A nyugdíjak 2020. januári emeléséről

A nyugdíjak 2020. januári emeléséről

2019. 12. 12.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Megjelent a nyugdíjak és hasonló ellátások 2020. januári emeléséről szóló kormányrendelet. Több, mint két és félmillió embert érint!

K Küldés K Nyomtatás

 

Ha Önnek személyes kérdése van a jövőbeni vagy a már meglévő nyugdíjával kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA teheti azt föl, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 

 

A nyugdíjak 2020. januári emeléséről

 

A jövő hónapban 2,6 millió ember nyugdíja és hasonló ellátása emelkedik átlagosan 3,52%-kal Magyarországon

 

Megjelent a jövő januári nyugdíjemelésről szóló kormányrendelet - "A nyugellátások és egyes ellátások 2020. január havi emeléséről szóló 300/2019. (XII.11.) Korm.rendelet", szövegét a posztom végén közlöm -, amely szerint a 2020. január 1. előtt megállapított és 2019. novemberében egyösszegű emelési korrekcióban részesült nyugellátások és az ilyen emelésre jogosult egyéb ellátások 2019. decemberi összegét először 0,7%-kal, majd az így kapott összeget további 2,8%-kal kell megemelni, és e kettős emelés eredményeként kialakuló - a kettős emelés együttes hatására összességében közel 3,52%-kal megemelt - eredmény lesz a januári ellátás összege.

Akinek az emelésre jogosító ellátását ugyan 2020. január 1-jét megelőző kezdőnappal állapították meg, de nem részesült 2019. novemberében egyösszegű emelési korrekcióban, annak az ellátását 2,8%-kal kell megemelni.

A nyugdíjemelés 0,7%-os első lépése az idén novemberben egyösszegben kapott, a 2019. januárban végrehajtott 2,7%-os emelés és a 2019. január-augusztus közötti időszakban mért tényleges nyugdíjas infláció 3,4%-os mértéke közötti 0,7%-os különbözet 12 hónapra egyben számolt, így az idén novemberi nyugellátás 8,4%-os mértékével megegyező összegben folyósított emelési különbözet egy hónapra eső mértéke. 

Ez minden olyan ellátásra vonatkozik, amelyhez 2019. novemberében kifizették a 8,4%-os egyösszegű emelési különbözetet.

A nyugdíjemelés 2,8%-os második lépése a 2020. évre szóló költségvetési törvényben előre jelzett fogyasztói árnövekedés mértéke, amelynek megfelelően a nyugdíjtörvénynek a rendszeres nyugdíjemelésre vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kell megemelni a nyugdíjak összegét. 

Ez minden 2020. január 1. előtt megállapított nyugellátásra vonatkozik.

Azok az ellátások, amelyeket ugyan 2020. január 1-jét megelőző kezdőnappal állapítottak meg, de amelyekre 2019. novemberében nem fizettek egyösszegű emelési különbözetet - és nem is valamilyen erre jogosító ellátást váltottak föl azonos összegben, de új jogcímen -, csak ebben a 2,8%-os emelésben részesülnek.


A fentiek szerint ha valaki 2019. decemberében az átlagnyugdíjnak megfelelő 135 ezer forintos ellátásban részesült, és 2019. novemberében megkapta a 8,4%-os egyszeri kiegészítést, akkor a 135 ezer forintot először 0,7%-kal, majd az így kapott eredményt 2,8%-kal megemelve januári nyugellátásként 139.750 forintra számíthat, vagyis az ellátása havi 4750 forinttal, éves szinten 57 ezer forinttal emelkedik.

Ha valaki a medián nyugdíj össszegével megegyező, 117 ezer forintos ellátást kap decemberben, és előtte novemberben megkapta az egyszeri kiegészítést, akkor 2020. januárjában az ellátása 121.120 forintra nő, vagyis az ellátása havi szinten 4120 forinttal, éves szinten 49 és fél ezer forinttal nő.

Ha valaki ennél kisebb, például 60 ezer forint összegű ellátást kap decemberben, és megkapta az egyösszegű kiegészítését novemberben, akkor a januári ellátása 62.110 forintra nő, vagyis az ellátása havi szinten 2110 forinttal, éves szinten 25.320 forinttal emelkedik. 

