Dióhéjban a nők kedvezményes nyugdíjáról 2021-ben

Dióhéjban a nők kedvezményes nyugdíjáról 2021-ben

2021. 01. 20.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

A nők kedvezményes nyugdíja feltételei - több tízezer érintett hölgy őszinte megkönnyebbülésére - 2021-ben is változatlanok.

K Küldés K Nyomtatás

 

 

Ha kérdése van a nők kedvezményes nyugdíjával kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA tegye azt föl, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 

Dióhéjban a nők kedvezményes nyugdíjáról 2021-ben

 

A hölgyek a hatályos szabályozás szerint 2021-ben is változatlan feltételekkel igényelhetik a nők kedvezményes nyugdíját: meg kell szerezniük legalább 40 évi jogosultsági időt (amelyből alapesetben legfeljebb 8 év lehet a gyermeknevelésre tekintettel kapott ellátások folyósítási idejével szerzett szolgálati idő,  vagyis legalább 32 évi szolgálati időt keresőtevékenységgel, azaz munkával kell megszerezniük).

Jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel, vagy ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő.

A gyermekek otthongondozási díjában eltöltött idővel egy tekintet alá esik a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, tizenkét évesnél fiatalabb vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek gondozásával szerzett azon szolgálati idő, amelyet gondozás vagy ápolás céljából kivett fizetés nélküli szabadság révén szerzett az anya, ugyanis a fizetés nélküli szabadság harminc napot meghaladó tartama szolgálati időnek számít, ha az az anyát háromévesnél - tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén tizenkettő évesnél - fiatalabb gyermek gondozása vagy tízévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén illette meg.

Szintén a gyermekek otthongondozási díjában eltöltött idővel egy tekintet alá esik a háromévesnél idősebb, de tízévesnél fiatalabb, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek gondozására tekintettel megállapított gyermekgondozási segélyben eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.

Az alapeset szerint az érintett hölgynek legalább 32 év szolgálati időt kell munkavégzés révén szereznie, amelytől két különleges esetben lehet csak eltérni, vagyis 8 évnél hosszabb időszakot figyelembe venni a gyermeknevelés kapcsán szerzett szolgálati időből.

Az egyik eset az, ha egy édesanyának (örökbefogadó anyának) a gyermekek otthongondozási díját, vagy a súlyosan fogyatékos gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg. Ez esetben nem csak 8, hanem 10 év vehető figyelembe szolgálati időként. Vagyis az ilyen anyának nem 32 évet, hanem “csak” 30 évet kell keresőtevékenységgel szereznie. 

A másik eset az, ha egy édesanya (örökbefogadó anya) a saját háztartásában legalább öt gyermeket nevelt föl. Ez esetben szintén csökken a keresőtevékenységgel szerzett szolgálati idő hosszát illető elvárás, mégpedig úgy, hogy ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt, egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökkenteni kell a 32 évet.

A kedvezményes nyugdíj igénylésének nem feltétele a biztosítási jogviszony megszüntetése.

A kedvezményes nyugdíj összegét ugyanúgy állapítják meg, mint a korbetöltött öregségi nyugdíj összegét, vagyis nem csak a 40 évi jogosultsági idő, hanem az érintett hölgy egész élete során szerzett összes szolgálati idő és az 1988 óta szerzett, nyugdíjjárulék alapját képező kereseteiből számított nettó havi átlagkeresete figyelembe vételével számítják ki a kedvezményes nyugdíj összegét.

A nők kedvezményes nyugdíja saját jogon járó, teljes nyugdíj. Nem terheli semmilyen levonás amiatt, hogy az érintett hölgy a nyugdíjkorhatára betöltése előtt veszi igénybe a nyugellátást. Emiatt nem is számítják újra a nyugdíj összegét, ha a kedvezményes nyugdíjban részesülő hölgy betölti a nyugdíjkorhatárát.

A nők kedvezményes nyugdíja mellett a Munka Törvénykönyve szerint szabályozott munkaviszonyban 2019. január 1-je óta, bármely egyéb - vállalkozási, megbízási és hasonló - jogviszonyban 2020. július 1-jétől kereseti korlátozás nélkül lehet dolgozni, vagyis a nyugdíj mellett bármennyit lehet keresni. Az éves összeghatárra vonatkozó rendelkezést hatályon kívül is helyezték a kedvezményes nyugdíj mellett dolgozó hölgyek számára. 

A nyugdíj mellett szerzett kereset járulékmentes 2021-ben is, vagyis a nyugdíjas munkavállalónak kizárólag a 15%-os személyi jövedelemadót kell fizetnie a keresete után, mentesül a 18,5%-os társadalombiztosítási járulék alól. Ilyen esetben a munkáltató is jól jár, mivel nem kell fizetnie a nyugdíjas munkavállaló keresete után a 15,5%-os szociális hozzájárulási adót és az 1,5%-os szakképzési hozzájárulást.

A közszférában végzett munka esetén azonban a kedvezményes nyugdíj folyósítását 2021-ban is szüneteltetik arra az időtartamra, amíg az érintett nyugdíjas hölgy (előzetes kormányzati engedéllyel létesített) közalkalmazotti vagy hasonló közszolgálati jogviszonya fennáll. 

Hamarosan közzéteszem a nők kedvezményes nyugdíja 2021. évi feltételeiről és az ezekkel kapcsolatos speciális tudnivalókról szóló részletes és átfogó összefoglalómat.

 

Ha még nem tette meg, IDE KATTINTVA iratkozzon föl az ingyenes heti hírlevelemre, hogy ne maradjon le semmilyen fontos hírről, amely érinti a nyugdíjakat és hasonló ellátásokat.

 

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...