Hogyan állapítják meg az osztrák özvegyi nyugdíjat?

Hogyan állapítják meg az osztrák özvegyi nyugdíjat?

2019. 03. 08.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Ausztriában élő és dolgozó magyar honfitársaim figyelmébe ajánlom ezt az összefoglalómat, amelyben egyebek között az osztrák özvegyi nyugdíjra való jogosultság feltételeit, az özvegyi nyugdíj összegét, az özvegyi nyugdíj feléledését elemzem.

K Küldés K Nyomtatás

 

 

Kérem, juttassa el minél több Ausztriában dolgozó magyar rokona, barátja, ismerőse számára is ezt a tájékoztatót, hogy tisztában legyenek az osztrák özvegyi nyugdíjjogosultságuk minden lényeges feltételével!

Javasolja nekik, hogy ők is iratkozzanak föl az ingyenes heti hírlevelemre, hogy az osztrák nyugdíjjogosultságaikat érintő minden fontos fejleményről időben értesüljenek!

 

 

Hogyan állapítják meg az osztrák özvegyi nyugdíjat 2019-ben?

 

 

Az özvegyi nyugdíjra való jogosultság kettős feltétele:
az elhunyt nyugdíjjogosultsága
+
az özvegy elhunyttal fennállt házastársi/élettársi köteléke

 

 

A magyar rendszerhez hasonlóan az osztrák özvegyi nyugdíj is attól az öregségi nyugdíjtól függ, amely az elhunyt házastársat vagy bejegyzett élettársat megillette (ha már nyugdíjas volt) vagy megillette volna (ha még nem volt nyugdíjas).

 

Az özvegy az elhunyt személy házastársa, elvált házastársa vagy élettársa lehet.

 

 

Özvegyi nyugdíj összege

 

 

Az osztrák özvegyi nyugdíj összege az elhunyt nyugdíja összegének 0 (nulla) százalékától a 60 (hatvan) százalékáig terjedhet.

 

A mérték függ

- egyrészt a túlélő házastárs összesített jövedelmétől,

- másrészt a család összesített jövedelmétől, amelyet mindkét esetben a haláleset előtti két év tekintetében vizsgálnak.

 

Ha ez kedvezőbb eredményre vezetne a túlélők szempontjából, akkor a haláleset megelőző négy évre is kiterjeszthetik a jövedelem-vizsgálatot, ha az elhunyt jövedelme élete utolsó két évében azért csökkent, mert megbetegedett vagy állástalanná vált. (A jövedelembe beszámítanak egy sor rendszeres társadalombiztosítási vagy szociális pénzellátást is az Ausztriában vagy külföldön munkával szerzett keresetek mellett, így például a külföldről kapott nyugdíj összegét is.)

 

Ha 2019-ben az özvegyi nyugdíj és az özvegy saját jövedelme együttesen nem éri el a havi 1.995,25 eurót, akkor az özvegyi nyugdíjat megnövelik úgy, hogy elérje az együttes jövedelem ezt az összeget, feltéve, hogy ez a növelés nem haladja meg az elhunyt nyugdíjának 60%-át.

 

Ha 2019-ben az özvegyi nyugdíj, valamint az özvegy saját nyugdíja és saját jövedelme együttesen meghaladja a havi 8.460 eurót (ami az osztrák maximális járulékalap kétszerese 2013. január 1-je óta), akkor az özvegyi nyugdíjat addig csökkentik, amíg a vizsgált együttes jövedelem nem csökken erre a küszöbértékre – ilyen esetben az özvegyi nyugdíj összege nullára is csökkenhet.

 

 

Elvált házastárs özvegyi nyugdíja

 

 

Az elvált házastárs özvegyi nyugdíjra csak akkor jogosult, ha szerződés, bírósági egyezség vagy bírósági ítélet alapján az elhunyt házastárstól a haláláig házastársi tartásban vagy egyéb rendszeres támogatásban részesült. Az özvegyi nyugdíj összege ilyen esetben főszabály szerint megegyezik a házastársi tartásdíj vagy egyéb rendszeres támogatás havi összegével.

