A nyugdíjasoknak járó utazási kedvezmények

A nyugdíjasoknak járó utazási kedvezmények

2020. 08. 24.

Milyen utazási kedvezmények járnak a nyugdíjasoknak 2020-ban?

K Küldés K Nyomtatás

 

 

 

Ha Önnek személyes kérdése van a nyugdíjjal vagy hasonló ellátásokkal kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA teheti föl a kérdését, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 


A nyugdíjasoknak járó utazási kedvezmények


A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet határozza meg a nyugdíjasoknak járó utazási kedvezményeket.

 

65 évesnél idősebb nyugdíjasok

 

A 65 év feletti személyek a közforgalmú személyszállítási eszközökön (vonat, helyközi autóbusz, HÉV, elővárosi autóbusz, komp, rév) a személyi azonosításra alkalmas okmányuk felmutatásával díjmentesen utazhatnak.  Ez a kedvezmény egész Európában egyedülálló, mivel az idős utasoknak jellemzően legfeljebb 25-50% kedvezményt biztosítanak más EU-tagállamokban.

A 65. életév betöltése napjától érvényes díjmentesség nem csak a magyar állampolgárokat, hanem az erről szóló rendelkezést is tartalmazó nemzetközi szerződés vagy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó külföldi állampolgárokat, valamint a letelepedett jogállású személyeket és a menekülteket is megilleti.

 

65 évesnél fiatalabb nyugdíjasok

 

A 65. életévet el nem érő nyugdíjasok számára az "Ellátottak utazási utalványa" alapján 50%, illetve 90%-os kedvezmény vehető igénybe, előbbi kedvezményt évente 16 alkalommal, utóbbit évente kétszer lehet igénybe venni, de két darab 50%-os kedvezmény bármikor egy darab 90%-os kedvezményre váltható. 

Nyugdíjasnak minősül a saját jogú nyugellátásban részesülő személy. Ilyen nyugellátás az öregségi nyugdíj, ideértve a nők kedvezményes nyugdíját, valamint a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított öregségi és rokkantsági nyugdíjsegély, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíj, a növelt összegű öregségi munkaképtelenségi járadék, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával megállapított öregségi nyugdíj, a továbbá nemzetközi egyezmény alkalmazásával megállapított saját jogú öregségi nyugdíj.

A 65. életévüket be nem töltött, hozzátartozói nyugellátásban - özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban, özvegyi járadékban - részesülő személyeket ugyanezek a kedvezmények illetik meg az "Ellátottak utazási utalványa" alapján.

Ez a kedvezmény illeti meg a külföldről hazatelepült, 65 évesnél fiatalabb magyar állampolgárt is, ha külföldről részesül nyugellátásban, továbbá a 65 évesnél fiatalabb, nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személyt is.

A fenti kategóriáknak megfelelő ellátásban részesülő 65 évesnél fiatalabb nyugdíjas az őt megillető kedvezményt a házastársával vagy élettársával megoszthatja, ha a házastársa vagy élettársa a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárát már elérte. A házastárs vagy az élettárs az igényjogosulttal együtt történő vagy önálló utazása esetén is igénybe veheti a kedvezményt.

 

65 évesnél fiatalabb megváltozott munkaképességű személyek

 

A 65 évesnél fiatalabb megváltozott munkaképességű személyek közül csak az jogosult utazási kedvezményre, 

- aki rokkantsági ellátásban részesül, és korábban I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű, vagy 2011. december 31-én már betöltötte az 57. életévét és III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra volt jogosult, továbbá 

- aki rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesül.

 

További  tudnivalók

 

Az „Ellátottak utazási utalványá”-t a nyugdíjfolyósító állítja ki, és minden év március 31. napjáig megküldi azoknak a jogosultaknak, akik az utalvány kiküldése évének április 1. napját megelőzően még nem töltötték be a 65. életévüket. Az  utalvány a kiállítás évében január 1-jétől a kiállítást követő év március 31-éig érvényes.

A vasúti személyszállításban az utazási kedvezmények a 2. kocsiosztályra érvényesek. Az utazási kedvezmény a helyjegyre, valamint a pótjegyre nem vonatkozik, kivéve a hadirokkant személyt és igazolt esetben kísérőjét, valamint a hadiözvegyet.

A helyközi közlekedésben az utazási kedvezmények valamennyi helyközi belföldi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás során belföldi forgalomban vehetők igénybe.

Nemzetközi utazásra, valamint a nemzetközi utazás magyarországi szakaszára az utazási kedvezmények nem érvényesek.

Az utalvány pótlására, cseréjére abban az esetben van lehetőség, ha a jogosult az utalvány eltulajdonításának tényét rendőrségi jegyzőkönyv, bejelentés vagy feljelentés útján igazolja, vagy az utalvány elháríthatatlan ok (például természeti katasztrófa) miatt megsemmisül.


Ide kattintva iratkozzon föl a NyugdíjGuru News ingyenes heti hírlevelére, hogy a nyugdíjakat érintő minden fontos fejleményről időben értesüljön!​

 

 

 

 

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...