Új magyar-orosz szociális biztonsági egyezmény

Új magyar-orosz szociális biztonsági egyezmény

2020. 04. 01.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

A magyar-orosz relációban végre megszületett az új szociális biztonsági egyezmény.

K Küldés K Nyomtatás

 

 

Ha Önnek személyes kérdése van a Magyarországon kívül szerzett nyugdíjjogosultságai érvényesítésével kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA teheti föl a kérdését, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 


Új magyar-orosz szociális biztonsági egyezmény


A Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában Budapesten, 1962. december 20-án kötött egyezmény megdöbbentő módon még mindig hatályban van az Oroszországi Föderáció és Ukrajna vonatkozásában. A jelek szerint Ukrajnával hatályban is marad, noha pontosan ebben a viszonylatban borzolja a magyar társadalom kedélyeit, a magyar nyugdíjkasszának hosszú évek óta évi tízmilliárdos nagyságrendű plusz kiadást okozva.

A magyar-orosz relációban viszont végre megszületett az új szociális biztonsági egyezmény, a kihirdető törvény - 2020. évi XIV. törvény a Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről - a Magyar Közlöny 2020/60. számában 2020. március 31-én jelent meg.

1.

Mindenekelőtt érdemes áttekinteni a jelenleg hatályos szabályozást - már csak Ukrajna miatt is. A szociálpolitikaiegyezmény alkalmazása során  lehetőség van az öregségi nyugdíj megállapítására, de magyar nyugellátás kizárólag a magyar nyugdíjkorhatár betöltésével nyílhat lehetőség (az egyezmény nem terjed ki a nők kedvezményes nyugdíjára).

Az egyezmény alkalmazásának feltétele a magyar, az orosz vagy az ukrán állampolgárság. Az egyezmény személyi hatálya azokra terjed ki, akik Magyarország, az Orosz Föderáció vagy Ukrajna területén munkaviszonyban foglalkoztatottként, fegyveres  testületek tagjaként, mezőgazdasági vagy kisipari szövetkezet tagjaként vagy kisiparosként (egyéni/társas  vállalkozóként) szolgálati vagy ezzel egy tekintet alá eső  biztosítási időt szereztek, és lakóhelyük egyik vagy másik államterületén van. A biztosítási kötelezettség a munkavállalóként alkalmazott személyek esetén a jövedelemszerző tevékenység helye szerinti állam területén áll fenn. 

A nyugellátást annak a szerződő országnak az illetékes nyugdíjbiztosítási szerve állapítja meg és folyósítja a saját belső szabályai alapján, amely területén a nyugdíjigénylőnek a kérelem benyújtása időpontjában a lakóhelye van. Így ha valaki Budapesten (a nemzetközi nyugdíjügyintézésre kizárólagosan illetékes VIII. Kerületi Hivatalnál) nyújtja be a nyugdíjigényét, akkor magyarországi bejelentett lakcíme alapján a nyugdíját a magyar nyugdíjhatóság állapítja majd meg. 

Lakóhely alatt azt a helyet kell érteni - a tartózkodási hellyel ellentétben - ahol a kérelmező az illetékes hatóság engedélyével letelepedett és életvitelszerűen tartózkodik. Az egyezmény jogosultsági feltételként állapítja meg a nyugellátást megállapító és folyósító országban történő letelepedést és életvitelszerű tartózkodást, így az ellátások magyarországi megállapítása és folyósítása során a letelepedés és életvitelszerű magyarországi tartózkodás folyamatos fennállását vizsgálja a magyar hatóság. (Az egyezmény alapján megállapított nyugdíj a szovjet idők paranoiáját mindmáig tükrözve megszűnik, ha az érintett személy bárhová külföldre távozik például munkavégzés céljából, vagyis megszakítja az életvitelszerű magyarországi tartózkodását.)

A szerződő államok területén szerzett szolgálati időket össze kell számítani. Magyar részről a nyugdíj akkor állapítható meg, ha a magyar szabályok szerinti jogosultsági feltételek teljesülnek (az öregségi nyugellátás attól az időponttól állapítható meg, amikor a kérelmező a magyar öregségi nyugdíjkorhatárát betöltötte). Az illetékes orosz vagy ukrán szerv igazolása alapján lehet az Orosz Föderációban vagy Ukrajnában szerzett szolgálati időt figyelembe venni. Az igazolás beszerzéséről a nyugdíjbiztosítási szervek hivatalból gondoskodnak. 