 

Abban az esetben viszont, ha a házasságot az osztrák Házassági Törvény 61.§ (3) bekezdése alapján bontotta föl a bíróság (azaz a bíróság úgy ítélte meg, hogy a bontókeresetet benyújtó fél elsődlegesen vagy kizárólagosan felelős a házasság megromlásáért), és a házasság legalább 15 éven át tartott, és a házasság felbontásának időpontjában az özvegy már legalább 40 éves volt, akkor részére az özvegyi nyugdíjat az általános szabályok szerint kell megállapítani.

 

A 40 éves korfeltételt nem kell ilyen esetben tekintetbe venni, ha

- az özvegy munkaképtelen, vagy

- az özvegy a saját háztartásában olyan vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket nevel, aki árvaellátásra jogosult az elhunyt jogán. (Ha az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult gyermek az apa halálát követően született meg, az özvegy anyával közös háztartásban nevelés feltételét nem kell vizsgálni.)

 

 

Az özvegyi nyugdíj folyósítási tartama

 

 

Az özvegyi nyugdíj a házastárs elhalálozását követő 30 naptári hónapon keresztül jár

a következő esetekben:

- ha az özvegy a házastárs elhalálozása időpontjában még nem töltötte be a 35. életévét, vagy

- ha az özvegy a házastárs elhalálozása időpontjában már betöltötte ugyan a 35. életévét, de a házasságkötés időpontjában az elhunyt házastárs már nyugdíjas volt, vagy

- ha az özvegy a házastárs elhalálozása időpontjában már betöltötte ugyan a 35. életévét, de a házasságkötés időpontjában az elhunyt házastárs - még ha nem is volt nyugdíjas - már betöltötte a nyugdíjkorhatárát (férfi esetén 65 év, nő esetén jelenleg 60 év).

 

Az özvegyi nyugdíj időbeli korlátozás nélkül illeti meg az özvegyet

a következő esetekben:

- ha az elhunyttal kötött házasságában gyermek született vagy gyermeket fogadtak örökbe, vagy

- az özvegy a házastárs elhalálozása időpontjában terhes volt, vagy

- a házastárs elhalálozásának időpontjában az elhunyt árvaellátásra jogosult gyermeke az özvegy háztartásában élt, vagy

- a házasság olyan személyek között állt fenn, akik korábban is egymással kötött, de időközben megszűnt házasságban éltek, feltéve, hogy e korábbi házasság megszűnés nélküli folytatása esetén nem esne az özvegyi nyugdíj időbeni korlátozás alá,

- a házasság egy meghatározott minimális időtartamnál régebben állt fenn az elhalálozás időpontjában. Ez esetben a 30 hónapos időkorlát sem érvényesül. Az előírt minimális házassági időtartamok, amelyek teljesülése esetén az özvegyi nyugdíj időbeni korlátozás nélkül jár:

= ha az özvegy a házastárs elhalálozása időpontjában ugyan még nem töltötte be a 35. életévét, de a házasság legalább 10 éve fennállt,

= ha az özvegy a házastárs elhalálozása időpontjában már betöltötte ugyan a 35. életévét, de a házasságkötés időpontjában az elhunyt házastárs már nyugdíjas volt, akkor a következő időtartamok teljesülése esetén jár időbeni korlátozás nélkül az özvegyi nyugdíj: a) ha a házastársak között legfeljebb 20 év volt a korkülönbség, akkor a házasságnak legalább 3 éve kellett fennállnia az elhalálozás időpontjában, b) ha a házastársak közötti korkülönbség több, mint 20 év, de kevesebb, mint 25 év volt, akkor a házasságuknak legalább 5 évig kellett fennállnia, c) ha a házastársak közötti korkülönbség több, mint 25 év volt, akkor a házasságuknak legalább 10 évig kellett fennállnia,

= ha az özvegy a házastárs elhalálozása időpontjában már betöltötte ugyan a 35. életévét, de a házasságkötés időpontjában az elhunyt házastárs már betöltötte a nyugdíjkorhatárát (férfi esetén 65 év, nő esetén 60 év), de nem volt nyugdíjas, akkor az időkorlát nélküli özvegyi nyugdíjra való jogosultsághoz a házasságnak legalább 2 éve kellett fennállnia az elhalálozás időpontjában.

