresőtevékenység esetén 2022-ben változatlanul szünetel a nyugdíj az érintett közszférás jogviszony fennállásának tartamára. 

Ezt az akadályt az egészségügyben 2022-ben is a jövedelemkiegészítés rendszerével kerülik meg, vagyis idén is fennmarad az egészségügyi végzettségű egészségügyi dolgozók árnyék-nyugdíjrendszere.

 

Egyéb ellátások melletti munkavégzés

1.

Már 2021. január 1-jétől megszűnt a rokkantsági és a rehabilitációs ellátás mellett folytatott munkavégzés kereseti korlátozása, vagyis már tavaly sem kellett figyelni arra, hogy a kereset három egymást követő hónap mindegyikében ne haladja meg a minimálbér másfélszeresét. A rokkantsági és a rehabilitácis ellátás mellett 2022-ben is korlátozás nélkül lehet kereseni.

2.

A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék és a bányászok egészségkárosodási járadéka mellett végzett munkával szerzett keresetre 2022-ben is vonatkozik a minimálbér 18-szorosával egyező összegű éves keretösszeg (idén 3,6 millió forint) korlátozása.

 

Korkedvezmény

 

A legkésőbb 2014. december 31-éig szerzett korkedvezmény (a honvédség, illetve a rendvédelmi szervek hivatásos állományának tagjai esetében a 2011. december 31-éig szerzett korkedvezmény) 2022-ben is érvényesíthető.

Az érintett személy a korkedvezmény éveit a nyugdíjkorhatára éveiből levonva kapott életkorban nem nyugdíjat, hanem korhatár előtti ellátást igényelhet.

 

Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege

 

2022-ben nem változik, sőt, marad időkorlát nélkül bebetonozva a teljes öregségi nyugdíj legkisebb összege, amely 15. éve változatlanul 28.500 forint. 

 

Az árvaellátás legkisebb összege

 

Örvendetes viszont, hogy az árvaellátás minimális összege a korábbi 24.250 forint helyett 2022. január 1-jétől 50.000 forintra nő.

A 2022. január 1-jét megelőzően megállapított, a 2022. januári nyugdíjemelést követően 50.000 forintot el nem érő árvaellátás összege - a kivételes árvaellátás kivételével - 50.000 forintra emelkedik. 

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek vagy szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított árvaellátás Magyarországot terhelő részét a Magyarországot terhelő ellátásrész arányának megfelelően kell megemelni.

 

Méltányossági lehetőségek

 

A kivételes nyugdíj, a kivételes nyugdíjemelés és az egyszeri segély szabályozása nem változott 2022. január 1-jétől.

Marad 90 ezer forint a kivételes nyugdíjemelés megállapíthatóságának jövedelmi korlátja.

Az egyszeri segély megállapíthatóságának jövedelmi korlátja egyedülálló kérelmező esetén marad  90 ezer forint, míg a közeli hozzátartozójával közös háztartásbanb élő kérelmező esetén marad 80 ezer forint.

A rendkívül indokolt esetben a Magyar Államkincstár Központja által adható kivételes egyszeri segély megállapíthatóságának jövedelmi korlátja szintén marad 100 ezer forint.

 

Egyéb változó összegek

 

2022. évi megállapítás esetén

- a rokkantsági járadék havi összege 43.100 forint,

- a nemzeti helytállásért járó pótlék megállapításánál irányadó összeghatár 229.105 forint, hozzátartozói jogon járó pótlék esetén pedig  114.555 forint,

- az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló törvény alapján a jogosultakat megillető életjáradék kiszámításához az alapösszeg 114.340 forint,

- a megváltozott munkaképességű személyek rokkantsági vagy rehabilitációs ellátása megállapításához az alapösszeg 112.920 forint.


További részletek ebben az összefoglalómban.

(Az összefoglaló készzítésének időpontja: 2022. január 20.)

 

 

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...