Ha a kérelmező az áttelepülést követően nem dolgozott tovább, a nyugdíj alapját képező átlagkeresetként azt a keresetet kell figyelembe venni, amit a hasonló munkakörben, megfelelő képesítéssel a Magyarországon foglalkoztatottak átlagosan elértek a nyugdíj megállapítása időpontjában. (Ez a rendelkezés veri ki újra és újra a biztosítékot az Ukrajnából Magyarországra áttelepült nyugdíjasok esetében.)

2.

Az új magyar-orosz szociális biztonsági egyezmény szakít a szovjet egyezmény területi elvével és helyette a nyugdíjjogosultságok meghatározásának időarányos biztosítási elvét érvényesíti, így  lényegében tükrözi az EU szociális biztonsági koordinációs rendeleteiben foglalt korszerű alapelveket.

Az egyezmény egyebek között rögzíti az egyenlő bánásmód alapelvét és a tények azonos figyelembevételére vonatkozó előírást, annak érdekében, hogy az ellátások tekintetében a jogosultak az Orosz Föderáció, illetve Magyarország társadalombiztosítási rendelkezéseinek alkalmazása során azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzenek. 

Az arányos teherviselés biztosítása érdekében a teherviselés az egyes államokban megszerzett jogosultsági (biztosítási, szolgálati) időtartamokhoz igazodik. A keresőtevékenységet végző személyre főszabályként a munkavégzés helye vagy a vállalkozás székhelye szerinti állam jogszabályai vonatkoznak, eszerint kell teljesítenie társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségeit (ezzel elkerülhető, hogy az érintett személyt mindkét államban járulékfizetésre kötelezzék). Az egyes államokban szerzett jogosultsági időtartamokat a nyugdíjjogosultság megítélése szempontjából össze lehet számítani, de az egyik állam által fizetett nyugdíj összegét már kizárólag az érintett államban szerzett kereset alapján állapítják meg. Az adott ellátást folyósító államot nem a jogosult személy életvitelszerű tartózkodási helye határozza meg (mint a régi egyezményben), a jogosult az egyes államokban megszerzett jogosultsági ideje arányában válhat jogosulttá az adott államtól az érintett ellátásnak az egyezmény rendelkezéseivel összhangban számított időarányos összegére.

Az ellátások megállapítására vonatkozó általános szabály, hogy az érintett állam először megvizsgálja, hogy a saját nemzeti jogszabályai alapján megállapítható-e a jogosult részére az önálló nemzeti ellátás. Ha igen, akkor az érintett állam ennek megfelelően jár el. Ha viszont nem állapítható meg az önálló nemzeti ellátás az adott országban szerzett jogosultsági idő alapján, akkor figyelembe lehet venni a másik országban szerzett jogosultsági időtartamot is. Ez esetben történik meg a pro rata nyugdíjszámítás, amelynek során a mindkét államban szerzett összes jogosultsági idő figyelembevételével, az adott országban szerzett jogosultsági idő és az összes megszerzett jogosultsági idő arányában állapítják meg a nyugdíj összegét. Vagyis e számítás során először meghatároznak egy elméleti nyugdíjösszeget, amennyi a nyugdíj összege akkor lenne, ha az igénylő a mindkét államban szerzett, összegzett jogosultsági idejét mind a számítást végző államban szerezte volna. Ezt követően ennek az elméleti nyugdíjösszegnek kiszámítják egy olyan arányú részét, ahogyan a számítást végző államban szerzett jogosultsági idő a mindkét tagállamban szerzett összes szolgálati időhöz aránylik. Ez az időarányos, pro rata temporis nyugellátás.

Az ellátások exportja is lehetővé vált, vagyis az adott ellátás folyósításának nem feltétele, hogy a jogosult az érintett állam területén éljen. Az állandó lakóhely (életvitelszerű tartózkodási hely) megváltozása nem érinti az ellátást folyósító részes állam kötelezettségét, de a pénzbeli ellátások másik államba történő folyósítását (az utalás módját) a részes államok nemzeti előírásai határozzák meg. Magyarország nem csak az Orosz Föderációba, hanem harmadik államba is teljesíti az utalást.

Az egyezmény kiterjed az öregségi és a hozzátartozói nyugellátásokra, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira (az orosz rokkantsági nyugdíjra, illetve a magyar rokkantsági vagy rehabilitációs ellárásra), továbbá az üzemi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel összefüggő pénzbeli ellátásokra (baleseti járadékokra) is, viszont nem terjed ki az egészségbiztosítás természetbeni ellátásaira és a szociális segélyezés területére. 

Remélhetőleg belátható időn belül Ukrajna viszonylatában is hasonlóan korszerű - és a magyar államot egyoldalúan nem terhelő - megállapodás válthatja föl a szovjet megállapodást.

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...