 

Az időbeni korlátozás alá eső özvegyi nyugdíj a lejárat után is tovább folyósítható, ha az özvegy a lejárat előtt megrokkan és a lejárattól számított 3 hónapon belül kérelmet nyújt be az özvegyi nyugdíj továbbfolyósítása iránt. Ilyen esetben az özvegyi nyugdíj mindaddig folyósítható, amíg az özvegy rokkantsága fennáll.

 

 

Egyszeri juttatás az özvegy újraházasodása esetén

 

 

Ha a 30 hónapon túl folyósított özvegyi nyugdíj folyósítási tartama alatt az özvegy új házasságot köt, a további özvegyi nyugdíjra való jogosultságát elveszíti, de 35 havi özvegyi nyugdíja összegének megfelelő értékben egyszeri juttatásban részesül.

 

Nem részesül egyszeri juttatásban az az özvegy, aki a 30 hónapos időkorláttal folyósított özvegyi nyugdíjban részesülés tartama alatt köt új házasságot.

 

 

Özvegyi nyugdíj feléledése az új házasság megszűnése esetén

 

 

Ha az özvegy új házastársa meghal, vagy ha az új házasság megszűnik (bontóper, érvénytelenítés vagy az osztrák családjog által szabályozott más ok következtében), akkor a korábbi özvegyi nyugdíjra való jogosultság az özvegy kérelmére feléledhet.

 

Ha a házasságot felbontották vagy egyéb ok miatt a bírság megszüntette, az özvegyi nyugdíjra való jogosultság csak akkor éledhet föl, ha a házasság megromlásáért a bíróság ítélete szerint nem a korábban özvegyi nyugdíjban részesült házastársat terheli az elsődleges vagy kizárólagos felelősség.

 

Ha a házasságot érvénytelenítették, az özvegyi nyugdíjra való jogosultság csak akkor éledhet föl, ha a bíróság ítélete szerint az özvegy nem felelős az érvénytelenségi ok bekövetkezte miatt.

 

Ha a kérelmet benyújtó özvegy megfelel a fenti feltételeknek, akkor az új házasságában elért jövedelme, illetőleg az új házasságában elhunyt házastársa után járó özvegyi nyugdíja beszámításával újraszámítják a korábbi özvegyi nyugdíja összegét és azt legkorábban a korábbi özvegyi nyugdíja megszűnésének időpontjától számított 30 hónapot követően kezdik folyósítani a számára.

 

A 30 hónapos időkorláttal járó (ideiglenes) özvegyi nyugdíjra való jogosultság semmilyen körülmények között sem éled föl.

 

Részletes tájékoztató az osztrák nyugdíjrendszerről a 2019-ben hatályos szabályok alapján

 

A 2019-ben hatályos rendelkezések alapján minden lényeges információt megtalál az erről készített részletes összefoglalómban, amelyet IDE KATTINTVA érhet el. 

 

 

Kérem, juttassa el minél több Ausztriában dolgozó magyar rokona, barátja, ismerőse számára is ezt a tájékoztatót, hogy tisztában legyenek az osztrák özvegyi nyugdíjjogosultságuk minden lényeges feltételével! Javasolja nekik, hogy ők is iratkozzanak föl az ingyenes heti hírlevelemre, hogy az osztrák nyugdíjjogosultságaikat érintő minden fontos fejleményről időben értesüljenek!

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...