A nyugdíj mellett dolgozó orvosok, ápolók utólag mégis megkapták a tavalyi nyugdíjprémiumot és az idei 13. havi nyugdíjat

A nyugdíj mellett dolgozó orvosok, ápolók utólag mégis megkapták a tavalyi nyugdíjprémiumot és az idei 13. havi nyugdíjat

2022. 06. 03.

A nyugdíjas egészségügyi dolgozók - szünetelő nyugdíjuk pótlására kapott - nyugdíjpótló jövedelemkiegészítése idén kiterjed a 13. havi nyugdíjra és a tavaly novemberi nyugdíjprémiumra is.

K Küldés K Nyomtatás

 

 

Ha kérdése lenne a nyugdíjával, a nyugdíj megállapításával, számításával, emelésével, növelési lehetőségeivel kapcsolatban, akkor azt IDE KATTINTVA tegye föl, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 

A nyugdíjpótló jövedelemkiegészítés idén kiterjed a 13. havi nyugdíjra és a tavaly novemberi nyugdíjprémiumra is

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony (eszj) fennállása alatti a nyugdíj és a korhatár előtti ellátás szünetel. Emiatt az egészségügyi dolgozókat nyugdíjpótló jövedelemkiegészítésben részesítheti a munkáltató (ezt a megoldást nevezem egészségügyi árnyék-nyugdíjrendszernek).

A nyugdíjpótló jövedelemkiegészítés rendszere (JKR) kényszermegoldásként jelent a nyugdíjszüneteltetés problémájára, amely 

- folyamatos bürokratikus terhelést jelent minden érintett számára,

- törvényileg tisztázatlan a 13. havi nyugdíj/ellátás és a nyugdíjprémium JKR keretében történő kifizetése,

- a korhatár előtti ellátásban részesülők esetén a jövedelemkiegészítés tekintetében is figyelni kell az éves keretösszegre.

Miután egyelőre marad az egészségügyi árnyék-nyugdíjrendszer (mert pillanatnyilag nem látszik kormányzati hajlandóság a közszférában 2013-ban bevezetett  kettős ellátási tilalom feloldására, vagyis a közszolgálati jellegű jogviszony fennállása alatt a nyugdíj továbbra is szünetel), feltétlenül érdemes az egészségügyi szakmai szervezeteknek lobbizniuk azért, hogy a jövedelemkiegészítés a nyugdíjasokat megillető minden juttatásra terjedjen ki, ne csak a nyugdíjemelésekre, vagyis a törvény erejénél fogva beszámítson a 13. havi nyugdíj és a nyugdíjprémium is.

E tekintetben hozzám is fordultak egészségügyi dolgozók, akiknek kifejtettem, hogy megítélésem szerint a jövedelemkiegészítésnek ki kell terjednie a kötelező nyugdíjemelések mellett a 13. havi nyugdíjra és a nyugdíjprémiumra is - noha ezt a törvény expressis verbis nem írja elő.

Őszintén remélem, hogy az én érvelésem is közrejátszhatott a Magyar Orvosi Kamara Budapesti Területi Szervezete részére adott pozitív államtitkári válasz létrejöttében, amelyről a MOK I. Országos Konferenciáján, 2022. május 27-én tájékoztattak. 

A 2022. február 28-án kelt államtitkári tájékoztatás szerint az érintett nyugdíjas egészségügyi dolgozók a jövedelemkiegészítésük keretében a kötelező nyugdíjemelés mellett 

- márciusban megkapták a tavaly novemberi nyugdíjprémiummal egyező összegű, és

- májusban megkapták az idén februári 13. havi nyugdíjjal egyező összegű plusz juttatásokat.

Ez a pozitív tájékoztató levél azonban csak részleges győzelmet jelent a nyugdíjas egészségügyi dolgozók számára, hiszen csak a tavaly novemberi nyugdíjprémiumra és az idén februári 13. havi nyugdíjra terjed ki, ugyanis a jövedelemkiegészítés rendszerére vonatkozó törvényi rendelkezések nem módosultak. 

Annak érdekében, hogy a jövedelemkiegészítésbe a törvény erejénél fogva beszámítson a 13. havi nyugdíj és az esetleges nyugdíjprémium, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (Eütev.) 16/B. § (2) bekezdésének szövegét az alábbiak szerint kell módosítani:

(2) A munkáltató által meghatározott jövedelemkiegészítésnek az egészségügyi dolgozót megillető, a kifizetést terhelő adók és járulékok nélkül számított (a továbbiakban: nettó) mértéke nem lehet magasabb az egészségügyi dolgozót az egészségügyi szolgálati, honvédelmi alkalmazotti, kormányzati szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony fennállása miatt történő szüneteltetés hiányában egyébként megillető pénzellátásnak a 13. havi nyugdíj, a nyugdíjprémium, valamint a kötelező és rendkívüli nyugdíjemelések figyelembevételével számított havi összegénél.

A Magyar Orvosi Kamara I. Kongresszusán az egészségügyi dolgozók nyugdíjhelyzetéről tartottam előadást, amelyben egyebek között a jövedelemkiegészítésnek a fenti törvénymódosítás révén történő kiterjesztésének szükségességéről is beszéltem - ha nem sikerülne időközben teljes mértékben megszüntetni a közszolgálati jellegű jogviszonyokban (így az eszj-ben) dolgozó nyugdíjasokra vonatkozó, megítélésem szerint mára teljes mértékben okafogyottá vált korlátozásokat.

A MOK I. Kongresszusán elhangzott előadásomat ismerteti a Napi.hu hírportál is ebben a cikkében.

 

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...