A novemberben várható egyösszegű emelési különbözetről

A novemberben várható egyösszegű emelési különbözetről

2019. 09. 10.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Megjelent a KSH inflációs gyorsjelentése, amelynek alapján novemberben egyösszegű emelési különbözet illeti meg a nyugdíjasokat és egyéb jogosultakat. Példákon keresztül mutatom be, ki mire számíthat novemberben, majd 2020. januárjában.

K Küldés K Nyomtatás

 

Ha sok ezernyi kedves Olvasómhoz hasonlóan Önnek is van személyes kérdése a jövőbeni vagy a már meglévő nyugdíjával, egyéb társadalombiztosítási ellátásával kapcsolatban, akkor

 IDE KATTINTVA 

teheti azt föl nekem, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal megválaszoljam.
 


 

Novemberi nyugdíjemelési korrekció

 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2019. szeptember 10-én közzétett inflációs gyorsjelentése szerint 2019. augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 3,1%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál.

A nyugdíjkorrekció szempontjából azonban nem ez az adat lényeges, hanem az, hogy 2019. január–augusztusban az előző év azonos időszakához képest a fogyasztói árak átlagosan 3,4%-kal nőttek. A nyugdíjas fogyasztóiár-index mértéke is 3,4% (az előző év azonos időszakához képest) a gyorsjelentés szerint.

Így a nyugdíjtörvény rendelkezéseivel összhangban a 3,4%-os mérték az irányadó, eszerint kell a nyugdíjkorrekciót végrehajtani.

Miután 2019. januárjában az idei évre vonatkozó költségvetési törvény inflációs előrejelzésével összhangban a nyugdíjemelés mértéke 2,7% volt, ezt kell korrigálni a 3,4%-os tényadatnak megfelelően.

A különbség 3,4% - 2,7% = 0,7%.

Miután a különbözet 1 százalékpontnál kisebb, az egész évre járó különbözetet egyösszegben kell kifizetni.

 

Ennek megfelelően a nyugdíjasok (és valamennyi olyan ellátott, aki jogosult az ellátása rendszeres emelésére)

- a novemberi nyugdíjukkal/ellátásukkal együtt egyösszegben megkapják az emelési különbözetet (amely a novemberi ellátás 12 x 0,7 % = 8,4 %-a lesz),

- a decemberi ellátásuk összege nem emelkedik, hiszen a decemberre vonatkozó emelési különbözetet is már megkapták a teljes évre számított és a novemberi ellátásukkal együtt folyósított egyösszegű különbözettel, viszont

- a 2020. januári ellátásukat két lépésben emelik a folyósítás előtt: először megemelik az ellátás decemberi összegét a 2019. évre szóló emelési különbözet, vagyis a 8,4% egytizenketted részével, azaz 0,7%-kal, majd ezt követően a második lépésben az így megemelt összeget növelik meg a 2020. évre szóló költségvetési törvényben előrejelzett inflációs mértékkel, azaz 2,8%-kal. E kettős emelést követően folyósítják majd a januári ellátásokat.

 

Néhány példa a fenti számításokra 

(A számításokat a rendelkezésemre álló adatok, a hatályos törvényi rendelkezések és legjobb tudásom szerint végeztem, a tényleges korrekció végrehajtása nem az én kezemben van, így a példákat csak tájékoztatónak tekintsék!)

 

Emelési korrekció és jövő évi emelés az átlagnyugdíj (a nyugdíjak számtani átlaga) kerekített összegére, azaz 135.000 Ft-ra vetítve

 

A novemberi egyösszegű különbözet összege: 11.340 Ft

A decemberi nyugdíj összege változatlanul 135.000 Ft

A nyugdíj összege a januári kettős emelés után: 139.751 Ft

Az éves emelés mértéke 2020-ban a januári emelés alapján: 57.012 Ft

(Az emelést 2020. novemberében az itt leírt módon korrigálhatják, ha a 2020. évi infláció mértéke meghaladná a 2,8%-ot.)

