Megváltozott munkaképességűek ellátásai

Megváltozott munkaképességűek ellátásában részesülő személy öregségi nyugdíja

E tekintetben különbséget kell tennünk az igénylő születési éve és az ellátás típusa alapján. Az öregségi nyugdíjat főszabályként minden ellátottnak az általános szabályok szerint kell igényelnie (nincs hivatalból történő nyugdíjmegállapítás semmilyen esetben). Viszont egy részbeni kivétel mégis akad, amelyről a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32. § (4) bekezdése rendelkezik: (4) Ha az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti személy 2011. december 31-éig az 57. életévét betöltötte - kérelmére - az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az (1) bekezdés szerint megállapított rokkantsági ellátást azonos összegben öregségi nyugdíjként folyósítja. Az itt hivatkozott (1) bekezdés a) és b) pontja azokra a személyekre vonatkozik, akik  a 2011. december 31-én a) I-II.... Tovább

Megváltozott munkaképességű emberek munkaszerzése EU támogatással 2014-ben

  A szociális segélyrendszer szolgáltatásainak igénybe vétele helyett (mert ez csak végső menedék lehet, ha már valóban nincs más esély) minden kedves megváltozott munkaképességű Olvasómnak, aki képesnek érzi magát arra, hogy dolgozzon, azt javaslom, próbáljon munkát keresni a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által nyújtott európai uniós támogatások segítségével. Aki megváltozott munkaképessége ellenére nem részesül rehabiliátációs ellátásban, az kérjen hatósági bizonyítványt a megváltozott munkaképességének hatósági igazolására, majd ennek felhasználásával járjon el a munkahelykeresés során.   I. Első lépés: Hatósági bizonyítvány kérése (aki nem részesül rehabilitációs ellátásban, noha megváltozott a munkaképessége és rehabilitálható lenne) Az ügyfél kérelmére a megváltozott munkaképesség fennállásának hatósági igazolása céljából hatósági bizonyítvány... Tovább

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

Első rész: A komplex minősítésről http://www.drfarkasandras.hu/elveszett-paradicsom/a-komplex-minositesrol Második rész: A korábban rokkantsági nyugdíjban és hasonló ellátásban részesülő személyekre vonatkozó rendelkezések http://www.drfarkasandras.hu/elveszett-paradicsom/rokkantsag-rehabilitacio-atmenet Harmadik rész: Az ellátások előfeltételeiről és a rehabilitációs ellátásról http://www.drfarkasandras.hu/elveszett-paradicsom/a-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-ellatasainak-elofelteteleirol-es-a-rehabilitacios-ellatasrol Negyedik (záró) rész: A rokkantsági ellátásról http://www.drfarkasandras.hu/elveszett-paradicsom/a-rokkantsagi-ellatasrol Lelki támaszként ajánlom a könyvemet, amely a legnehezebb időkben is segítséget nyújthat eddigi olvasói egybehangzó véleménye szerint: http://drfarkasandras.hu/legyozhetetlen/     Tovább

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak előfeltételeiről, és a rehabilitációs ellátásról

2012 óta az új minősítési rendszerben nem az egészségkárosodás százalékos mértékét, hanem az egészségi állapot százalékos mértékét állapítják meg.    Egészségi állapoton az egyén fizikai, mentális, szociális jóllétének  - betegség, illetve sérülés után kialakult vagy  - veleszületett rendellenesség következtében fennálló  tartós vagy végleges kedvezőtlen változásait figyelembe véve meghatározott állapotát kell érteni.    Az egészségi állapot vizsgálata mellett az új rendszerben a rehabilitálhatóság foglalkoztatási és szociális szempontú vizsgálatát is elvégzik a szakértők.   A rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy (1) rehabilitálható, ezen belül a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható és akinek az egészségi állapota 51–60% között van (B1 kategória), b) tartós foglalkozási... Tovább

Rokkantság, rehabilitáció, átmenet

Talán a legtöbb kérdést azzal kapcsolatban kapom kedves Olvasóimtól, hogy mi történik a korábban rokkantsági nyugdíjként, 2012 óta rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásként kapott járandóságukkal az esedékes, bár a komplex minősítést végző rehabilitációs hatóság késlekedése miatt hosszú ideje késő felülvizsgálatukat követően. A választ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvénynek (Mmtv.) a 2011. december 31-én már rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban részesülő személyekre vonatkozó rendelkezései rejtik, az alábbiakban ezeket ismertetem - a lehető legérthetőbben... :-)   Kiindulópont: 2012. január 1-jétől rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási... Tovább

A komplex minősítésről

A komplex minősítésről   A következő összefoglalót elsősorban azon kedves Olvasóim figyelmébe ajánlom, - akik megváltozott munkaképességű személyek, - 2011. december 31-én is azok voltak, - de még nem hívták be őket felülvizsgálatra, hogy az új komplex minősítésük eredményétől függően állapítsák meg részükre az ellátásukat. Miután még közel 130 ezer ilyen személy vár a felülvizsgálatára, mindenekelőtt nekik szeretném összefoglalni, mire számíthatnak a komplex minősítési eljárás során. Természetesen minden olyan megváltozott munkaképességű Olvasóm figyelmébe is ajánlom ezt az írásomat, akik már átestek a felülvizsgálaton vagy újonnan állapították meg nekik a rehabilitációs vagy a rokkantsági ellátásukat, és szertnék tudni, mi miért és hogyan történik az ellátásuk megállapítása során, s milyen jogaik vannak a jogorvoslati lehetőségek igénybe vételére.   Rövid összefoglalás   1. A... Tovább

Kérem, várjon... Kérem, várjon...