A kettős emelés képlete alapján mindenki ellenőrizheti, hogy mekkora emelésre jogosult (emlékeztetőül: kettős emelésre az jogosult, akinek 2020. január 1. előtt állapították meg azt az ellátását, amelynek alapján 2019. novemberében már részesült a 8,4%-os egyösszegű emelési korrekcióban). 

Ez a képlet a következő:

(decemberi ellátás összege x 1,007) x 1,028 = januári ellátás összege


A kormányrendelet felsorolja a nyugdíjemeléssel egyező mértékű emelésben részesülő ellátásokat, amelyek az öregségi nyugdíj (ideértve természetesen a nők kedvezményes nyugdíját is), valamint a hozzátartozói nyugellátások (köztük az özvegyi nyugdíj és az árvaellátás) mellett felölelik egyebek között a korhatár előtti ellátásokat, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait, a fogyatékossági támogatást, a vakok személyi járadékát és egy sor hasonló ellátást. 

Mindezek alapján 2020. januárjában 2,6 millió jogosult számíthat az emelésre.

Ha a 2020. évi tényleges infláció magasabb lenne, mint 2,8%, akkor a nyugdíjasok és egyéb ellátottak 2020. novemberében ugyanúgy számíthatnak a tényleges áremelkedési különbségnek megfelelő emelési korrekcióra, mint idén.

Ha a tényleges fogyasztói áremelkedés mértéke 1 százalékpontnál nagyobb mértékben haladná meg a 2,8%-ot (vagyis 3,8%-nál magasabb mértékű lenne), akkor nem egyösszegű korrekcióra, hanem pótlólagos nyugdíjnövelésre kerülne sor 2020. novemberében.


A kormányrendelet az emelésre vonatkozó rendelkezéseken túl meghatározza egy sor ellátásnak vagy számítási alapjuknak a 2020. január 1-jétől érvényes új összegét (rokkantsági járadék összege, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék összegei, a saját jogú nyugellátás és az 1998. január 1-je előtti haláleset nyomán járó özvegyi nyugdíj együttfolyósítási összeghatára, a rokkantsági és a rehabilitációs ellátás számítása során alkalmazandó alapösszeg, az időskorúak járadékára való jogosultság jövedelemhatárai). Az egyes új összegeket a mellékelt rendeletszövegben olvashatják.


 

A Kormány 300/2019. (XII. 11.) Korm. rendelete

a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. január havi emeléséről

 

A Kormány

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. és 7. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 9. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) 2020. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (5) bekezdése alapján 0,7 százalékkal kell emelni

1. azt az öregségi nyugdíjat,

2. azt az özvegyi nyugdíjat,

3. azt a szülői nyugdíjat,

4. azt az árvaellátást,

5. azt a baleseti hozzátartozói nyugellátást,

6. azt a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

7. azt a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

8. azt a korhatár előtti ellátást,

9. azt a szolgálati járandóságot,

10. azt az átmeneti bányászjáradékot,

11. azt a táncművészeti életjáradékot,

12. azt a rokkantsági ellátást,

13. azt a rehabilitációs ellátást,

14. azt a baleseti járadékot,

15. azt a bányászok egészségkárosodási járadékát,

16. azt a fogyatékossági támogatást,

17. azt a vakok személyi járadékát,

18. azt a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján

folyósított ellátást,

19. azt a polgármesterek közszolgálati járadékát,

20. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,

21. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,

22. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek

hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,

23. azokat a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres

pénzbeli ellátásokat,

24. azt a házastársi pótlékot,

25. azt a házastárs után járó jövedelempótlékot és

26. azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli, és

amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. novemberi kiegészítéséről szóló 238/2019. (X. 16.) Korm. rendelet alapján egyösszegű kifizetés járt.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti saját jogú ellátást 2019. évi időponttól, az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító ellátás helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is –, az (1) bekezdés szerint megemelt összeget kell továbbfolyósítani, illetve megállapítani.

