2020-ban is várható nyugdíjprémium

2020-ban is várható nyugdíjprémium

2019. 07. 12.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Az új költségvetési törvény szerint 2020-ban is várható nyugdíjprémium. Mekkora összegben, mikor és kiknek járhat?

K Küldés K Nyomtatás

 

Ha személyes kérdése van a nyugdíjával vagy egyéb ellátásával kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA teheti fel nekem a kérdését, hogy azt jutányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal megválaszoljam.

 


Az új költségvetési törvény szerint 2020-ban is várható nyugdíjprémium


 

A 2019. július 12-én elfogadott, 2020-ra szóló költségvetési törvény 4%-os GDP-bővüléssel számol, így jövőre is várható nyugdíjprémium.

 

A nyugdíjrémium feltételei a nyugdíjtörvényben

 

A nyugdíjprémium szabályozását a nyugdíjtörvény (a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, Tny.) tartalmazza, az összefoglalóm végén ismertetem a hatályos törvényi rendelkezéseket. Ezek lényege a következő:

Nyugdíjprémium akkor járhat a korhatárát betöltött öregségi nyugdíjasnak, valamint a hozzátartozói nyugellátásban részesülő személynek,

(1) ha a bruttó hazai termék (a GDP) tárgyévi növekedése meghaladja a 3,5%-ot és a tágyévi költségvetés egyenlegcélja várhatóan teljesül, valamint

(2) a tárgyévet megelőző év legalább egy napján, valamint a tárgyév novemberében a TB nyugdíjrendszer keretében járó vagy azzal egy tekintet alá eső ellátásban részesül, és az öregségi nyugdíjkorhatárát a tárgyévet megelőzően betöltötte.

Amint ebből is látható, a jogosultak azon köre, amelyet a törvény szabályoz, nagyon korlátozott.

E tekintetben az első feltétel szerint  a 2020-as nyugdíjprémiumra való jogosultsághoz

- 2019-ben be kell töltenie az érintett nyugdíjas személynek az irányadó nyugdíjkorhatárt (64 év), VAGY

- özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban vagy egyéb hozzátartozói nyugellátásban kell részesülnie, kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjasokat, mert nekik a nyugdíjtörvény szerint nem jár a nyugdíjprémium.

A második feltétel szerint az ilyen személy is csak akkor lenne jogosult nyugdíjprémiumra, ha

- 2019-ben legalább egy napon át már a felsorolt ellátások valamelyikében részesült, és

- 2020. novemberében is a felsorolt ellátások valamelyikében részesül majd.

 

A jogosultak körének bővítése kormányrendeletekben

 

A Kormány a nyugdíjtörvény felhatalmazása alapján a jogosultak javára eltérhet ezektől a szigorúan korlátozó törvényi rendelkezésektől.

A nyugdíjtörvény (Tny.) 62.§ (6) bekezdése szerint az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a tényleges, illetőleg a várható makrogazdasági folyamatok és adatok ismeretében a szükséges feltételek megléte esetén további kiegészítő intézkedéseket tegyen.

A nyugdíjtörvény 62.§ (7) bekezdése szerint jogszabály elrendelheti más pénzbeli ellátás e § szerinti emelését. Ez a rendelkezés a nyugellátások rendszeres évenkénti emelését, továbbá a nyugdíjprémium fizetését megengedi kiterjeszteni egy sor egyéb ellátásra is.

A Kormány ezt 2017-ben és 2018-ban is megtette (313/2017. (X.31.) és 183/2018. (X.8.) Korm.rendeletek), és várhatóan idén, 2019. októberében is megteszi majd.

A vonatkozó kormányrendeletek szerint nemcsak a nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok és a hozzátartozói nyugellátásban részesülők, hanem a korhatáruk betöltése előtt már nyugdíjban vagy hasonló ellátásban részesülők is megkapták 2017. novemberében és 2018. novemberében is a nyugdíjprémiumot a novemberi nyugdíjukkal vagy más ellátásukkal együtt (és feltehetően ugyanez várható idén is).

Így tavalyelőtt és tavaly nyugdíjprémiumban közel 2,8 millió ember részesült, az öregségi nyugdíjasok – köztük a korhatáruk betöltését megelőzően a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő hölgyek – mellett egy sor egyéb ellátásban részesülő személy is.

Vagyis a kormányzati kiterjesztés alapján nem csupán a törvényi feltételeknek megfelelő személyek kaphattak nyugdíjprémiumot (egyszeri juttatást), hanem ennél jóval szélesebb kör, az említettek mellett az ideiglenes özvegyi nyugdíjasok, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, a korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban  részesülők, a rokkantsági járadékosok, a fogyatékossági támogatásban részesülők, a vakok személyi járadékában részesülők és több hasonló jogosulti kategória tagjai.

Feltehetően joggal reménykedhetnek az érintettek (a nyugdíjtörvény alapján nyugdíjprémiumra nem jogosultak széles köre, úgy hétszázezer ember) abban, hogy a Kormány idén, 2019-ben és jövőre, 2020-ban is meghozza ezt a pozitív kiterjesztő döntését.

 

A nyugdíjprémium összege

 

2019

Idén, 2019-ben a bruttó hazai termék (a GDP) várható növekedése minden valószínűség szerint megint meghaladja a 3,5%-ot, a növekedés mértéke éves szinten a jelenlegi előrejelzések szerint legalább 4,3 – 4,5% lehet. Ha októberben, a vonatkozó kormányrendelet kibocsátásának idején is érvényes lesz ez az előrejelzés, akkor a nyugdíjprémium (egyösszegű juttatás) számításához vagy a 4,3 - 3,5 = 0,8 vagy pedig a 4,5-3,5 = 1,0 lehet majd az alkalmazandó szorzószám.

