A nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe beszámítható gyermeknevelési időtartamok

A nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe beszámítható gyermeknevelési időtartamok

2021. 08. 01.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

A nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe a gyermekneveléssel szerezhető szolgálati időtartamok közül alapesetben legfeljebb nyolc év számítható be.

K Küldés K Nyomtatás

 

 

Ha kérdése van a nők kedvezményes nyugdíjával, annak megállapításával, az igénylés optimalizálásával, a nyugdíj összegének lehetséges növelésével kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA tegye föl a kérdését, és méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszolom. 

 

A nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe beszámítható gyermeknevelési időtartamok

 

A hölgyek továbbra is változatlan feltételekkel igényelhetik a nők kedvezményes nyugdíját.

Az első feltétel szerint mindenképpen meg kell szerezniük legalább 40 évi jogosultsági időt, amelyet főszabály szerint négyötöd részben munkával, egyötöd részben gyermeknevelés kapcsán kapott támogatások folyósítási idejével érhetnek el.

Ezzel kapcsolatos a második feltétel, amely szerint e mindenképpen szükséges 40 éven belül alapesetben legfeljebb 8 év (a 40 éves jogosító idő legfeljebb egyötöde) lehet a gyermeknevelésre tekintettel kapott ellátások folyósítási idejével szerzett szolgálati idő,  így legalább 32 évi szolgálati időt (a 40 évi jogosító idő legalább négyötödét) keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, azaz munkavégzés révén kell megszerezniük.

Sok nő félreérti ezt a szabályt, és úgy véli, 32 év munkaviszony megszerzésével már igényelheti a Nők40-et. Ez sajnos nem lehetséges, a 40 évi jogosító időt, és AZON BELÜL  a legalább 32 év munkával szerzett szolgálati időt mindenképpen meg kell szerezni. (A speciális kivételeket lásd alább.)

Egy másik gyakori tévhit, hogy minden megszületett gyermek után automatikusan jár egy év plusz szolgálati idő - ez a szabály azonban csak az 1968. január 1. előtt született gyerekekre vonatkozik, mert akkor még nem volt gyes. Azóta azonban csak a gyermeknevelésre tekintettel kapott ellátások folyósítási idejével lehet szolgálati időt szerezni.


A gyermekneveléssel szerezhető jogosító időről minden érintett hölgynek tudnia érdemes, hogy milyen ellátások vehetők figyelembe e tekintetben. 

A nyugdíjtörvény rendelkezései szerint a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel, vagy ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő számítható be a jogosító időbe, főszabály szerint összesen az említett legfeljebb 8 év tartamban. 

Olyan hölgy esetén viszont, akinek gyermekek otthongondozási díját, vagy a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, vagy aki 1998. január 1-jét megelőzően ezzel egy tekintet alá eső szolgálati időt szerzett, a gyermeknevelésre tekintettel beszámítható időtartam elérheti a 10 évet. (Vagyis neki "csak" 30 évet kell a 40 évből munkavégzés révén szereznie.)

Olyan hölgy esetén pedig, aki a saját háztartásában legalább öt gyermeket nevelt, egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken a munkavégzéssel szerzendő szolgálati idő tekintetében előírt legalább 32 éves szolgálati időtartam. 


Az e rendelkezésekben a gyermeknevelés kapcsán felsorolt ellátások idejével "egy tekintet alá eső" további figyelembe vehető időtartamok a következők lehetnek:

A gyermekgondozást segítő ellátásban eltöltött idővel egy tekintet alá esik a háromévesnél fiatalabb gyermek gondozására kivett fizetés nélküli szabadság harminc napot meghaladó tartamával szerzett szolgálati idő.

A gyermekek otthongondozási díjában eltöltött idővel egy tekintet alá esik 

- a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, tizenkét évesnél fiatalabb vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek gondozására kivett fizetés nélküli szabadság harminc napot meghaladó tartamával szerzett szolgálati idő, valamint

- a háromévesnél idősebb, de tízévesnél fiatalabb, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek gondozására tekintettel megállapított gyermekgondozási segélyben eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.

A  vér szerinti gyermekkel azonos módon a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időként kell elismerni a gyermek gondozásával kapcsolatos időtartamok között 

- az örökbefogadott gyermek címén folyósított terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, és gyermekgondozási segély folyósításának időtartamát, valamint

- a nevelt gyermekre tekintettel folyósított gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély és gyermeknevelési támogatás, valamint 

- az 1975. évi II. törvény alapján a nevelőszülő részére megállapított gyermekgondozási díj folyósításának időtartamát, továbbá

- az unokára tekintettel a még nem nyugdíjas nagyszülő részére megállapított gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj folyósításának időtartamát. 


A gyermeknevelés kapcsán kapott ellátásoknak a jogosító időbe való beszámíthatósága attól is függ, hogy az érintett ellátás után - ha ezt a jogszabály az adott időszakban előírta - megtörtént-e a nyugdíjjárulék befizetése.

Az 1998. január 1-jét megelőzően szerzett időtartamok tekintetében szolgálati időként kell figyelembe venni a terhességi-gyermekágyi segély folyósításának, a szülési szabadságnak, és a gyermekgondozási díj, illetve a gyermekgondozási segély folyósításának időtartamát. 

Az 1998. január 1-jétől szerzett időtartamok tekintetében szolgálati időként kell figyelembe venni

- a terhességi-gyermekágyi segély, a csecsemőgondozási díj és az örökbefogadói díj folyósításának időtartamát,

- a gyermeknevelési támogatás, a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj, valamint a gyermekgondozást segítő ellátás, illetve gyermekgondozási segély folyósításának időtartamát, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették,

- a gyermekgondozási díj 2000. január 1-jét megelőző folyósításának időtartamát, illetőleg az 1999. december 31-ét követő gyermekgondozási díj folyósításának azt az időtartamát, amelyre az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.

 

IDE KATTINTVA iratkozzon föl a NyugdíjGuru News ingyenes heti hírlevelére, hogy időben értesüljön a nyugdíjasokat és nyugdíjra készülőket érintő minden fontos fejleményről.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...