 

Emelési korrekció és jövő évi emelés a medián nyugdíj kerekített összegére, azaz 117.000 Ft-ra vetítve (ha sorba rendeznénk az összes nyugellátást, a medián összeg lenne a sor közepén)

 

A novemberi egyösszegű különbözet összege: 9.828 Ft

A nyugdíj összege a januári kettős emelés után: 121.118 Ft

Az éves emelés mértéke 2020-ban a januári emelés alapján: 49.416 Ft

(Az emelést 2020. novemberében az itt leírt módon korrigálhatják, ha a 2020. évi infláció mértéke meghaladná a 2,8%-ot.)

 

 Emelési korrekció és jövő évi emelés 50.000 Ft összegű nyugdíjra/egyéb ellátásra vetítve

 

A novemberi egyösszegű különbözet összege:  4.200 Ft

A nyugdíj összege a januári kettős emelés után:  51.760 Ft

Az éves emelés mértéke 2020-ban a januári emelés alapján:  21.120 Ft

(Az emelést 2020. novemberében az itt leírt módon korrigálhatják, ha a 2020. évi infláció mértéke meghaladná a 2,8%-ot.)

 

Emelési korrekció és jövő évi emelés 100.000 Ft összegű nyugdíjra/egyéb ellátásra vetítve

 

A novemberi egyösszegű különbözet összege: 8.400 Ft

A nyugdíj összege a januári kettős emelés után: 103.520 Ft

Az éves emelés mértéke 2020-ban a januári emelés alapján: 42.240 Ft

(Az emelést 2020. novemberében az itt leírt módon korrigálhatják, ha a 2020. évi infláció mértéke meghaladná a 2,8%-ot.)

 

Emelési korrekció és jövő évi emelés 150.000 Ft összegű nyugdíjra/egyéb ellátásra vetítve

 

A novemberi egyösszegű különbözet összege:  12.600 Ft

A nyugdíj összege a januári kettős emelés után:  155.280 Ft

Az éves emelés mértéke 2020-ban a januári emelés alapján: 63.360 Ft

(Az emelést 2020. novemberében az itt leírt módon korrigálhatják, ha a 2020. évi infláció mértéke meghaladná a 2,8%-ot.)


A vonatkozó törvényi rendelkezések:

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) VI. Fejezet 1. címe szól a nyugellátások évenkénti rendszeres emeléséről:

62. § (1) A tárgyév január 1-je előtti időponttól megállapított társadalombiztosítási nyugellátást - ideértve a 6. § (4) bekezdésében meghatározott ellátásokat és a baleseti járadékot is - a megállapítás naptári évét követően minden év január hónapjában az emelés évére tervezett fogyasztói árnövekedésnek megfelelő mértékben kell emelni.

(2) A tárgyévi tervezett fogyasztói árnövekedést a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg.

(3) Ha a fogyasztói árak növekedésének tárgyévben várható mértéke legalább 1 százalékponttal meghaladja az (1) bekezdés szerinti mértéket, akkor november hónapban - január 1-jére visszamenőleges hatállyal - kiegészítő nyugdíjemelést kell végrehajtani. Amennyiben az eltérés az 1 százalékpontot nem éri el, akkor november hónapban az egész évre járó különbözetet egy összegben kell kiutalni.

(4) A (3) bekezdés szerinti nyugdíjemelésnél a nyugdíjasok fogyasztói ár növekedésének - a tárgyév első nyolc hónapjának tényadatára alapozott - várható mértékét kell figyelembe venni, amennyiben az meghaladja a fogyasztói árnövekedés várható mértékét.

(5) Egyösszegű kifizetés esetén a következő év januárjában a nyugellátás és a baleseti járadék összegét - az (1) bekezdés szerinti emelés végrehajtását megelőzően - meg kell emelni az egyösszegű kifizetés összegének alapjául szolgáló, kormányrendeletben meghatározott százalékos mérték egytizenketted részével.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a tényleges, illetőleg a várható makrogazdasági folyamatok és adatok ismeretében a szükséges feltételek megléte esetén további kiegészítő intézkedéseket tegyen.

(7) Jogszabály elrendelheti más pénzbeli ellátás e § szerinti emelését.


Az egyösszegű emelési különbözet mellett szintén a novemberi ellátással együtt érkezhet a nyugdíjprémium, amelynek feltételeiről olvassa el ezt az összefoglalómat (amelyben ismertetem mind a 2019. évi, mind a 2020. évi várható nyugdíjprémium feltételeit és lehetséges összegeit).

(Az összefoglaló készítésének időpontja: 2019. szeptember 10.)

 

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...