Ezzel a szorzószámmal a novemberi ellátás 25%-át, de legfeljebb húszezer forintot kell majd megszorozni, és ez lesz a nyugdíjprémium összege.

A nyugdíjprémium törvényi képlete a következő:

(az éves GDP növekedés ténylegesen várható százalékos mértéke mínusz 3,5, de legfeljebb 4) szorozva (a novemberi ellátás egynegyede, de legfeljebb 20 ezer forint) = nyugdíjprémium összege

Eszerint a nyugdíjprémium maximális összege idén az előrejelzések alakulása függvényében

- vagy 0,8 x 20.000 = 16.000 forint,

- vagy 1,0 x 20.000 = 20.000 forint lehet.

(Vagy teljesen más összeg, ha a GDP növekedés előrejelzett mértéke októberig módosul…)

Ezt az összege kaphatja majd minden olyan jogosult, akinek a novemberi ellátása legalább 80 ezer forint vagy annál több.

Akinek a novemberi ellátása nem éri majd el a 80 ezer forintot, az arányosan kisebb összegre számíthat.

 

2020

Jövőre a bruttó hazai termék (a GDP) várható növekedése a 2020-ra szóló költségvetési törvény szerint ismét meghaladja a 3,5%-ot, a növekedés mértéke a törvény szerint 4% lesz.

Ha 2020. októberében, a vonatkozó kormányrendelet kibocsátásának idején is érvényes lesz ez az előrejelzés, akkor a nyugdíjprémium (egyösszegű juttatás) számításához 4,0 - 3,5 = 0,5 lehet majd az alkalmazandó szorzószám.

Eszerint a 2020-as nyugdíjprémium maximális összege 0,5 x 20.000 = 10.000 forint lehet.

(Vagy teljesen más összeg, ha a GDP növekedés előrejelzett mértéke 2020. októberéig majd módosul…)

Ezt az összege kaphatja majd minden olyan jogosult, akinek a 2020. novemberi ellátása legalább 80 ezer forint vagy annál több lesz.

Akinek a 2020. novemberi ellátása nem éri majd el a 80 ezer forintot, az arányosan kisebb összegre számíthat.

 

Egyszeri juttatás

 

A nyugdíjprémium egyszeri juttatás, így az összege – a nyugdíjemeléstől eltérően – nem épül be a nyugellátás vagy az egyéb, egyszeri juttatásra feljogosított ellátások összegébe.

Ha a nyugdíjprémium kifizetésének hónapjában, novemberben előre jelzett éves GDP-növekedési mértéket az éves tényleges GDP-növekedés meghaladná, akkor erre az esetre egyelőre nincs a nyugdíjtörvényben utólagos kompenzációt előíró rendelkezés (mint amilyen az éves rendszeres nyugdíjemelésre vonatkozóan érvényesül, ha a költségvetési törvényben előre jelzett inflációs mértéket a tényleges infláció meghaladná).

A Kormány persze az említett felhatalmazása alapján akár utólagos kompenzáció fizetését is elrendelheti, ha a GDP-növekedés évvégi tényadata magasabb lenne, mint a nyugdíjptémium kifizetésének idején figyelembe vett növekedési mérték.

 

A nyugdíjprémiumra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

 

A TB nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.)

101.§

(5) Ha a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedésének a tárgyévben várható mértéke a 3,5 százalékot meghaladja, és az államháztartás - a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott - tárgyévi egyenlegcélja várhatóan teljesül, a tárgyév novemberében nyugdíjprémiumot kell fizetni annak a személynek, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napján, valamint a tárgyév novemberében a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó vagy azzal a 6. § (4) bekezdése alapján egy tekintet alá eső

b) hozzátartozói nyugellátásban - ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat - részesül, vagy

c) a b) pontban nem említett nyugellátásban - ide nem értve a rehabilitációs járadékot - részesül, és a 18. § (1) bekezdése szerinti életkort a tárgyévet megelőzően betöltötte.

(6) A nyugdíjprémium összege a következő két szám szorzata:

a) a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedése - tárgyévben várható - mértékének 3,5-del csökkentett összege, de legfeljebb 4,

b) a nyugellátás november havi összegének 25 százaléka, de legfeljebb 20 000 forint.

(7) Ha a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedésének - a központi költségvetésről szóló törvényben - tárgyévre tervezett mértéke a 3,5 százalékot meghaladja, a nyugdíjprémium kiadásainak fedezetére a Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésében céltartalékot kell képezni.

(8) A nyugdíjprémiumot a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból, a november havi nyugellátással együtt folyósítja. A nyugdíjprémium megállapításáról határozatot nem kell hozni.

 

A Kormány felhatalmazása:

101.§ (1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy

d) a nyugdíjprémium megállapítására és a végrehajtásra vonatkozó részletes szabályokat, valamint a (6) bekezdés a) pontja szerinti szorzószámot (meghatározza).

 

Kormányrendeletek:

A 2017-ben kifizett nyugdíjprémumra vonatkozó szabályokat a 313/2017. (X.31.) Korm.rendelet tartalmazta.

A 2018-ban kifizetett nyugdíjprémiumra vonatkozó szabályokat a 183/2018. (X.8.) Korm.rendelet tartalmazta.

Idén a Kormány októberben, jövőre pedig 2020. októberében dönthet a nyugdíjprémiumról.

 

Az összefoglaló készítésének időpontja: 2019. július 12.

 

Ha személyes kérdése van a nyugdíjával vagy egyéb ellátásával kapcsolatban, akkor 
teheti fel nekem a kérdését, hogy azt jutányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal megválaszoljam.

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...