(3) Ha a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a baleseti járadékot vagy a bányászok egészségkárosodási járadékát 2019. évi időponttól, rokkantsági járadéknak vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító

a) rokkantsági ellátásnak,

b) rehabilitációs ellátásnak,

c) baleseti járadéknak vagy

d) bányászok egészségkárosodási járadékának

a megszűnését követő naptól állapítják meg, a megállapított ellátást az (1) bekezdés szerinti mértékkel meg kell emelni.

(4) Az ellátások (2), illetve (3) bekezdés szerinti emelésére való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a (2), illetve (3) bekezdés szerinti változás következett be.

(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti emelés az ellátások időközi emelésének figyelembevételét előíró jogszabályi rendelkezések alkalmazása során 2019. január 1-jei hatályú emelésnek minősül.

2.§

(1) 2020. január 1-jétől – az arra jogosultak esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti emelést követően – a Tny. 62. § (1) bekezdése alapján 2,8 százalékkal kell emelni a 2020. január 1-jét megelőző időponttól megállapított, az 1. § (1) bekezdés 1–26. pontja szerinti ellátásokat.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti saját jogú ellátást a 2020. évi időponttól, az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító ellátás helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is –, az (1) bekezdés szerint megemelt összeget kell továbbfolyósítani, illetve megállapítani.

(3) Ha a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a baleseti járadékot vagy a bányászok egészségkárosodási járadékát 2020. évi időponttól, rokkantsági járadéknak vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító

a) rokkantsági ellátásnak,

b) rehabilitációs ellátásnak,

c) baleseti járadéknak vagy

d) bányászok egészségkárosodási járadékának

a megszűnését követő naptól állapítják meg, a megállapított ellátást az (1) bekezdés szerinti mértékkel meg kell emelni.

(4) Az ellátások (2), illetve (3) bekezdés szerinti emelésére való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a (2), illetve (3) bekezdés szerinti változás következett be.

3.§

(1) Az e rendelet alapján emelendő, 2020. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani.

(2) Ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.

(3) Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásokat emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

(4) Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.

(5) Szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított, e rendelet alapján emelendő ellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.

(6) Az emelést a 2020. január havi ellátásoknak az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépő pótlék, továbbá az e rendelet alapján nem emelendő egyéb nem társadalombiztosítási ellátás nélküli összegére kell végrehajtani.

4. §

(1) A központi költségvetés megtéríti a Magyar Államkincstárnak az 1. § (1) bekezdés 6–11., 16–22. és 24–26. pontja szerinti ellátások, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék és a rokkantsági járadék emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

(2) A Hadigondozottak Közalapítványa megtéríti a Magyar Államkincstárnak az 1. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti ellátások emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

5.§

Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

6.§

A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A rokkantsági járadék havi összege 2020. január 1-jétől 38 670 forint.”

7.§

A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés d) pont da) és dc) alpontjában a „198 610” szövegrész helyébe a „205 600” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében a „198 610” szövegrészek helyébe a „205 600” szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében a „99 305” szövegrész helyébe a „102 800” szöveg

lép.

8.§

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 62. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2020. január 1-jétől havi 96 835 forint összeghatárig folyósítható együtt.”

9.§

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 14. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A 2019. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított időskorúak járadékára való jogosultság esetén az Szt.

a) 32/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatár 26 350 Ft, 

b) 32/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemhatár 30 995 Ft, 

c) 32/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelemhatár 41 840 Ft. 

(5) 2020. január 1-jétől az időskorúak járadékának havi összege

a) jövedelemmel nem rendelkező, az Szt.

aa) 32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén 26 350 Ft,

ab) 32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén 30 995 Ft,

ac) 32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén 41 840 Ft,

b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.”

10.§

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8/A. § A 2019. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az Mmtv. 9. §-a és 12. §-a szerinti alapösszeg 104 405 forint.”

11.§

Hatályát veszti

a) a nyugellátások és egyes más ellátások 2016. január havi emeléséről szóló 357/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet,

b) a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. január havi emeléséről szóló 416/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet,

c) a nyugellátások és egyes más ellátások 2018. január havi emeléséről szóló 359/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet,

d) a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. január havi emeléséről szóló 240/2018. (XII. 12.) Korm. rendelet.

 

Ha Önnek személyes kérdése van a jövőbeni vagy a már meglévő nyugdíjával kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA teheti azt föl, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 

 

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...